Isten gondviselése szolgálóit illetően …

BD – 1948.07.14-15.
4376. – Isten gondviselése szolgálóit illetően …

 

Kezemet fogván fogjátok végig járni az utat, és nem kell nyomasztania titeket egyetlen gondnak sem, ha csupán hisztek. Szolgálatomba léptetek, ebből kifolyólag átveszem tőletek minden gondot, földit és szellemit egyaránt. Birtoklom azon akarásotokat, hogy akaratotok az enyém legyen, ez alapján nem kötelezően Én határozom meg akarásotokat, gondolkodásotokat és cselekvéseteket, de Én igazgatom ezt az akaratot, amit önmagatok rendeltetek az Enyém alá, helyes gondolkodás, akarás és cselekvés végett. Így hát mindig is azt fogjátok cselekedni, ami üdvösségeteket szolgálja, és nyugodtan elengedhettek minden gondot, ami hatással van földi életetekre. Én határozom meg további életeteket, Én igazgatom úgy, hogy az megfeleljen az Értem végrehajtott küldetéseteknek, mert még nagy munkát kell véghez vinnetek, és hogy ezt kivitelezhessétek, kiemelten törődök veletek, nehogy túlságosan fáradtságos legyen a földi utatok, hogy boldogan és vidáman végezzétek el a munkát Értem és a birodalmamért.

 

Emiatt nem is kell egyetlen gondolatot sem veszítenetek afelől, mily módon fogjátok kivitelezni szavam terjesztését, hisz veletek együtt fogom járni az utakat, ahol szükségeltetik a beszédetek, és nektek semmi más dolgotok nem lesz, mint követni ezt a belső ösztönzést, ami azt jelenti, ha belső késztetést éreztek megszólalásra vagy akár hallgatásra, ha indíttatást éreztek hozzá. Mindig az Én szavam az, ami felszólít titeket valamely cselekvésére vagy elhagyására, és ti csak a belső ösztönzést kövessétek, akkor meg fog felelni számotokra, miképp cselekedtek, akkor tudok hatni bennetek és meg is teszem, mert akarjátok, hogy teljesítsétek az akaratomat, és így szívetekbe helyezem az akaratomat.

 

(1948.07.15.) Segítem a belső nyugalomra téréseteket, hogy megzavarás nélkül kivitelezhessétek az Értem végzett munkát, mivel az kimondhatatlanul fontos az eljövendő időben. Vegyétek ezt figyelembe és higgyétek el, megadom nektek a belső békét munkátok végett és emiatt feleslegessé válik minden fajta gond. Amire szükségetek van, azt megkapjátok; ami vissza lesz tartva, arra nincsen szükségetek, mivel Én tudok minden dolog hasznáról és káráról lelketekre tekintve és valóban megfontolom, hogy az szolgál-e neki.

 

Aki követni akar Engem, az vegye magára keresztjét … így ne engedjétek nyomasztani azt a kis kereszteteket, amiről úgy vélitek, hogy cipelnetek kell, még a legkisebb terhet is rakjátok át Én reám, ha segítségre van szükségetek, mindig hajlandó vagyok azt levenni rólatok, ti viszont legyetek szorgalmasok az Értem és birodalmamért végzett munkátokban. Ahogyan kimértek, úgy lesz nektek is kimérve, ezért adjatok szellemi adományt embertársaitoknak, hogy ne nyomorogjon a lelkük, és ajándékozzátok meg őket sok szeretettel, hogy kövesség példátokat és megnyerjétek őket birodalmam számára … és ti is ehhez hasonlóan fogtok részesülni … Amit kiosztotok szellemiben és földileg, az ezerszeresen megfizetődik nektek, földi viszonylatban nem fogtok nyomorban élni, és szellemileg bőségben részesültök. Így hát gond nélkül mehettek földi utatokon, míg el nem jön a vég, ami mindannyiótok előtt áll …

Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“