Nem engedlek el

Aki egyszer megragadott Engemet az életében, őt többé nem engedem el.

 

Az egyik nagy akadálya az Én és a ti kapcsolatotok között a még meglévő szentháromságtanban való gondolkodás, úgymond az, hogy Engem, mint „Istent“, felosztotok három részre, ami Atya, Fiú és Szent Szellem. És miért van ez így? Mert nem vagytok képesek felfogni a végtelen Istent. Nem hisztek Nekem, ha azt mondom, csak Egy Isten létezik, az Egy Szellem és az Egy Atya az egész végtelenségben, ami viszont három lényiségében szembesül veletek – a Mindenség-Szeretetében, a Mindenség-Bölcsességében ás a Mindenség-Hatóságában.

 

Ez a hit alapja, amit újra és újra megpróbálok elmagyarázni nektek. Értelmiségi szinten (intellektusotokkal) ezt nem tudjátok felfogni, csakis egy alázatos szívvel, miképpen meghajlotok Minden-Hatóságom előtt. Aki mindezt felfogta, őt többé nem engedem el. Ő már az Enyém!

 

Nagy kívánságom, hogy el- és felismerjetek Engem, mint az egyetlen EGY, ez fontos, mivel magatok is hozzájárultok a megosztáshoz gondolataitokkal, amit az ellenfél okozott. Ő azzal hozta létre Nálam a megosztást, miképp hamis képet közvetített Rólam és most már megpróbál megosztani egymás közt titeket is és megpróbál elválasztani titeket Tőlem. Hát nem okozott még elég békétlenséget és háborút az Istenségem megosztása?

 

Hisz Számomra minden lehetséges. Így hát szeretetben szembesülök veletek, a benneteket szerető Atyaként, aki végtelen szeretetébe burkol benneteket.

Szembesülök veletek a bölcsességben, Jézus emberi alakjában, mellyel itt a mennyekben együtt fogok élni veletek, azaz ti a Jézus alakomban fogtok találkozni Velem. Ő benne foglalt helyet az Ős-Hatalomközpontom, onnan ered minden hatalom, erő és hatás, melyek betöltik a végtelenséget.

 

Szembesülök veletek hatalmamban, élettel ajándékozlak meg benneteket és fenn is tartom az életeteket. Életerőm, a Szent Szellemem nélkül nem léteznétek. Igen, a Szent Szellem az Én életerőm, ami életben tart titeket.

 

Ha ekképp fogadtok be Engem szívetekbe és nem az értelmetekkel (1) próbáltok felkutatni, akkor egy szellemi fény kel fel bennetek, akkor felébred bennetek a szellemem, akkor befejeződik bennetek az Atyára, a Fiúra és a Szent Szellemre történő megosztás és ezzel végződik az örökös háború a szellemi és az anyagi világ között.

 

Az ellenfelem, az anyag-szellem, még a nyereséges zónában van, mert az emberek túlságosan szeretik a földit, megerősítve a tudományok által, melyek azt éreztetik velük, hogy mindenre képesek önerőből. De el fogja veszíteni a harcot. A harc már a végső fázisába lép. El lesz keseredve, de csak így kerül napvilágra a teljes igazság.

 

Ti emberek uraljátok az egész bolygót, a légteret, az összes földrészt, országot és tengert. Nem ellenzem, ha növekszik a tudásotok, ellenkezőleg, érte vagyok, ha növekszik az ember tudata minden más teremtmény között, főleg szellemileg. Viszont kihágást követtek el sorjában, nem tisztelitek már a teremtésemet.

 

Egyik oldalt állati szerveket ültettek bele az emberbe, csak hogy megmeneküljetek a halál elöl, habár csak rövid időre is. Ebbe sok pénzt fektettek bele, de a világ szegénysége nem érdekel titeket.

 

Másik oldalt igyekeztek ura lenni a túlnépesedésnek és hajlandóak vagytok legyilkolni miatt milliárdnyi embert – legalábbis így gondolkodik egy befolyásos, félő emberi réteg. Mennyire fér össze mindez az olyannyira emberi gondolkodásotokkal? Akik így gondolkodnak, azokat a fej intellektusa uralja, azaz az ellenfél befolyása és kevésbé a szív szeretete, ami az Én vezetésem.

 

Az Én teremtési gondolatom viszont az volt, hogy ti felfejlődtök a teremtés koronájává, teremtésemet tisztelitek, gondozzátok és ápoljátok, felismeritek benne a Teremtőtöket, aki hálából lábaitok elé fekteti, miképp gyarapodik és elégedettségetekre ellát titeket a legeslegjobb gyümölcseivel. De mindennek nyoma sincs. Beleavatkoztok, megbabráljátok és megváltoztattok mindent, mert úgy vélitek ti jobban csináljátok.

 

Egyetlen gondolatot sem veszítetek azonban a szellemről és a lélekről, ami lényegében kitesz titeket.

 

A végeredmény ennek viszont az, hogy nem találtok többé se harmóniát, se békét, és el kell viselnetek a szenvedések és betegségek keserű kelyhét, amit magatokra vettetek. A korszakváltás után minden vissza fog térni a saját rendezett pályájára.

 

Sok mindent megengedtem nektek a szabad akarat szabadságával, amit ajándékba adtam, még azon gonoszságokat is, amivel szentségtelenítettétek azt is, ami szent volt a teremtésemben. Továbbra is megengedem, mivel nem Én szabtam meg a ti határaitokat, hanem tudatlanságotokban, gőgösségetekben és öntúlbecsülésetekben ti magatok. Én nagyon is messze nyújtottam a határokat, de ti magatok szűkítitek le. Ezen határokat még nagyon meg fogjátok érezni. Fel kell ébrednie a lelkiismereteiteknek, önmaga kell felismernie, hogy túlerőltettétek magatokat, mert alázat nélkül álltatok Én hozzám és a műveimhez.

 

A régi Földnek, amit tönkre tesztek, pusztulnia kell. Nem tudom többé tartani és végig nézni, ahogyan megsemmisül az érzékiség piszokjában. Előkészítettem nektek egy új Földet, ahol a szeretet hat alapként és ahol boldogságban és békében együtt élhettek Velem.

De nektek, kik felismertetek Engem és befogadtatok szívetekbe, nektek azt mondom: Az Enyéim vagytok, titeket vezetni foglak, míg haza nem tértek Hozzám. Mert ha valaki egyszer megragadott Engemet a szívében, őt többé már nem engedem el.

 

Titeket megkérlek, legyetek éberek és imádkozzatok, nehogy meglepetés érjen benneteket. Imáitok a szeretet védőköntöseként szolgál embertársaitok számára. Mivel gondjukat viselitek és együttérzést mutattok szenvedéseikért.

 

Lelketek le fogja győzni a korszakváltás fájdalmait és a végén ujjongani fog, hogy hagytam őt megérni a világ úttalanságaiban, hogy legyőzhesse a világot. Ujjongani fog, mert végre magához és nyugalomra tér és az emberek fivérként és nővérként fognak egymással élni és szeretni fogják egymást.

 

Az új Földön újra olyanok lesztek, mint a gyermekek, egyszerűek, közvetlenek és boldogok. Egy új szellem fogja eltölteni szíveteket és megnyitni, mint napon a virágokat és kedvelni fogjátok az embereket körülöttetek.

 

Meg fogtok nyílni más emberek előtt, főleg azok előtt, akiknek szükségük van reátok. Csak most fogjátok felismerni, hogy valóban éltek. Most fogjátok megérezni az élet mélységét. Most fogtok csak nyitott szívvel meglátni Engem és a teremtésemet és örvendezni neki.

 

Békém legyen veletek! Ámen

2022.01.15.

 

(1) Értelem, értelmiség, azaz intellektus. Fej szintű felfogás és szemléletmód, aminek ellentéte a szívközpontúság.