Isten vezetősége … Démonok a végső időben …

BD – 1948.06.26.
4354. – Isten vezetősége … Démonok a végső időben …

 

Minden lépés hiába, ha nem Én vagyok, kit hagytok mellettetek haladni, hogy helyesen igazgathassalak benneteket és ne térjetek rossz útra. A démonok állandó küzdelme zajlik lelketekért, és emiatt az út mentén állnak csalogatván, csábítva próbálják elterelni figyelmeteket, hogy ne figyeljetek többé az útra és észrevétlenül rossz útra térjetek, mely elvezet titeket távol a céltól. Ha engedtek Engem magatok mellett járni, akkor a démonok nem merészkednek a közeletekbe, vakítja őket a fényáradat, ami Belőlem ered, visszavonulnak és hagynak titeket sértetlenül elhaladni.

 

Jegyezzétek meg ezt, hogy állandóan körül vagytok véve erőkkel, melyek nincsenek a javatokra, de viszont nem kell félnetek tőlük az Én védelmem alatt, mert az esetben nincsen hatalmuk felettetek, és ti erősebbek vagytok náluk. A végső időkben különösen hevesen tombolnak és még a szellemi-igyekvőt sem kímélik, mert felháborítja őket a fény, amit kibocsátotok, ha keresitek vagy terjesztitek az igazságot, úgy hogy megpróbálják e fényt kioltani és erősen megszorongatnak titeket. De Én velem biztonságban vagytok, mert Én úgy vezetlek titeket, hogy rövid úton eléritek a célotokat. De az út nehézkesebb, nem egyenletes és nem olyan tájakkal szegélyezett, melyeken megpihenhetnének szemetek, a földi út egy kemény zarándokút, és ha bájos kinézetű, akkor veszély fenyeget a szépség mögött.

 

Én velem viszont nem tekintetek a fáradtságra és nehézségekre, nem néztek magatok körül, hanem csakis magatokra tekintetek, előre tekintetek, ahol gyönyörűséget tekint meg szemetek, melynek elérésére törekszetek. És épp ezért nem szabad egyedül útra kelnetek, hanem mindig is fel kell hívnotok Engem vezetőségem végett, állandóan az Én kíséretemben kell haladnotok, és akkor könnyű lesz a földi utatok, nem fognak tudni olyannyira megszorongatni az ellenséges hatalmak, habár ismételten próbálkozni fognak határozni felettetek, Engem kiiktatni és rávenni titeket, hogy egymagatokban járjátok tovább az utat. Erősnek kell lennie és maradnia akaratotoknak, és akkor győztesek lesztek … akaratotoknak Én reám kell irányulnia, akkor megerősítem és tartalak benneteket, ha fenn áll bukásotok veszélye.

 

Fel fog erősödni a démonok küzdelme lelketek végett, minél jobban közeledik a vég, de ti is erősebben fogtok állni az Én belém vetett hitben és minden csábításnak ellenállással válaszoltok, és egyre gyengébb lesz a hatalom, amit bevet ellenetek az ellenség, mert egyre fényesebben sugároz jelenlétem fénye és egyre érthetőbben érzik a sötét hatalmak, hogy a teremtés Ura áll velük szemben, Ő, akit nem tudnak kényszeríteni. És menekülni fognak előletek, minél jobban közeledik a vég … Akkorra olyan mély lesz a hitbéli erősségetek, hogy már semmi sem lesz képes megtéveszteni vagy szakadárrá tenni titeket, mivel akkor már tudni fogjátok, hogy Én magam jövök el hozzátok láthatóan és kiemellek titeket, ahogyan azt megígértem nektek …

Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“