Hitharc …

BD – 1953.09.30. és 10.01.
5779. – Hitharc …

 

A hitharc még előttetek áll, és ezen harcra felkészülve szeretnélek tudni titeket … Emiatt a nagy gondoskodásom előtte, hogy megerősítsem hiteteket és bevezesselek titeket egy olyan tudásba, ami teljességében magyarázatot ad arra, ami előttetek áll, ami még jönni fog a vég előtt. Hinnetek kell ezen végben, hogy aztán megértsetek mindent, hogy aztán megtudjátok érteni a hitharcot is, ami kiváltképp jelentős minden egyes ember számára. Nem csak egy olyan harc lesz ez, aminek egyszer csak vége lesz az egyik vagy másik küzdő erő számára …

 

Ez egy olyan harc lesz, amit a Sátán követői fognak folytatni az Isten ellen … egy olyan harc, ahol nem a földi tulajdonért zajlik, hanem szellemi javakért, egy olyan harc, ahol dönteniük kell a lelkeknek, melyik oldalra akarnak állni, habár földi viszonylatban is kárt fognak szenvedni az emberek, azonban győzni vagy veszíteni csak a lélek fog, épp ezért az örökkévalóságig elhúzódik ezen harc kimenete … És ezért már előtte megteszek mindent, hogy felkészítsem az embereket erre a harcra, hogy megerősítsem őket, hogy felébresszem bennük a bátorságot tanúságtételre … Megpróbálom gyarapítani harcosaim seregét, nem azért, mert győzni akarok, hanem hogy ők maguk arassák le győzelmük gyümölcsét, mert nem akarom, hogy elpusztuljanak, hogy újból megkösse őket az ellenfelem és rabul tartsa őket ismét végtelenül hosszas ideig …

 

Ti emberek túl kevés időt szántok a hitre, teljesen közömbösek vagytok azzal szemben, ami fontos … a szellemi igyekvéssel szemben … előbb fel kell rázni titeket, hogy komolysággal állást foglalhassatok hitügyben … És ez megtörténik majd, amint fellángol a hitharc, mert akkor mindenki felé elhangzik a felhívás, hogy ismerjenek el Engem a világ előtt vagy pedig tagadjanak meg, adjanak fel Engem. És csak azután fogtok állást foglalni, ha lelkiismeretesek vagytok, vagy oda adtok Engem habozás nélkül … földi előnyök végett …

 

És mivel röviddel a vég előtt vagytok, szükséges ez a döntés, nem Én előttem, Én Aki tud az akaratotokról; de még egyszer ösztönözni kell titeket megfontolásra, mert ezt nem teszitek meg magatoktól, ha nem lesztek rákényszerítve földi erőszak által … Vannak néhányan, akik már előtte elgondolkodnak rajta és ők tapasztalják látható segítségemet, hogy megkönnyítem számukra a felismerést, de éppen hogy csak néhányan vannak azok, akik számát gyarapítani szeretném és akiknek utalást teszek a végre … (1953.10.01.) De ezen kevesek alig fognak hitre találni, mert akik szellemileg nem igyekeznek, azok e Föld végét se tartják lehetségesnek, de a végidő jelenései nem fogják benyomás nélkül hagyni a még határozatlanokat, akik elgondolkodóba esnek és visszatérhetnek a hitre, ha helyes módon lesznek felvilágosítva ebben az időben.

 

Egy helyes, igazságszerű felvilágosítás nagy sikerrel járhat ott, ahol a hittől való eltávolodás eltorzított hittanokra vezethető vissza, ahol az emberek nem hittagadóak, de visszatetszést keltett bennük a hamis tanítás. Ezeket újra meg lehet nyerni Értem és birodalmamért, és ezen kevesek miatt még sok jelenség fog megtörténni, melyek bejelentik a közelgő véget és őreájuk mindez nem lesz hatástalan. A hitdöntés csak azon esetben lesz helyes módon meghozva, ha már van hiterősség, ami mindent magára vesz, ami hátrányként terheli a testet, mivel az ember, aki helyes felismerésben áll, az tudja mi a tét, és ő könnyű szívvel odaadja, amit elvesznek tőle, nehogy veszélybe sodorja lelkét.

 

Ez az utolsó akaratpróba e Földön; ez a döntés, ami meghatározza sorsotokat az örökkévalóságban, mégpedig, hogy elismertek Engem a világ előtt, figyelmen kívül hagyva ezen döntésetek földi következményét. És csakis egy erős, meggyőződött hit fogja kiállni ezt az utolsó próbatételt, csakis egy erős, meggyőződött hit tart ki a végig …

Ámen

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“