Utalás a végre és figyelmeztetés a lélek felőli gondoskodásra …

BD – 1949.10.26.
4765. – Utalás a végre és figyelmeztetés a lélek felőli gondoskodásra …

 

Minden a végre utal … Nézzetek körül, és ne essetek tévedésbe, amint úgy vélitek földileg a magasba emelkedtek és azt hiszitek túl vagytok már a vészidőn. Csak most kezdődik, és amit megéltek majd, az minden eddigin túl fog szárnyalni. Ügyeljetek az idő jeleire, és vessétek össze azokat azzal, amit Én bejelentettem nektek. Nem akarjátok elhinni, hogy eljött az végső idő, és épp ezért nem veszitek figyelembe a bejelentéseimet sem. És mégse lesztek megkímélve, hanem tanúi lesztek szavam igazságának. Na most sokkal többet nyernétek, ha hinnétek és felismernétek nyilvánvaló tevékenykedésemet.

 

Sokat nyertek majd lelketek számára, mert akkor megerősödik a hitetek és segít nektek abban is, hogy átvészeljétek a nehéz időt. Elfog jönni az a nap, amit előre meghatároztam örökkévalóság óta. De nem akarom, hogy figyelmeztetés nélkül éljétek meg ezt a napot, és ezért szóban jövök el hozzátok újra és újra és felhívom a figyelmeteket élethelyzetetek hatalmas átváltozására. Föld tekintetben nem tudtok semmit sem kedvezőbbé tenni, nem tudtok előre gondoskodni, menekülni sem tudtok, se biztonságba vinni vagyonotokat … csak a lelketekről tudtok gondoskodni, hogy felkészülve élje meg ezt a napot.

 

Akkor minden ínség ellenére védelmem alatt álltok atyai szívemen, és mellettetek állok földi tekintetben is. Épp ezért ne törekedjetek a még fennmaradó rövid időben arra, hogy földi jobbulást teremtsetek, mert semmi más nem fog megmaradni nektek, mint amit Én meghagyok nektek és ami hozzátok kerül, mint ahogy csak az Enyéim vagytok akaratotok által. Ne gyarapítsátok földi vagyonotokat, csak a lelketek gazdagságát … Adakozzatok ételt is italt, és tegyétek őket ezáltal erőssé és éretté az eljövendőre.

 

Habár rövid az Általam előre megjelölt idő a végig, mégis nagy kihívás elé fog állítani, és meg kell állnotok a helyeteket ezzel szemben erős hitetek által. Figyeljetek az idők jeleire és ismerjétek fel, hogy közeleg a vég … És tegyetek meg mindent, hogy higgadtan és Belém vetett bizalommal várhassátok a véget, készüljetek fel, miképp csak a lelketekre emlékeztek, keresitek a legbensőbb kapcsolatot Velem, Teremtőtökkel és Atyátokkal örökkévalóság óta, hogy hűek maradjatok Hozzám a végig … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“