Ki elhivatottnak érzi magát

Válasz 2020. április 16-án

Szavaim, melyeket e világba intézek, kimutatják hatásukat azokban, akik olvassák ezen üzeneteimet, azokban, akik érzik őket, és azokban, akik nem akarják elhinni, hogy ez az ÉN Szavam és adatásra hivatott. Nem az a szándéka, hogy megfeleljen az emberi gondolkodásotoknak és érzéseteknek, hanem sokkal inkább az, hogy a bensőtökbe vezessen titeket és megkapjátok ehhez segítségem és kegyelmem. De sok üzenetem és szavam fennakad az elmétekben. Megerősítést kerestek, megcáfoljátok a Szavamat, hamisnak nevezitek vagy akár félrevezetettnek. Feltevődik a kérdés, ki képes erre, ki érzi magát elhivatottnak? Ó, tudjátok és értsétek: Meg kell még tanuljátok, hogy nagylelkűen és türelemmel, de alázatosan kezeljétek eszközeim különbözőségét, ami ténylegesen fennáll szellemi jellemük végett. A Belső Kereszténység útján éppen ez a különbözőség lesz a következő nehézség. Minél kisebb bennetek a törekvés valami kijavítására vagy helyesbítésére, annál inkább adott a szabadság, ami a mai időkben forrásaim minőségi elvét alkotja.

 

Ó, higgyétek és értsétek, ti igazsághordozók: Tanuljátok meg élni, igazán élni, ami az igazságotok! Hagyjátok el múltatok régi mezejét. Legyetek igazhitűek életetek minden terén; legyetek egyenesek, és egyenesedjetek fel! Úgy, hogy Velem együtt ránézhessünk az életetekre, szégyent éreztek és megtanuljátok az Én szememmel, az igazsággal látni műveiteket és jövőbeni műveiteket. Emellett őszinteség bevonásával arra használhatjátok a viselkedésetek feletti felismerést, hogy azokkal haladtok előre, akik kivezetnek ezen idők zavarodottságából és eltévelyedéséből. Melyikőtök tudna őszinte szívvel, a tisztaság és az irgalmasság kardjával szembenézni az ellenteremtés hatalmaival? Mindazok, akik erre képesek és elhivatottnak érzik magukat, titeket hívlak Én, az Istenetek és Atyátok, erősítsétek egymást, támogassátok egymást és legyetek hálásak a tudatában annak: Én, az Istenetek és Atyátok, sok csatornán keresztül hatok!

 

Azok is, akiket rosszul érint a Szavam, akik túl keménynek vélik vagy akár ridegnek, azoknak azt mondom: Valóban, valóban, a Föld már sodródásban van, nem tudja magát már egyensúlyban tartani és azok, aki érzékenyek, azok ezt meg is érezhetik testükben. A komolyság az, aminek ekképp kell beszélnie! Melyikőtök nem figyelmeztetné gyermekét, ha nagy sanyarúság veszélyeztetné őket? Ki hagyná őket ugyanúgy tovább cselekedni, nem sejtve, hogy a szakadék szélén állnak? A szakadék viszont csak azok számára szakadék, akik még nincsenek a hitben és a követésben. Mindenki másnak ez remény és bizakodás, mert látják és értik, hogy szemük láttán teljesedik be az ígéret az Első Időből, az Ószövetségből és a Második Időből, a Názáreti Jézus idejéből, és Én betartom a Szavam. Ó, emeljétek fel tekinteteteket és lássátok: Vár rátok is a feltámadás, a nagy győzelem! «Még sok lakás van az Atyám házában», ismétlem a Fiam egyik ígéretét, mely éppúgy az Én ígéretem nektek, mindenkinek, ki olvassa, érzi és be tudja fogadni magába ezen üzenetemet.

 

Ó hidd, minden a szívedben kezdődik. Minden, minden az első lépéseddel kezdődik!

 

Válasz

„Szavaim, melyeket e világba intézek, kimutatják hatásukat azokban, akik olvassák ezen üzeneteimet, azokban, akik érzik őket, és azokban, akik nem akarják elhinni, hogy ez az ÉN Szavam és adatásra hivatott. Nem az a szándéka, hogy megfeleljen az emberi gondolkodásotoknak és érzéseteknek, hanem sokkal inkább az, hogy a bensőtökbe vezessen titeket és megkapjátok ehhez a segítségem és kegyelmem.“