Emberhalász

Jézus így szólt: „Emberhalász vagyok …“ 3 éven át halászott az idő tengerén, hogy megemelje azokat az örökkévalóság tengerébe, akik hittek Ő benne és tanításában. És most újra itt az idő: Jézus eljött, hogy elragadja az idő tengerében lévő gyermekeit, fel az Ő szívébe, hogy áthelyezze az Ő jelenébe azokat, akik Ő beléje fektetik minden reményüket, akik Ő reája irányítják vágyódásukat, akik megnyitották Ő előtte a szívüket, akik Ő reája bízták az életüket. Ahogyan akkortájt, ma is útra kelt és így szól: „Jöjjetek Hozzám mindnyájan, kik fáradtak és megterheltek vagytok. Én Vagyok az élet kenyere, és aki eszik az Én ételemből, annak oda adom az örök életet.“

E hívó szó most minket szólít, átjárja lelkünket, átjárja szívünket, bejárja az idő ezen és túloldalát is.

 

A Sátán éppígy beszél ezen utolsó időben: „Ember- és gyermekhalász vagyok.“ Ő is kidobta és kifeszítette a hálóját, melybe belegabalyodtak a világ emberei. De ők nem látják és nem érzik ezt a hálót, mert az láthatatlan. A háló neve hamis szabadság, álszentség, félrevezetett tűréshatár és istentelen haladás, ez a hamis szeretet hálója, a kiforgatott felebarátszeretet hálója. Az antikrisztus ügyesen és lappangó módon telítette meg hamissággal az emberek szívét, úgy hogy ők nem ismerik fel az általa felállított csapdákat. Sőt, azt hiszik a szeretetnek szolgálnak azzal, mivel küzdenek és kiállnak a háborús megsegítés, a gyógyszeripari génkutatás és orvosi védintézkedések mellett, szabadság és megtűrés mellett nemet és szexualitást érintő dolgokban és a Föld megmentése mellett. De nem ismerik az igazi hátterét a földi-sátáni eseményeknek; nem látják, hogy az antikrisztus a saját terve érdekében használja fel ezeket. Így hát kihasználja az emberek vak szeretetét halál és pusztulás előidézésére. Igen, feluszítja az alárendeltjeit és felbőszíti őket arra, hogy elnémítsák mindazokat, akik felhívják a figyelmet vakságukra és elvakultságukra.

 

A gyermekeket és fiatalokat a zene és a divat, a számítógépjátékok, „közösségi“ hálózatok és világhálós portálok korszellemének csapdáin át kapja el, miközben az utóbbiakat megtévesztő influenszerek (befolyásolók) uralják, úgymint fanatizmus és radikalizmus által éghajlat-, természet- és állatvédelemben és úgynevezett „háborús megsegítés“ által. Ezzel elpusztítja a családokat és az élettársi kapcsolatokat, ezzel kiforgatott szeretettel és tölti meg az ingatag (mert istentelen) lelkeket és azok belegabalyodnak a hamisság és hazugság hálójába.

 

A keresztényeket pedig egy büntető Istenről alkotott fanatikus hit elvakultságába vezeti vagy becsalogatja őket vallási babona és távol-keleti spiritualitás keveréke által egy újszerű kereszténységbe, ami magába foglalja és egyesíti a világvallások különféle árnyalatait, miközben Jézus Krisztus a számos felemelkedett mesterek egyikévé válik.

 

Az antikrisztus elsődleges közlőszere a televízió. Évtizedeken át dolgozott rajta, hogy uralkodhasson felette a földi ittlét minden területén és világszerte. Ez a befolyásolás eszközének főbb pillére, ez a tömegek sötét vezércsillaga, bevezetve őket az őrültség sötét csatornáiba, hogy fogva tartsa őket ott vakságban és hamis szeretetben.

 

Egyeseket felszabadít majd Jézus Krisztus a Sátán hálóiból, de még sokan beléje fognak gabalyodni, olyanok is, akik már a hitben állnak. Mert pont ő reájuk vetett szemet az antikrisztus. Csökkenteni kívánja a hívő keresztények seregét félelem és aggódás által, kivezetni őket az isteni bizalomból, át kétségbe és kétségbeesésbe.

 

Épp ezért mégannyira szükségesebb közelebb húzódni Jézus Krisztushoz, még jobban megnyitni szívünket Ő előtte, hogy ne férhessen hozzá a Sátán lelki életünkhöz és lelki épségünkhöz. Minden a mennyei Atyánk iránti szeretetben rejlik, ez a mi bárkánk, ami biztonságosan átvezet minket a halál tengerén.