Királyok királya

 

Üzenet a világnak 2019. május 12-én

 

Meddig akartok még emberek az ok és okozat mocsarában taposni? Meddig még jajgatni fájdalomról és sorscsapásokról, anélkül, hogy megértenétek, hogy csak azt dolgozzátok le, amit saját magatoknak róttatok ki? Milyen messzire távolodtatok el Tőlem, az Atyátoktól és Istenetektől? Egyre csak tovább és tovább forogtok az újjászületés kerekében, életről életre, felismerés nélkül, fejlődés nélkül, a lélek szellembe való megemelése nélkül. Meddig akarjátok emberek tovább ápolni mindazon kötődéseiteket, amiket ti magatok hozzátok és hoztátok létre, hogy haszont húzzatok belőle? Meddig még gyermekeiteket feláldozni saját elképzeléseitek, véleményeitek és céljaitok végett? Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek! Bizalomteljesen bízták magukat rátok és adattak nektek, védelmetekbe, gondoskodásotokba. Az életbe kellene vezetnetek őket, erkölcsre és erkölcsiségre, becsületességre, egyenességre tanítani őket, szívükbe fektetni a felebarátiságot. Ti viszont saját tulajdonotoknak tekintitek őket, csak a legjobbat akarjátok számukra, és Én azt kérdem tőletek, melyik legjobbat?

 

Ébredjetek, hívnak titeket az angyalok, ébredjetek! Hát nem halljátok a kísérőiteket, a védangyalokat, kik elérni igyekeznek titeket a lelkiismereten keresztül? Hát nem halljátok a mennyei harsonákat? Ó tudjátok, tudjátok: Mindent megteszek, hogy segítsek nektek. De ti nem hallotok és nem láttok, süketek vagytok és vakok, nem akarjátok elfogadni az intelmeket, bár már látjátok a látóhatáron felbukkanó vészt. Ez az a fenyegetés, mely napról napra, igen óráról órára növekszik és közelebb ér, mely néhány országot már elért. Tudjátok emberek, van egy valóság, amit nem akartok meglátni, ami viszont az Életem, a teremtésem ellen dolgozik. Ez az ellenfél rendje és birodalma, nem az Én rendem és birodalmam. E világ törvényei nem az Én törvényeim. Előírásaitok és szabályaitok könyvtárakat telítenek, tanulmányozni kell őket, s ahogy elő vannak írva, a nép által be sem lehet már tartani őket. Azt kérdezem tőletek, ki az, aki annyira beszűkítette az életeteket, a szabadságotokat, hogy minden lépésetekkel veszélybe sodorjátok önmagatokat, hogy vétkeztek a törvény ellen? Ki osztotta fel a Földet? Ki szabott ki tulajdonjogot talajra és földre? Ki?

 

A Föld az Én ajándékom, az Én teremtésem, egy gyakorlási és tanulási bolygó mindennel, amire az embernek szüksége van. S mit csinált ebből az emberiség?

 

Az idők nagyjai tulajdonjogra tettek szert és nekiálltak felosztani a Földet. Mindazok, akik ezen törvényeket a saját javuk végett vetik be és erőszakkal tették magukévá, azok felelősségvonásra kerülnek cselekedetük miatt. A külsejében már töredezik a hatalmuk és egyre inkább láthatóvá válik, hogy a vezetésük veszélyes folyásirányba fordult és így nem mehet tovább.

 

Erre fel lázasan keresnek megoldást a tudományban és kutatásban. Megoldásaik viszont nem fognak segíteni. Sokkal inkább egy belső fordulatra van szükség, az Én Fiam Krisztus vezetéséhez való forduláshoz. Hajtsanak főt a világok nagyjai és boruljanak térdre, nem emberek előtt, nem is úgynevezett önjelölt helyettesek előtt, egy időben sem neveztem ki senkit sem erre! Az Én hírnökeim szerények és egyszerűek. Elhozzák Szavamat e világba az emberekhez és az emberiséghez, mert az Én Isteni Akaratomban élnek. Ez a hitelesítése annak, amit teljesítenek, hogy az Én eszközeim lehessenek.

 

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.

 

 

A királyok Királya, a mesterek Mestere, az anyag feletti Győzedelmeskedő és minden ember és lélek Megváltója visszatért a Földre a mennyekből az összes bukási szinten átkelve! Mátyás arkangyal vezetésével és seregével megérkezett a hatalmas diadalmenet egy németországi kicsiny faluban 2018. június 1-én. Ahogyan a mennyekbe kelt akkoriban, úgy most visszajött azokhoz, akik be tudták őt fogadni. Ha hiszitek és felfogjátok vagy sem, a Fiam, Krisztus visszatérése éppolyan történés, mint amilyen a megszületése, az élete és a kereszthalála volt. Felismeretlenül, láthatatlanul az emberek előtt és mégis egy egyetemes esemény, ami a vérholdak bejelentésével és kíséretében ment végbe.

 

Ahogyan imádkoztok: El fog jönni elbírálni mind az élőket, mind a holtakat, így eljött, mint tolvaj az éj leple alatt. Ő a győztes, Ő a kiút és a megoldás mindenki számára, mert feláldozta magát az emberiségért, előkészítette az utat az Én Birodalmamba, az Isten Birodalmát. Ebből a nézőpontból új lehetőségek nyílnak az egész emberiség előtt, mindenki előtt. Szükség van a kiegyenlítésre, tanuljanak meg osztozni, gondoskodást vállalni a gazdagok, s szolgálni az Én közjómnak. A szegények ne követelőzzenek, hanem vállaljanak az önfelelősséget. Mindenki aki eszerint cselekszik, legyengíti a már elkezdődött kihatásokat. Beharangozott a tisztítás és tisztulás az emberek számára a Föld bolygón és a lelkek számára a léleksíkokon.

 

A világ kormányai felfegyverkeznek. Miért? Miért van szükség fegyverekre? Hogy megvédhessük magunkat, mondjátok. Kérdem tőletek, mit akartok megvédeni? A talajt és földet, birtokokat és tulajdonotokat, gyermekeiteket és családjaitokat? Mindezek nem a ti tulajdonotok! Mindent csak kaptatok egy rövid időre, nem birtoklásra; hanem kölcsönhöz hasonlóan, hogy megtanuljátok a feladatokat az élet iskolájában.

 

Nem tanította nektek a Fiam, hogy ne harcoljatok fegyverrel? Egy parancsolat, de nem hordozzátok a szívetekben! Aki fegyverrel harcol fivére ellen, az fegyver által fog meghalni. De az embernek nagyon sok érve van, de fogalma nincsen! Nem tudja és nem érzi, hogy rabja lett önmagának, saját elképzeléseinek és félelmeinek, hogy javított a parancsolataimon, saját törvényévé alakította őket, hogy uralkodhasson és hatalmat gyakorolhasson, és ahogy jónak látta öncélúan átrendezte az Én életiskolámat. Az ok és okozat az Én kegyelmi törvényem, az élet, az életiskola egyszeregyje, amit viszont még se nem ért, se nem él. Ezért hatnak ki a vetett okok, hogy az ember megtanuljon elfogadni és megérteni. Ezalatt egyszer minden ember és minden lélek belátásra tér és felismerést nyer. Nem más emberek és népek fenyegetnek benneteket, hanem az önmagatok által vetett okok.

 

Krisztus újból hívását küldi a világokba: Gyertek mindnyájan Énhozzám, ti, akik nem láttok kiutat, nem láttok már megoldást, mindegyikőtök, kik nehéz terhet cipeltek, azt, amit ti magatok tettetek a vállatokra! Segíteni akarok nektek, igen, felüdítelek benneteket. Nem üres ígéret! Igazság ás valóság számotokra és életeteknek. Higgyetek és segítségben részesültök.