Szellemi zavarok – csábítások … Türelem …

BD – 1953.04.30.
5663. – Szellemi zavarok – csábítások … Türelem …

 

Minden szellemi eszmecsere szellemi védelmet biztosít, amíg az igazságra törekedtek. Ennek ellenére megzavarhatnak titeket olyan tekintetben, hogy megakadályoznak titeket belső gyülekezés közben, mert a sötétség erői minden alkalmat felhasználnak az igazság közlésének megszüntetésére. Ha most nem tudnak rátok hatni a szellemi birodalomból, miképp tévedést juttatnak el hozzátok, az esetben Földön élő embereket használnak fel, hogy akadályozzanak titeket, ami csak akkor jelent számotokra kárt, ha engeditek, hogy felizgassanak efféle zavarások.

 

Akkor aztán sikert könyvelhetnek el maguknak, de mégse veszélyeztethetik magát a szellemi eszmecserét. Mindent isteni megengedésnek kell felfognotok és tudnotok kell, hogy rajtatok is próbát kell tenni gyakran, hogy türelmet és gyengédséget kell gyakorolnotok és hogy mindig akkor harcoltatok ki egy győzelmet, ha állandó jelleggel nyugalommal és higgadtsággal szembesültök azzal, ami ér titeket, mivel csak akkor értek meg, ha már nem hagytok támadási pontot a lelkek ellenségének.

 

Ő pedig örül minden veszteségeteknek, mely már belső izgalomnak vagy türelmetlenségnek vélendő. És fel fog hagyni fáradozásával, ha minden lepattan rólatok, ha a léleknek teljes harmóniájában vagytok és elfogadtok mindent Isten akaratának vagy az Ő megengedésének. De ezáltal nincs veszélyben a szellemi eszmecsere, ha néha akadályozva lesztek, hanem ezzel növekedni fog rá a vágyatok, szellemi munkátokat pedig mind-nagyobb szorgalommal végezitek, ahol Isten és igazság iránti vágy tölti el az embert. Mert ezt a vágyat nem csökkentheti vagy akár ölheti ki egyetlen sötét hatalom se, mivel a fény lényei mindig is úgy hatnak rá az emberre, hogy az nem hagy fel Isten és az Igazság keresésével, és a fénylények befolyása mindig erősebb lesz a sötétség hatalmánál … Ámen

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“