Milyen választ adtok Nekem?

Üzenet a világnak 2021. április 08-án

 

 

Békéért mondott imák, igazságosságért mondott imák, kegyelemért mondott imák elérik az Atyátok fülét és szívét, és Én nem akarom állva hagyni az imáitokat, sokkal inkább azt szeretném, hogy megtanultok megérteni. Ó lássátok, ti emberek békéért, igazságosságért és kegyelemért könyörögtök imáitokban, de értsétek meg és fogjátok fel: A békére irányuló kérésetek többszörösen visszatér hozzátok: Mi a helyzet a békével szívetekben? Komolysággal kérdezzétek magatoktól: Miért nem teljesül a kérésetek? Kinél található az elégtelenség? Nálam vagy nálatok? Hogyan is kerüljenek meghallgatásra imáitok, melyben ellenfélként tekintetek fivéretekre, ellenségként felebarátotok népére, olyanokként, akiket a saját hatalmatok alá kerítenétek kényszerrel? Tegyek a világ éhínsége ellen, és ti a saját élelmiszerhegyeiteken ültök? Panaszkodtok szegényeitek miatt, de ti magatok arannyal díszített palotákban laktok, amit Isten házának neveztek! Hát most az ti mércétekkel, az Én mércémmel vagy az Isten mércéjével mérjek? Még mindig csak a nyereségről szól minden az emberiségnek, az erősebbik hatalmáról, aki mindazok felett akar állni, akik az ő jóhiszemű áldozatai. Kik azok, akik az óriások taktikáiban és hálózatában továbbá is visszaélni akarnak azokkal, akik kiforgatják a jót, méregként terjesztik a bizalmatlanságot, megkérdőjelezik az Én Szavamat, viszont ravaszul és cselesen a saját érdekükre használják fel a tartalmát? Tudjátok, ismerlek titeket és látom a hamisságotokat, amiben farkasként báránybőrben álcázzátok magatokat. Látlak titeket és műveiteket, lelki ruhátokon tapadnak.

 

Nem adok energiát véleményeitekre és elképzeléseitekre, ki tartom Magam ebből, ha az oldalatokra akartok húzni. Ezeket az utakat már oly régen járjátok, ezeken az utakon Én nem vagyok! «Káin, hol van a fivéred, Ábel?», kapjátok majd a kérdést, «Hol vannak a fivéreitek, hol a nővéreitek?». Ugyanígy lesztek majd a jó és a rossz tetteitek elé állítva és ti magatok fogjátok megítélni őket jónak és rossznak, «Istenért» és «Isten ellen» irányulónak. Csodálkozni fogtok, milyen kevés marad az úgynevezett jó tettekből. Tudom, Szavaim kellemetlenül érintenek benneteket, és ha így van, kérdezzétek meg: Miért? Miért érintenek kellemetlenül? Maradni akartok inkább az elképzeléseitekben, az önmagatok teremtette harmóniában, vagy képesek vagytok-e széttaposni a bennetek élő kígyó fejét és kiállni a sárkény ellen? Ki ismeri a csábítás hangját, amibe ismételten bele estek? Ki ismeri a sárkány és rendszereinek a logikáját és érvelését?

 

És ha nem tudjátok megérteni, nem tudjátok és akarjátok elhinni, hogy Én, a ti Atyátok és Istenetek ekképp szólok hozzátok, úgy ez is felmutatja a tudatszintet, amin még bársonykesztyűre van szükségetek, arra tartotok igényt. Mit hozott nektek a követelésetek irgalom, szeretet és kegyelem iránt? Ehhez az idő már elmúlt, és ha az Én kegyelmemre építetek, igen, megkövetelitek, úgy had mondjam nektek: Lejárt az idő! Már hányszor megadtam nektek a lehetőséget, számtalanszor. Minden egyes lehetőség, amit elvetettetek, fájdalmasan fog tudatotokra ébredni. Ha nem így lenne, továbbra is igazságtalansággal vádolnátok? Mérjétek magatokat a saját igazságtalanságotokon, amit cselekedtek, gyakran nem is látjátok annak, mivel a korszellemetekre összpontosítotok. Hányszor vélitek magatokat igazban, jó igazban? Mit, kérdezem jelen idő keresztényeitől, mit tanított netek és mit élt példaképp előttetek a Fiam?

 

Megbocsátott a felebarátjának. De ti mit tesztek? Ti elszámoltok felebarátotokkal, harcoltok ellene, megvádoljátok és sötét utakra tértek, megteltek és tele vagytok bizalmatlansággal közeli és távoli felebarátotokkal szemben. Hol van a Krisztus-barátok nagylelkűsége, hol a tanítványok türelmessége, és hol az irgalmasság, ami azok között él, akik eltaláltak a szeretethez, az önzetlen szeretethez?

 

És ha tudod, hogy e szavakra szükség volt és tele vannak igazsággal és szeretettel, állj Krisztus mellé, legyél egy Krisztus-barát, az Ő követője és tanítványa. Lépj a szellemi bárkára mindazok megsegítésére, akik keresnek, akik bekopognak és akik jó szándékúak. Ez egy nagy kihívásokkal rendelkező út, de ti mindannyian az Én fiaim és leányaim vagytok, hívattak és hivatottak ennek felismerésére magatokban és méltónak bizonyulni cselekvésetekben! Újból kimondatott az Elvégeztetett Fiam emlékére, újból emlékeztetek rá szertartásokban és megünnepeltétek templomaitokban. Miért nem erőteljes a Szellemem és miért nem látható erőteljessége az Enyéim között? Miért nem gyűlhettek össze és miért üresek templomaitok és Isten-házaitok? Mit gondoltok? Mit hisztek? Milyen választ adtok Nekem és saját magatoknak?

 

És ha be tudnátok ismerni, hogy hitetek korlátozott és felismerésetek behatárolt, úgy ez egy őszinte lépés lenne. És azt mondom nektek, minden őszinte lépés kivezet abból, ami akar és képes titeket megragadni. Mi legyen a sóval, ami ízét vesztette? Így hát felhívlak titeket: Lépjetek fel erőteljesen az árnyék-energiával szemben önmagatokban, álljatok ellen a csábításnak, és akkor megtapasztaljátok az Én segítségemet és erőmet és átálltok a Fiam oldalára. Ő a teremtésem Fenntartója és minden lélek Megváltója. Ő fog mindenkit vissza vezetni és hozni Én hozzám és a mennyei egységbe. Az Új Templom a világegyetem, a világmindenség, úgymint a szívetek is, amibe betérhettek, bárhol és bármikor. Így hangzik a nagy terv, így is fog beteljesülni, ez az Én kívánságom és akaratom! Én szóltam hozzátok. Vagyok, aki vagyok örökkön-örökké! Aki képes megérteni, az értse meg!

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.