Fényjelenségek a katasztrófa előtt …

BD – 1948.07.01.
4359. – Fényjelenségek a katasztrófa előtt …

 

Az Én beavatkozásomat megelőzően végbemegy egy nagy szellemi tevékenység, ami az enyéim megerősítését szolgálja és egy utolsó utalás lesz az eljövendő természeti eseményre. Mennyei küldötteim utasítva lettek, hogy észlelhetőek legyenek enyéim számára fényjelenségek formájában, melyeket látni fognak az égbolton tisztán és világosan, úgy hogy kikapcsolt minden féle önmegtévesztés lehetősége, és az enyéim ugyanazon jelenségeket fogják megtapasztalni, míg a hitetlenek semmit sem látnak és kinevetik a reá tett utalásokat beképzelésként.

 

És ez az utolsó jel … Ezután bizonyosan felkészülhettek kinyilatkoztatásom órájára a természet elemei által. Aztán hagyjátok megtörténni minden földi dolgok menetét, és már csak a lelketekről gondoskodjatok … Aztán vegyétek fel bennetek Szavamat teljes áhítattal, engedjetek hozzátok szólni a Szó által, és kapcsolódjatok Hozzám mélyen és bensőségesen, hogy jelen lehessek köztetek a legnagyobb bajban, ami nagyon is hamarosan reátok fog törni. Aztán foglalkozzatok még azokkal, akik körülöttetek vannak és rettegéssel tekintenek a természetbeli változásokra, adjatok nekik röviden felvilágosítást, és irányítsátok őket Én hozzám, beszéljetek nekik Rólam mint a szeretet Istenéről, aki gondját viseli minden gyermekének és senkit sem hagy cserbe, aki felhívja Őt segítségért …

 

És aztán várjatok Reám, ne féljetek, ha a hangom olyan erővel fog hallatszani, hogy megrázkódnak tőle az emberek … Maradjatok nyugodtak és tudjátok, hogy nektek nem lesz bántódásotok, ha Én azt nem akarom, és hogy ígéretet tettem nektek védelmemről, ha kapcsolódtok Hozzám imában. Akkor jelen leszek köztetek, és világosan érezni fogjátok a közelségemet … És akkor beteljesül, amiről szellemem által hírt adtam … Mert az Én szavam örök igazság és az is marad …

Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“