Ne feledkezzetek meg az örömről! 2018. november 17. (advent alkalmára adatva)

Egy láthatatlan kéz ereszkedett a fejtetőmre (1) és a boldogság érzete járta át. Felülről a fejembe hatolt az örömérzet ereje és lassacskán az egész testemet átjárta. És szavak formálódtak.

 

Ne feledkezzetek meg az örömről!

 

Sokaknál felismerhető az igyekezet. Az igyekezet tisztaság iránt a gondolkodásban. Igyekezet tisztaság iránt az érzésben. Igyekezet az Isten iránti közeledéshez. De sokaknál ez küzdelemmel kísért folyamat, ami feszültséghez vezet. Nincs bennük könnyedség, hiányzik az öröm.

 

Az Evangélium pont ezt az örömet hirdeti. Valóban, örvendjetek, mert feltámadott az ÚR, így énekelnek azok hangjai, akik megélték a földi utat, amit megjárt a Jóisten a szeretetében. Látták a külső történést és örömet, boldogságot éltek meg, s e mellett mély és zavart keltő szenvedést. Ez a szenvedés oly sokakat megpecsételt, hogy a „szenvedés útját“ tekintik az Isten Szívéhez vezető útnak. Ezen szenvedés hősiessé tétele oly annyi szenvedést okoz a világban. Mivel oly annyira szenvednek az emberek, különösen foglalkozik velük az Isten. Külön helyet kapnak az Isten Birodalmában.

 

Ha ezen szavakat adnám neked emberként, ezek emberszóként értékesek lennének. Mert valóban, oly sok lélek tisztul meg szenvedés által. De ez nem az szenvedés megemeléseként történik, hanem a legbenső lélekmag felszabadulásáért. És ebben a legbenső lélekmagban bent lakozik az öröm. Van-e nagyobb öröm annál, hogy az Isten barátja vagy? Megijeszt-e ez a szó: „Isten barátja“? Nos,így nevezlek téged és sokan másokat is, akik olvassák ezen szavaimat. Igen, mindegyiküket így nevezek! Én, az Istenszeretet barátnak nevezlek benneteket. Ahogy Én számotokra Atya vagyok, úgy barát is vagyok számotokra az úton.

 

„Leszek“, így mondtam a törvény hordozójának. „Leszek“, így mondom neked is és ezzel azt mondom neked, hogy te is leszel. Bárhol is vagy, Én is akarok ott lenni. Ahol Én vagyok, ott leszel te is.

 

Hát nem örömteli?

 

Irgalmasságomban e világba is beleszületett a szeretet Általam. Igen, Én magam voltam ember e szeretet által, s így kapcsolatban vagyok az emberi léttel és az emberi lét Én velem! Megérted ezt a bensőséges kapcsolatot vagy még mindig azt hiszed, hogy távol vagyok ettől a Földtől?

 

De mivel itt vagyok, hát nem örömteli?

 

Kissé kiemellek ebből a világszemléletből egy kicsit fentebbi magaslatra és innét már jobban átlátod az élet összefüggéseit. Felismered, hogy minden egy bizonyos célpontra irányul. Ez a cél a mi kapcsolatunk.

 

Mond meg Nekem, hát nem örömteli ez?

 

Felismered, hogy a szenvedés, legyen az látszólag mégoly szörnyűséges, mégis csak ideiglenes, és hogy a felszabadult lélek erőforrásként mutatkozik az emberben. Felismered, miképp edződik az ember szenvedés által, és olyan szeretet bontakozik ki benne, amit eddig nem ismert.

 

Hát nem örömteli?

 

Örömet érzek minden gyermekem iránt, mely kinyitja Felém a szívét!

 

Örömet érzek minden gyermekem iránt, mely beenged Engem a lelkébe!

 

Ez olyan, mint a hazatérés, mikor lelked közepébe lépek. Hűségbirtokot adtam neked tulajdonnak és életnek neveztem. Ez a hűségbirtok megfelel az összességének minden lehetőségednek, minden képességednek és tehetségednek. Ha mindezt felhasználod, szabad leszel és boldog.

 

Hát nem örömteli?

 

Odaadtam Magam! Hogy kinek? Neked! Odaadom Magam! Te neked! Mindig is oda fogom adni Magam! Neked és minden teremtményemnek. Szellemem átjár minden formát és átéli őket. Tehát az Én szellemem „az Élet“ és ez az élet te vagy! Ti mindnyájan!

 

Hát nem örömteli?

 

Emlékezz az elveszett fiú kép hasonlatára! Hát nem örömteli, mikor hazajön ez a fiú? Nos, öröm van és ezen öröm kifejezésére ünnepséget tart az Atya. Öröm van minden elvándorló hazajövetelekor és mindannyiszor ünnepséget tartok. Veled is tartom. A sok kicsi ünnepség egy nagyban torkollik. Sok kicsi ünnepség, kérded?

 

Mind akkor, mikor legyőz téged a szeretet az emberi létedben; ha a szeretet legyőzi a megtagadást, visszautasítást és az elvetést, kisebb örömünnep van. Bár a külső ember nem mindig veszi ezt észre, de a lelke bővül. S ez a bővülés engedi a szellem kitágulását. Fényesebb lesz. Igen, fény lesz, ezen szeretet által meggyújtott fény, és örvendenek a téged kísérő angyalok. Öröm járja át az ő és a te lelkületedet, és ott, ahol öröm van, ott ünnep van!

 

Mind akkor, mikor a szeretet nagyobb az ellenállásnál, örömünnep van!

 

Mind akkor, mikor a belső világ elárasztja fénnyel a külsőt, örömünnep van!

 

Mind ahol öröm van, ott eluralkodik a szeretet; s ott jelen vagyok Én!

 

Krisztus születésének elvárásában van ez a világ, mégse tud róla. Berögzött a külső történésben. A külsőben vesztegel. Oly sok elnevezése van ennek. Győzelem a nevek egyike. De nem az a győztes, aki legyőzi a másikat „ezen világ őrültségében“, hanem az a győztes, aki engedi, hogy győzedelmeskedjen felette a szeretet!

 

Oly sokan akartok tenni. Önakaratotokban tenni. Ők maguk akarnak lenni a megmondók, a győztesek, a hódítók. Azt akarják, hogy az egész világ lássa milyen nagyok. Te is ezt akarod? Ha ezt akarod, gyász lepi el a mennyeket. Mert az, ami naggyá tesz a világban, az hiányt okoz a mennyekkel való kapcsolatodban.

 

Ne akarj többé semmit! Ne akarj többé semmit!

 

Minden vágyad külsőleges beteljesedésének feladásában rejlik a teljesülésed.

 

Igen, még azt se akard, hogy szeressenek! Ez látszólag a legnagyobb vereség; valójában viszont a legnagyobb győzelem.

 

Ott, ahol felfeded magad, ahol leveted külsődet, sőt ahol elveszíted önmagadat, ott leszek Én, és a szeretetem agyonszeret téged. Többé már nem az önéleted látható, hanem a mi bensőséges szeretetbeli kapcsolatunk.

 

Mondd, nem ez a legnagyobb öröm?

 

Ha az emberek visszautasítanak, örülj az Én szeretetemnek!

 

Ha az emberek lenéznek, örülj az Én szeretetemnek!

 

Ha az emberek megölnek szavaikkal és netalán világi fogalomban, örülj az Én szeretetemnek!

 

Amint örülsz a szeretetemnek, Én nekem örülsz, aki az ÖRÖK SZERETET vagyok!

 

Leszek és te is leszel! Ez a legnagyobb öröm!

 

Szeretlek. Én, Jézus, hívlak téged! Ámen, Ámen, Ámen.

 

 

 

(1) Írnok

(2) Jó hír – Örömhír