Friss kinyilatkoztatások a Végső Időkre 2019. január 24-e óta

Visszavettem áldó és védő kezeimet

 

Hogyan lehetséges, hogy a technikai lehetőségek és tehetőségek korszakában -vélitek ti- az emberek egyre jobban egy szellemi és földi zűrzavarba kerülnek? Gondolj rá, kik azok az emberek, akik felelősek ezért a zűrzavarért és lásd, kinek hódolnak?! A felelősek nincsenek többé tekintettel a földi rombolásra és pusztításra. Igen, részben tudatosan okozzák mindezt haszonhúzásból.

 

Az emberiség egyrészt kéjes életvitelt folytat, itt az ember látni és megélni akar még oly sok „szépet“, másrészt háborog és lázad az uralkodók tevékenységei ellen, mert félti a jövőjét. Ez viszont csak a jéghegy csúcsa, amit láttok. Megrengenek a világi rendek és gyorsan fokozódik a félelem és ez határozza meg a folyamatot.

 

S mi ennek az oka? Legtöbben nem hisznek többé Bennem, vagy hagyományból hisznek s így nincs kötődésük Hozzám, más istenekben hisznek vagy teremtenek maguknak újat – az igaz hit, amit a szeretet hordoz, alig fellelhető.

 

A korszakváltás időpontja nincs behatárolva egy bizonyos dátumra, hanem több ismérvtől is függőben van, amit teljesítenek kell. Ez azt jelenti, nem Én határozom meg, hanem ti magatok. Az ismérvek egyrészt a Belém vetett hitetek, másrészt a Szeretet-Törvényem teljesítése. Ha szellemi kapcsolatban éltek Velem, és szeretetben és békében felebarátaitokkal, úgy a fordulópontot még mindig el tudjátok halasztani illetve legyengíteni. Ha viszont az ellenfelemnek hódoltok, tehát az anyagiságnak, úgymint az önzőségnek és teljes mértékeiben élvezitek a jólétet, akkor felgyorsítjátok az időpont eljövetelét és a fordulat hevességét.

 

Nem annak kellene lennie a kérdéseteknek, hogy „mikor“, hanem „hogyan“ fog kinézni a korszakváltás, mivel ez egyedül is csak tőletek függ. Ti határozzátok meg az átmenetet, hogy gyengéd lesz-e vagy zűrzavarban végződik. Ez nem az Én isteni beavatkozásom, hogy büntesselek benneteket, hanem mindez a ti gondolkodástól mentes visszaélésetek kihatásai, amit végeztek, s amit Én nem nézhetek végig örökké. S ezért visszavettem felőletek az áldó és védő kezeimet.

 

Sok minden történhetne másképp, ha felismerésre térnétek és a helyes következményeket vonnátok le belőle önmagatok számára, s így önszántatokból beharangoztathatnátok a szellemi fordulatot, miáltal önmagatokban beharangoztatjátok a fordulatot. A felismerésre térés viszont azt jelenti, el kell ismernetek Istennek, Teremtőnek és a titeket szerető Atyátoknak, emellett a Teremtést és felebarátaitokat el kell fogadnotok testvéreiteknek a megfelelő bánásmóddal.

 

Nektek, Hozzám hűeknek viszont azt mondom, ne féljetek, mert az oltalmam alatt álltok. Akárhogy is hat ki rátok a korszakváltás, ez tőletek függ, és ezért még tenni tudtok. De semmi esetre ne féljetek. A félelem és a rémület az ellenfél eszköze, aki be is veti őket. Csakis negatív erőket keltenek bennetek, hogy aztán vakká és engedelmessé tegyen titeket.

 

Akár milyennek is tűnjön az idő számotokra, bízzatok Bennem. Az Isteni Szellemem, a Szent Szellem reátok ereszkedik és bevonul a szívetekbe, melyek nyitottak ill. azok lesznek Előttem tetteitek által. Legelőször átalakít benneteket, megújít és békével árasztja el bensőtöket. Utána már másokra is hatással lesz általatok, és egyre inkább átviszi őket egy szellemi pirkadatba, mert még sok lelket meg kell menteni.

 

Olyan időben éltek, melyben az Én Szeretet-Szavammal keveset tudtok elérni, mert az általánosság az ellenfelem felé fordult és csak azt fogadja el, ami „megalapozott oldalról“ jön, vizsgálat nélkül.

 

Így könnyű dolga van a sötétségnek megtéveszteni benneteket. Elhalmoz benneteket képekkel és tájékoztatásokkal, mit meg sem akartok tekinteni, mert nem felel meg az értékelképzeléseteknek. Megrázkódtatást akar okozni, tehetetlenséget és dühöt kelteni bennetek. A sötét erők azok, melyek megtévesztenek és félrevezetnek titeket.

 

Mutassátok meg az ellenfélnek, hogy a képek és tájékoztatások bár nyugtalanítanak titeket, sőt undorítanak, de felnyitják a szemeteket, hogy oda is fényt és áldást küldhessetek, ahol még sötétség uralkodik.

 

Mindenhova küldjetek jóságos gondolatokat, ahol szükség és viszálykodás van és terjesszétek a fényt e módon. Áldjátok meg az embereket, akik a sötétségben tartózkodnak és borítsátok be őket jóságos gondolataitok fényével.

 

Hatalmasok vagytok, ha félelem nélkül, de szeretetben élitek meg a sötétséget – szeretetben, amely elöl ő menekül, szeretetben, teli fénnyel és irgalmas jósággal. Fényetekkel felfeditek az ellenfél hamis játékát, amit csak azért folytathat, mert legtöbben elfogadják a hamis játékát. Keltsétek lángra szívetekben az Isteni Szikrám tűzét és bízzatok szeretetem erejében. Azáltal, hogy Hozzám fordultok, növekszik bennetek a szeretet okos bölcsessége, ami szintén növekedésbe hozza lelketekben a szeretet tűzét. A bölcsesség az, ami megkülönbözteti az önzetlen szeretetet az önzőségtől.

 

Ez a bölcs, önzetlen szeretet futótűzként fog terjedni és arra fog késztetni Engem, hogy hasson felettetek a kegyelmem. Ezt a szeretetet immár gyakorolhatjátok egymás közt és sok áldásban lesz részetek Általam.

 

Ti, akik követitek a Szeretet-Szavamat és éltek is utána, ti vagytok a Korszakváltás tanítványai, akik önszántukból követtétek a hívásomat át a Földön és jelentkeztetek erre a küldetésre.

 

Visszavettem az emberiséget megáldó és megvédő kezeimet, hogy sorsotokra hagyjalak titeket. Szeretetem viszont örökkön nálatok marad, nem ismer bosszút és ítélkezést. Így mindig nyitva hagyok egy hátsó kaput az elkóborolt bárányoknak. Ti vagytok a hátsó kapuk, Hozzám hű munkásaim. Rajtatok keresztül és általatok tudom kiönteni az áldásomat azok felé, akiket az Én nevemben megáldotok. Így áldást jelentetek a jelen idő emberiségének. Ámen. (JM 2019.01.24.)

 

 

Beszéd a korszakváltás tanítványaihoz

 

Előkészítelek benneteket a korszakváltás utáni időre. Ezzel azt mondom, még nem vagytok érettek a korszakváltás utáni időre és előkészítelek benneteket rá. Megteremtem a feltételét, miképp Békémet adom nektek, mely fellángoltatja bennetek a fényemet, amint meggyújtjátok azt. Hitetektől és bizalmatoktól függ, mily módon vehetlek igénybe és használhatlak fel titeket. Az emberek céltalanul bolyonganak majd a korszakváltás idején és segítségre lesz szükségük, felvevőképesek lesznek a történések miatt.

Ezért fontos feladatot vállaltatok, mégpedig hogy szolgáltok Nekem és felebarátaitoknak. Legyen az Új Föld kezdettől fogva a szolgálás birodalma. Erre szükségem van rátok, és általatok világítson a békém a rajtaszorulóknak. (JM 2019.02.07)