„Úgy jövök majd, mint tolvaj az éj leple alatt …“

BD – 1942.11.02.
2534 – „Úgy jövök majd, mint tolvaj az éj leple alatt …“

 

Figyelmetlenül mennek el az emberek az idő jelei mellett, semmi sem tűnik számukra különlegesnek, és minden eseményt elfogadnak, anélkül hogy tudatában lennének jelentőségüknek. És ezen embereknek nem elhihető a bekövetkezendő természeti katasztrófa bejelentése, mivel még nem tartják eljöttének az idejét, ami említve van az írásban … Nem fogadnak el semmiféle magyarázatot, mert kényelmetlen számukra azon gondolat, miszerint a jelen idő emberei lennének az elszenvedők.

 

És ezért nem lehet hihetővé tenni nekik az eljövendőt, és meg fognak lepődni és készületlenek lesznek, amint eljött a nap. És ezek azok, akikhez szól az ÚR: „Úgy jövök majd, mint tolvaj az éj leple alatt …“ A legmélyebb szundikálásban lesznek és semmi előkészületet nem tettek meg, és nagy bajban lesz majd a lelkük, ha le lesznek hívva a Földről. És nem fognak már tudni felkiáltani az Istenhez, mert a szerencsétlenség mérete megfosztja őket minden gondolkodási képességtől …

 

Isten szeretete nem enged rá az emberekre semmi olyat, amiről előtte ne értesítette volna … És Ő hosszas időkkel előtte már figyelmezteti őket, de nem kényszeríti az embereket, hogy hitet adjanak ezen figyelmeztetéseknek. De aki felfigyel a jelekre, annak nem esik nehezére hinni bennük. És aki összekapcsolódott az Istennel, ő megérzi szívében a figyelmeztetést. Önmagától figyelmes lesz az idő jeleire, és igyekezni fog Isten kegyelmében lenni, azaz kérni fogja utóbbiért és felajánlja magát Isten irgalmának …

 

Már csak rövid idő választ el titeket embereket a történéstől, és használjátok fel ezt az időt, hogy összeszedetten várhassátok … Nehogy tökéletesnek higgyétek magatokat és hogy nincsen szükségetek megkegyelmezésre, bízzatok alázattal Isten szeretetében és gondoljatok arra, hogy eljött az utolsó órátok … hallgassatok azok figyelmeztetéseire, akik elhozzák nektek Isten szavát az Ő képviseletében; tudnotok kell, hogy már nincs távol az óra, és álljatok készen.

 

És Isten szeretete és kegyelme veletek lesz a nyomor óráiban. Gondolni fog rátok, ahogy ti gondoltok Ő rá … Meghagyja az életeteket, ha az szolgál nektek, vagy levesz titeket a Földről és egy jobb élettel ajándékoz meg a túlvilágon, ha méltóak vagytok rá … De jaj azoknak, akik felkészületlenül haladnak azon óra felé, akik elveszítik életüket … Az ő sorsuk a túlvilágon valóban nem lesz könnyű. És ettől akarja megvédeni az Isten az embereket, amivel bejelenti nekik az eljövendőt és megtérésre figyelmezteti őket, ha az életük nem az Ő akaratának megfelelő. És ezzel bizonyságot ad a Szentírás szavainak: „Úgy jövök majd, mint tolvaj az éj leple alatt, épp ezért őrködjetek és imádkozzatok …“ Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“