Jöjj szeretetem mélyébe!

Hallod-e a próféták hanyatlását?

A beszédük elárulja őket!

Háborút jövendölnek a népeknek és azt mondják, hogy az Istenük reájuk önti haragját.

Hallod-e a mammon prófétáit, ahogyan el akarják csábítani az embereket pompájukkal?

Hallod-e az állítólagos jótevőket, ahogyan beosszák az embereket igazságosnak és nem igazságosnak, megmentettnek és elátkozottnak?

Hallod-e az állítólagos jókat, akik megvetik a gonoszt és azon embereket, akik állítólag gonoszak?

Nem az Én hangom az, amit hallasz!

Nem az Én hangom az, melyik elítél.

Nem az Én hangom az!

 

Jöjj szeretetem mélyébe, hogy lásd az üdvösséget, mely ÉN vagyok!

 

Gyere gyermekem szeretetem mélyébe; gyere Hozzám, ki a szeretet vagyok.

Bárányaim hallják a hangomat és bejönnek a karámba, mert ezen karámban felismerik az Én országom.

Nem azt mondtam az embereknek, akik emberfiának ismertek?: „Az Én országom nem e világi“? Ezt mondtam! S ezt mondom neked is, nektek is!

 

Értitek, mit mondok ezzel?

Értitek, hogy Én, az Istenetek apaként beszélek gyermekemmel, anyaként beszélek gyermekemmel?

Értitek, hogy a szentségem nem akadályoz meg abban, hogy ekképp szóljak hozzátok?

Értitek, hogy a hatalmam nem akadályoz meg abban, hogy nálatok legyek; oly közel, hogy érezzétek a szívdobogásomat?

 

Jöjj szeretetem mélyébe és ismerd fel a képben, mit jelent a nyelvezet!

 

Az első kép! Láttam egy kezet, és víz folyt le ezen a kézen és szétfolyt a hüvelykujjon és a négy másik ujjon, mielőtt a földre csapódott mint egy vízesés.

 

Látod a kezet és az ujjakat, és látod, ahogy a víz feloszlik és öt áramlatként a talajra csobban. A kéz a kapcsolatot jelképezi, a hüvelykujj és az ujjak pedig az ember öt külső érzékét.

 

Minden, ami a szó által fejeződik ki, az megérinti az ember öt külső érzékét. Mivel a szó az ember mind öt érzékét megérinti, megérinti az egész embert. Tehát minden szó megérinti az egész embert.

 

A második kép! Láttam egy másik kezet, és itt is a hüvelykujjon és a négy másik ujjon folyt le a víz, mielőtt a földre csapódott volna öt vízesés formájában.

 

Látod a kezet és az ujjakat és látod, ahogy szétoszlik a víz öt áramlatba és éppúgy a földre csapódik.

 

A kéz a megtartó, a megőrző – és ebből eredve folyik a víz. Mindaz, amit a szó kiold az emberben érzetképp és érzésképp, láthatóvá válik. Az ember öt belső érzéke – a lélek érzéke – megérintetik.

 

A harmadik kép! Most mindkét kezet láttam, egymás mellé tartva. Hirtelen a bal kézre került a jobb kéz. És mégis látszódott, ahogy a víz öt árammá oszlik és a földre csapódik.

 

A két összefonódott kéz azt jelenti, hogy az öt belső érzék összefonódik az öt külső érzékkel. Az öt belső érzék megtermékenyíti az öt külső érzéket, és az öt külső érzék továbbadja benyomásait az öt belső érzéknek.

 

Nincs két-ség aközött, ami a belső érzékekből a külsőbe jut és ami az öt külső érzékből a belsőbe csordogál.

 

A két-ség csupán látszólagos!

 

Megérted a képeket? Megérted az értelmüket?

 

Ott, ahol te, ahol az emberek választóvonalat látnak, ott Én, az ÖRÖK SZERETET nem látom ezt a választóvonalat. Mivel az ÖRÖK EGYSÉG vagyok, nem látok két-séget a teremtés beteljesedésében!

 

A megosztás, amit láttok, az az út, amit mindegyikőtök jár. Oly végtelennyi lény az egységbe vezető úton! Oly végtelennyi út! Számotokra úgy tűnik, mintha ezek az utak el lennének különítve egymástól. És némelyikőtök – több ember – azt hiszi, hogy Én akarom ezt az elkülönülést.

 

Azt hiszik, hogy Én, az örökkön szerető ISTEN idézem elő ezt a megosztást azzal, hogy ítélkezek!

Oly sokan ezt hiszik, és sok a prófétája ennek a tanításnak – és sokan követik őket és hisznek a tanításuknak.

 

Áll meg! Légy csendes! Gondolkodj! Érezz! S aztán olvasd, mit mondtam Isten Országáról és hogy Én vagyok az ÖRÖK ATYA!

 

Azután el tudod hinni, hogy megosztok? Valóban eltudod hinni, hogy létezik egy bíróság, mely végén több gyermekem számára az örök kárhozatal áll? Tényleg eltudod ezt hinni?

 

Ha így lenne, mi lenne a megváltási út értelme, amit megjártam? Mi lenne annak az utalásnak az értelme, hogy az Isten Országa bennetek van?

 

Oly sokan azt mondjátok: „Az Isten mindenható.“ Oly sokan mondják: „Az Isten igazságos.“ Oly sokan mondják: „Az Isten némelyiket megjutalmazza, némelyiket megbünteti!“ És azok, kik ezt mondják persze elhiszik, hogy csakis a saját értelmezésükben létezhet az igazságosság és a jó. A saját igazságosságukat értik az Én igazságosságom alatt, a jóság alatt a saját elképzelésüket a jóságról. A saját nézőpontjukból értelmezik a világot és azt hiszik, csak ez a nézet a lehető lehetséges.

 

Ne érts félre, gyermekem, Én jónak tartom a jót és gonosznak a gonoszat. Én vagyok az, aki igazságot gyakorol minden teremtésben. De nem egy ember értelmében, hanem az Én értelmemben! És mond meg nekem, ha te is azok közé tartozol, akik ítélkeznek, ismered-e az Én értelmem mélyét?

 

Nem akarom, hogy elítéljék egymást a gyermekeim! Azt akarom, hogy szeressék egymást!

 

Nem akarom, hogy gyermekeim az örökségükről veszekedjenek egymással! Azt akarom, hogy szeressék egymást!

 

Nem akarom, hogy gyermekeim elpusztítsák saját és felebarátjuk testét! Azt akarom, hogy szeressék egymást!

 

Azt akarom, hogy szeressenek Engem és felebarátjukat mint önmagukat!

 

És halld meg: Ezt csak úgy tudják, úgy tudod, ha valójában megtapasztalod szeretetem mélységét.

Mivel szeretlek téged, mivel szeretlek benneteket, ti is tudtok szeretni! Ha nem lenne a szeretetem, nem lennétek képesek szeretni!

 

Negyedik kép! Láttam a két kezet – és szétnyílott a kép, és láttam a két kart és ahogy a víz átáramlott rajtuk. Láttam, ahogy a szív magasságából forrásként áramlott ki a víz.

 

A szív, az Én szívem az életvíz ősforrása, mely minden teremtés szomját csillapítja!

 

Az életvíz itatja a szívet, és a te szerető szívedből áramlik ki belőled ez a víz – rajtad keresztül a teremtésbe!

 

Ez a víz a szeretet jelképe a teremtésben!

 

De ha mélyebben jössz a szívembe, akkor felismered a tüzet, mely minden teremtés eredete. A teremtésbeli tűz a legtisztább formájában felemésztené a teremtést. Az élet vize csillapítja ezt az égést és megköti a tüzet. Így az élet vize tartalmazza a szeretet tüzét.

 

Ötödik kép! Most láttam egy alakzatot, ami átölelt rengetegnyi csillagot! Egy csillag sem volt az ölelésen kívül! Egy csillag sem volt, mely nem volt az ölelésen belül! Hirtelen összesűrűsödött az a rengetegnyi csillag és egyetlen csillaggá váltak! És hallottam egy hangot, mely azt mondta: „Ez az Én teremtésem – és jó!“

 

Jöjj szívem mélyébe és tudd, minden jó! Meg vagy váltva! Meg vagytok váltva!

 

Keltsen is más benyomást bennetek a látható világotok, tudjátok meg, hogy ez a ti nézetetek. Tudjátok meg, hogy az úton mindig feltűnik a megosztottság. Mivel míg az úton vagytok, van megosztottság. De Én messzi túl látok ezen utakon, túllátok minden megosztottságon és látom minden teremtésrészek betelesedését Bennem!

 

ÉN vagyok az út, az igazság és az élet! Rajtam kívül nincs élet!

 

Mindazoknak, akik kételkednek: „Létezik gyilkolás, létezik emberölés; léteznek mindazok a rossz dolgok az életetekben, ebben a világban. Mindez létezik. De mindet csakis azért létezik, mert megosztottságot láttok!“

 

Szeretem a tettest kegyetlen tette ellenére is, mert látom benne a jót!

Szeretem minden gyermekemet, még azokat is, akik megtagadnak!

Szeretem a teremtésemet, és Általam minden beteljesülésre kerül!

 

Pont ez, hogy minden a beteljesedésre törekszik és jut, ez okozza a legnagyobb nehézséget a legtöbb ember számára. A megosztottságot látják az örökkévalóságig.

 

Te is a megosztottságot látod az örökkévalóságig?

 

Te is a teremtés felosztását látod jóra és gonoszra a végső ítélet eljövetelekor?

 

Gyermekem, nyisd ki szemed és ismerd fel, hogy Én vagyok a te ISTENED, az Atyád örökkön. Nyisd ki szemed, gyermekem, és ismerd fel minden lényben a jót. Legyen még oly csekély az életlángocskája, fedje az le mégoly nagy gonoszság: Én újra nagy tűzzé ébresztem!

 

A „szeretet tüzét“ dobom a lények szívébe, és ezen tűz által bekövetkezik a tisztulás és az újjáébresztés.

 

Ezek után a megosztottság felismerhető lesz mint megtévesztés! És megpuhulnak a legkeményebbek is és térdre borulnak az Én SZERETET-GYÖNYÖRŰSÉGEM előtt!

 

Ezután mindenkit keblemhez szorítok, és Velem és minden teremtéssel egynek ismerik fel magukat az Egy-ségemben.

 

Arra utalok, hogy mindent betelesedéshez vezetek!

Arra utalok, hogy mindent átszeretek, mert Én vagyok a szeretet – JÉZUS, az ÖRÖK MEGVÁLTÓ!

 

Ámen. Ámen. Ámen.

 

Szerk.: A két-ség, a megosztottság, a külön lét az egységet kizárja, mint az önzőség (egó) a közjót.

 

 

Atyám!

 

Kérlek ahogy tanítottad:

 

Áldásodat kérem minden emberre akit ismerek és nem ismerek;

nincs elvárásom, hogyan adod áldásod ezen emberekre.

Nem kérlek szertartásban és rítusokban.

Csupán a szívemmel kérlek Téged:

 

Szeretetedet minden ember számára akit ismerek és akit nem ismerek;

elképzelés nélkül arról, hogyan adod szeretetedet ezen embereknek.

Néha még vannak elvárásaim, hogy beteljesüljenek a kívánságaim –

de nem, a Te akaratod történjen.

 

Kérem Tőled a türelmesség szellemét, ami hasson mindent át,

ami még türelmetlenséget és sietséget hord magában.

Formálja szívünket újjá ezen szellem, nyissa meg és tartsa nyitva

az élet minden dolgának a Földön.

 

Azt kérem, ne tekintse magát többé győztesnek az ész,

Hanem ismerje el a szívet az élet utáni vágy székhelyének.

Hogy ebből a vágyból keletkezik a holnap utáni hit,

a holnap, mely a Te éjjeledből emeltetik fel a fénybe.

 

Kérem Tőled a könyörület szellemét, ami türelemmel fedi le a türelmetlenségünket

és csenddé és békévé alakítja a sietségünket.

Nem külső békét, ami fenntartja a látszatot,

hanem a belsőből eredő békét.

Születve egy teremtő elfogadásával, mely nagyobb annál,

mint amit valaha el tudunk képzelni.

 

Mindenek előtt a Te szellemed irányítsa lépéseinket a Te akaratod felé.

Ez az erős akarat, mely egy egész teremtést tart össze.

Tükröződjék egész életünk a Te akaratodban,

és hosszas küzdelem után tűnjön fel bennünk világosság és igazság.

 

Köszönöm Atyám, hogy lehetővé teszed ezen kéréseket és hogy beteljesíted a Te akaratod szerint.

Mert azt mondtad: „Aki kopog, annak megnyittatik!“

Köszönöm Atyám, hogy kopogtathatok.

2018.05.25.