Klímavédelem

 

Üzenet a világnak 2019. július 1-én

Én Vagyok az anyagi világ, a külső világ életének kezdete és vége, s azon világoké is, melyek ezen idők sötétségébe vezetett az árnyvilágokból. És akképp, ahogy az ember gőgösségében valótlannak, sőt félrevezetésnek, nem időszerűnek nevezi az Én Szavamat, úgy nagy csalódásokat kell tapasztalnia. Miért? Hogy felismerésben részesüljön és felismerje az igazságot, mivel a sötétség még mindig képes kiforgatni a Szavamat, és hazugságnak állítja be az igazságot! De tudjátok meg, a fény egyre erősebb lesz azoknál, akik nem engednek a csábításnak. Ők egyre jobban láthatóak és érezhetőek lesznek, mivel Én, Atyátok és Istenetek hatni fogok bennük, azokban, akik győzelmet arattak önmagukban, akik hűségesen Mellettem maradtak, vagy újra vissza küzdötték magukat Fiam, Krisztus oldalán. És ahogy az árnyékfivérek az önmegváltásba vezetik az emberiséget, azok, akik le akarják láncolni őket, így ezen út a könnyek völgyén vezet át a bűn lerovásába és kiegyenlítésébe. Ez is egy út – de nem az az út, amit előkészítettem minden egyes embergyermekem és lélekgyermekem iránti szeretetből. Ez sokkal inkább a sötétség útja, mely teljességében sajátjává tette a földi országokat. Az Én országom nem e világi, mondta Jézus és Én ezt addig ismétlem, míg az emberek és lelkek megértik mit is jelent ez!

 

S e szavakkal állítom szembe ezen imát: „Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod“. Ebben a beteljesedés számít, miképp kibontakozik az emberben az Én akaratom, az Én rendem és az Én igazságosságom, ha ember és lélek ezen méretkezik és komolyan veszi ezt az imát, akkor el is fog jönni az Én országom a Földre olyan emberek által, akik ezt komolyan veszik és élik is. Vegyétek figyelembe, hogy három valóság, három fejlődési szint létezik. Az anyagé, a lelki világoké és a szellemé. A teljességesség – melyben az emberiség áll – lesz a jövő népeinek tanterve. A megoldások hozzá csakis a szellemből jönnek, abból a szellemből, mely az Én Szellememből kerekedett fel. Értsétek meg, fogjátok fel: Nem külső intézkedések, egyre szigorúbb feltételek és törvények által fog megváltozni a klíma a Földön! Minden egyes ember bensőjében kezdődik a klímavédelem! Ez alapján nem új szabályok és törvények létrehozása a fontos, hanem azon törvényszerű folyamatok mélyebb szintű megértése, melyek kihatnak mind emberre, mind lélekre. Ebből kifolyólag felvetődik a kérdés, kinek a klímájában élnek az emberek, mily klímát teremtenek saját cselekedetük által?

 

Azon kihatások, melyek ma egyre inkább megmutatkoznak, helytelen gondolkodásban, beszédben és cselekvésben gyökereznek. Mindez egyre jobban bele vezeti az embert az ok és okozat törvényébe. Ez egy fájdalom teli felismerési és tudatosulási folyamat, amit minden lélek maga választott. Az a fontos, hogy az ember felemelje tekintetét, bővítse tudatát és erősítse hitét, ne más emberre nézzen, hanem bízzon Énbennem és építsen az Én Szavamra.