Szavakat, szavakat, szavakat

Válasz 2023. április 14-én

Vágyódtok szavak után. Vágyódtok – igen, mi után is? Vigasz után reménytelen időkben? Fény után a világ sötétségében? Igazság után a hazugságban, a megtévesztésben? Fény után a látszatban; az árnyékban? Szabályok után a zűrzavarban? Világosság után a tébolyultságban? Bátorság után a félelemben? Bizonyosság után a reménytelenségben?

Szavakra vágytok, melyek felépítenek titeket, erőd adnak, utat mutatnak – biztonságot adnak nektek. Mennyit még a szavakból és mennyit még a sok-sok könyvből?

Nincs még elég a számtalan írásból, számtalan vallásban, számtalan szabállyal, számtalan nyelvben? Számtalan be- ás rálátás. Kérdezem tőletek: Mit hozott nektek a szavak? Az írások számtalan könyvben, a próféták, tanultak és szentek, szentté avatottak bölcsessége?

Egyesek a régihez ragaszkodnak, az ősi és annál is ősibb írások változatlan szavához, ragaszkodnak a szó igazához és képviselik az Isten igazságát ás az Isten tanítását. Mások az új szövetséghez ragaszkodnak, új szavakra találtak, betartják az új szót, míg kora múltnak tekintik a régi törvényeket. Elkorlátozzák magukat az örökös tegnapiaktól és úgy vélik, csak a szeretet számít, és az újba vetett hit önmagában is elég. Azoknak követői azok voltak, akik megváltak a régitől, hogy újat találjanak. Sok új tudás, új összefüggések elragadtatta őket, úgy hitték, jobban megértették az életet mélységében és a túlvilágot teljességében. Azt hitték, értik az összefüggéseket, melyek messze túlhaladnak azon, amit az apáik és apáik apjai és az apáik apjainak apjai megértettek.

És kérdem tőletek, ha megértettétek: Miért nem emelkedtek ki viselkedésetekben tisztán azok közül, akik előttetek voltak?

Ó nézzétek, ha elválasztanak a szavak, ahelyett hogy összekötnének, ha egyeseket megemel a bölcsesség, míg másokat alacsonyít, megaláz, ha a te törvényed és szavad közelebb van Istenhez, mint másoké: Bizonyítsd!

Ne az írásokkal és a tanultak szavaival bizonyítsd, hanem azáltal bizonyítsd, hogy a tanításoddá válsz. Tégy tanúvallomást szavaid mellett, a szavak mellett, Istennek szava mellett az életedben; nem azáltal, miben másokat kioktatsz és tanítod rá őket. Lehetséges-e számodra saját szavaiddal előterjeszteni a számodra oly fontos szavakat? Lehetséges-e számodra összefüggésbe hozni a szavaidat mások szavaival? Senki se fogja elítélni a másikat, aki éli tanítását és bölcsességét, ki ugyanezt teszi.

Szavakat, szavakat, szavakat akartok. Tetteket akarok Én tőletek.

Ügyesen jegyzékbe vettétek és rendeztétek a szavakat és szakkönyveket alkottatok. Mi mit értek vele, ha nem teszitek magatokévá? És ha már nem tudjátok hogyan tovább és vigaszt kerestek, akkor gyertek Hozzám és kérjetek Tőlem segítséget. És ha útmutatásra van szükségetek és bátorságra, akkor húzódjatok vissza a szavakba.

És azt tanácsolom nektek: Fordítsátok meg! Az Én szavamban keressétek a vigaszt és a reményt, és Nálam kérjétek az útmutatást, és engedjétek, hogy válaszoljak nektek és vezethesselek benneteket, hogy megélhessetek Engem az életetekben!

 

Válasz

„Szavaim, melyeket e világba intézek, kimutatják hatásukat azokban, akik olvassák ezen üzeneteimet, azokban, akik érzik őket, és azokban, akik nem akarják elhinni, hogy ez az ÉN Szavam és adatásra hivatott. Nem az a szándéka, hogy megfeleljen az emberi gondolkodásotoknak és érzéseteknek, hanem sokkal inkább az, hogy a bensőtökbe vezessen titeket és megkapjátok ehhez a segítségem és kegyelmem.“