Nehezen hallható belső hang … Lázongások – Nyugalom …

BD – 1948.07.17.
4378. – Nehezen hallható belső hang … Lázongások – Nyugalom …

 

Szüntelen hallani fogjátok a hangomat, ha odaadjátok magatokat Nekem és ha figyelmesen befelé füleltek a hangom utáni vágyódással. Mindig is megadtam nektek ezt a bizonyosságot, és Én sohasem tartom vissza kegyelmi adományaimat, ha bensőleg vágyódtok iránta. De amíg még nem hangzik el bennetek a hangom szólama, hanem csak gondolatokban érint meg titeket és így teljes figyelmet és ezért a világtól való elzárkózást igényel, tőletek függ, hogy meghalljátok-e.

 

Ezért is felhívom a figyelmeteket az eljövendő időre, mely teljes egészében igénybe fog venni titeket, úgy hogy csak a legerősebb akarat fogja érvényesíteni, hogy elzárkózzon és a hangomat fülelje a csendben. Az eljövendő idő ínsége gyakran megfoszt majd titeket a belső nyugalomtól, ugyanakkor segíteni fogok minden szolgálni szándékozó szolgálómnak feladata elvégzésében. Mindig közel vagyok hozzátok, és ha a legsúlyosabb ínség ellenére megőrzitek jelenlétem tudatosságát, akkor a hangom is szüntelen meg fog szólalni nektek, mivel akkorra már erősebb a hitetek, mint a földi ínség és akkor bármikor elűzitek magatoktól.

 

Azonban felhívom a figyelmeteket arra, hogy nagy lázongások előtt álltok, melyek foglyul ejtenek mindenféle gondolkodást részetekről és az a kihatása, hogy csak nehezen fogjátok felvenni Velem a kapcsolatot … De akkor olvassátok a szavamat, nyerjetek erőt a szavamból, és észrevehetően érezni fogjátok, hogy közel vagyok hozzátok … Próbálkozzatok újra és újra elmélyülni és fülelni a csendben a szív hangjára, és győzedelmesek lesztek, ha akarjátok és hatalmas a vágyódásotok Irántam. És előtte merítsetek erőt a szavamból, használjátok az időt, ne legyetek langyosak és közömbösek, hanem higgyétek el, hogy egy nagy veszély fenyeget titeket, hogy fel lesztek rázva a világi nyugalomból és egy nagy világtörténés van előkészülőben. Bízzatok szüntelen a segítségemben, és soha sem fogtok hívni Engem mindhiába, mert meghallak titeket, kik gyermekeimként az Atyát hívjátok a legnagyobb bajban …

Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“