Vihar előtti csend … Az ÚR látható megjelenése …

BD – 1947.09.16-18. és 19.
4126. – Vihar előtti csend … Az ÚR látható megjelenése …

 

Bajban és szenvedésben teli megszorongattató idő áll előttetek, és az előtte lévő időre, jelen időtökre tekinthettek úgy, mint a vihar előtti csendre, ahol még a rég megszokott kereteken belül éltek, ahol még beszélhettek jólétről, ahhoz képest, ami utána jön szűkösségben és nélkülözésben. És mégis a kegyelem ideje ez, egy olyan idő, ahol nyilvánvalóan felismerhető vagyok, ahol mindig is csak akkor lesz eltűrhető az élet, ha mélyen kapcsolódtok Reám gondolatokban, mert akkor sohasem vagytok egyedül, hanem mindig is körülöttetek lehetek védelemként és ernyőként. És nyilvánvalóan ismertetni fogom veletek Magamat, egyesekhez közeledni fogok Annak az alakjában, Aki magában hordozott Engem teljes bőségemben.

 

(1947.9.18.) És ahol erős az Irántam tanúsított szeretet, ott fel fognak ismerni Engem, ha emberként is vagyok az emberek között, mert a szemem megmondja nekik, ki vagyok, és a szívük fellángol az Irántam tanúsított legforrongóbb szeretetben, amit sohasem képesek érezni embertársuk iránt. És Én a legforrongóbb szeretettel közelítek feléjük, fel fogom világosítani őket, ahol tudatlanok, és vigaszt adok nekik a vész óráiban, és ők átvészelik majd a legnehezebb helyzeteket is és nem csüggednek el, mivel érzik a segítésemet, és ahol láthatóan közelükbe lépek, ott teljes erőben és mély hitben lesznek. És ha ez eltölt egy emberszívet, ott nincs többé nyomasztó ínség, mivel szüntelen csak Bennem bíznak teljes egészében, és Én valóban nem engedem csalódni Bennem hitüket. De aki nélkülem járja útját, az aligha fogja tudni kibírni az idő ínségét. Nem hagyhatom őt szellemi nyomorban és emiatt földi nyomorral kell érnem őt érzékenyen, míg fel nem hagy a Felém való ellenállásával, míg hívő nem lesz és segítséget nem vár Tőlem …

 

(1947.09.19.) Tehát ki vagytok téve mindenféle megszorongató bajnak és szenvedésnek, melyek által el akarlak nyerni titeket maradéktalanul. Viszont erő és kegyelem is rendelkezésetekre áll bőségesen, melyek segítenek nektek elnyerni Engem. Csak a szereteteket akarom, és ha birtoklom, akkor elétek jövök … az utolsó időben láthatóan is, embertársaitok és a ti hitetek erősítésére, mert szükségetek van különleges erősítésre és vigasztalásra. Így hát nem kell félnetek a legnehezebb időtől se, ami előttetek áll, mivel az Én segítségemmel át fogjátok vészelni. Ennek ellenére fennmarad még egy kegyelmi időszak, és azon teher, amit reátok helyezek, ami könnyű lehet számotokra, ha valóban felhasználjátok a kegyelembeli törődést.

 

Engem elnyerni, Engem megláthatni testi szemmel valóban megérte a keresztet is, amit viselnetek kell a végig. De keresztviselőként azoknak is felajánlom Magamat, akik Hozzám menekülnek és támogatásomat kérik … És őmiattuk lerövidítem a napokat a végig. Tudok minden egyes ember bajairól, és akik hűek Hozzám, ők az Én igazi gyermekeim, akik valóban nem hiába kérnek Tőlem segítséget. Épp ezért ne ijedjetek meg bejelentésemtől, járjátok célbiztosan és nyugodtan az eljövendő felé, oldozzátok el magatokat a világtól és várjatok Reám … És Én jönni fogok … előbb egyes embereknek megjelenve, hogy utána felhozzam az Enyéimet birodalmamba … hogy elvezessem őket a romlás színhelyéről a Béke Birodalmába, ahol majd üdvös életet folytatnak, mint a paradicsomban … Ámen

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“