Soha nem késő

 

Meredten tekintetek a világ történéseire és ezen világ vezetői elméjükkkel akarják leküzdeni e világ gondjait. Ökonómia a leggyakrabban használt szó, mely felmerül e világ több részének elpusztításával kapcsolatosan.

 

Ökonómia! Nem ez a világ bálványa? Valóban, nem az emberek elsődleges jóléte a birtoklók legfőbb érdeke, hanem a saját anyagi birtokuk. A nyertesekhez számolják magukat, de már most vesztesek. A világi dolgok birtoklása időhöz kötött és az idő a rend mérlegével mérettetik.

 

Aki mindenek fölé helyezi a világi birtokát; aki felebarátja szükségletének kevesebb helyet ad ezen világon, mint a sajátjának; tehát aki a világ nyerteseihez akar tartozni, az egy vesztes. A vélt nagyságok oly soka szolgája egy bálványnak és e bálvány neve: „Nyereség!“

 

Két parancsolatot adtam nektek, és újra és újra megismétlem őket az emberek szívében. Így hangzanak: „Szeresd Istent mindenek felett és felebarátodat mint önmagadat!“

 

Az úgynevezett „megváltási játszmában“ is vannak nyertesek. Nem ismeritek? Nos, ez az a játék hatalommal, a játék állítólagos tudással, a játék a tudás eladásával, a nagy hatalommal rendelkező szellemek birodalmába való felemelkedésért.

 

Mit kértem az emberektől, mit kérek az emberektől, hogy érettek legyenek a szellemi igazságukba való hazatérésre? Két parancsolatot, melyeket újra és újra megismétlek. Csak ezt a kettő parancsolatot, hisz ezek magában foglalják a többit. Tartalmazzák az összes prófétai utasítást, minden utalást a szeretet erejére. Tartalmazzák az önző cselekvésből kiinduló utat a szeretetszolgálatba. Még mindig azt hiszitek, megtudjátok vásárolni a mennyeket?

 

Drágakövekkel kirakott és aranyba öntött a Szellemhez vezető látszólagos odaadás! Az emberi észlelés minden lehetséges csatornáján hirdetik nektek, hogy csak ez, és csakis ez az út vezet az üdvösségbe és hogy ez persze kerül valamibe. Mivel, mondják ők, akik magasztalják ezt az utat: „Csak ami kerül valamibe, annak van értéke!“

 

Te is, ki olvasod ezt így gondolod? Te is úgy gondolod, hogy fizetned kell a szívembe vezető útért? Így gondolod és így véled? Nem azt mondtam: „Add meg a császárnak, ami őt megilleti, s Istennek a szívedet!“?

 

Oly sokan azok közül, kik gazdagok anyagi javakban, érzésvilágban voszont szegények nővéreik és fivéreik jóllétét tekintve. Ők maguk nem használnák földi lakótársukra a nővér ill. a fivér jelzőket. Emberek első és másodosztályáról beszélnének, személyi költségekről és ipari eszközökről, ökonómiai kényszerekről, melyeknek alá kell rendelni mindenkit. Utalnának a nagy jóságra, amint odadobnának egy kenyérdarabot a kényszerintézeteikben alkalmazottaknak, hogy azok tovább tengődhessenek. Igen, meg vannak győződve arról, hogy túl sok jóság és túl sok megértés csupán lustaságra nevelné az embereket. Csak az, aki dolgozik – a nyereségkitermelés és – növelés érdekében – szolgál rá a megjutalmazásra.

 

Mond meg Nekem, ÉN mennyit kérek tőled?

 

Mondom-e azt, hogy fizetned kell a megváltásodért? Mondom-e neked, hogy dolgoznod kell Nekem a mennyekbe jutásért? Mondom-e neked, hogy részlegvezető lehetsz, ha csak elég teljesítményt nyújtasz? Ne téveszd össze az Én szeretet-parancsolataimat azok kijelentéseivel, akik állítólag az Én utamat hirdetik.

 

Gyermekem, minden egyes embernek felajánlom az Én parancsolatomat: „Te, aki fáradt vagy és megterhelt lélekben és testben, gyere Hozzám, felüdítelek téged. Te, aki éhezel szeretet és könyörület után, gyere Hozzám, szeretettel etetlek téged és könyörületbe burkollak. Te, aki igazságosságra törekszel és ezt kéred magadnak és testvéreidnek egyaránt, tudd, Bennem van az igazságosság. Tehát aki Hozzám jön, fáradt és megterhelt lélekkel és testtel; kinek szeretet utáni éhe a világnak is kéri az igazságosságot, annak azt mondom: „ÉN VAGYOK AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET – ÉN VAGYOK AZ ÖRÖKKÖN EGY!“

 

Érted-e, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az Én utam a SZERETET, az ÉN igazságom a SZERETET és az élet a SZERETET! Azt jelenti, hogy csak a SZERETET PARANCSOLATÁBAN rejlik a beteljesedés és a MEGVÁLTÁS ezen SZERETET PARANCSOLAT PECSÉTJÉT!

 

Mit jelentenek Nekem e világ javai, ha az a saját haszonlesésnek szolgál? Semmit! Mit jelent Számomra a világban elért rangod? Semmit! Mit jelent Számomra a csillogás és tündöklés, amivel az emberek hódolnak Nekem az úgynevezett istentiszteleteiken, anélkül, hogy szívükben jelen lennék? Semmit! Mi jelent Számomra MINDENT? A gyermekem szíve!

 

Mit jelent Számomra, ha még ezerszer is kikiáltod a világba MEGVÁLTÓ NEVEMET, JÉZUST, de nem használod cselekedeted alapjaként a Szeretet Parancsolatomat? Semmit! „URAM, URAM, kiáltották, de nem hallom meg őket!“

 

Nem kell tökéletesnek lenned a parancsolataim alkalmazásához. Tenned kell, akarnod kell, akkor éri áldás a cselekvésed. „Nem az igazságosak miatt jöttem, hanem a betegek miatt!“ Emlékszel e szavakra? S beteg az, aki elkülönül a szeretettől! Valóban, beteg. Ahhoz, hogy a szeretet gyógyítson, szükség van azokra, akik elviszik a gyógyitalt a betegekhez. Legjobb esetben az átadók magukkal hozzák az orvost is. Ez az orvos ÉN vagyok és a Szellememben, mely minden emberszívben lakozik, jelen vagyok ÉN.

 

Az emberek szívében -a teremtés számtalan szintjén- jelen vagyok Szellememben! Bennetek van az ISTENI SZERETET szikrája. Bennetek van, függetlenül személyetek tekintélyétől és fontosságától. Azokban is benne van, akiktől megvonjátok a fontosságot és értéket, mert nem felelnek meg a jó emberről alkotott képeteknek.

 

Valóban, aki nem segít ezen szegények egyikének sem – hogy világi mércével szegény vagy gazdag az lényegtelen-, az megtagadja a szeretetet. Aki nem segít ezen szegényeken lehetősége szerint, az megtagadja a szeretetet. Tehát akinek sok a tulajdona, az ossza meg tulajdonát embertársaival. Tulajdonnal elsősorban a szívetekben lakozó szeretet kincsét értem. Aki kiemeli ezt a kincset és reszesíti benne testvéreit is, az a világi tulajdonát is megossza, mindenki javára. „Gondold meg, ó ember, korlátozott az éveid száma ezen a Földön, és úgy távozol, ahogyan jöttél!“

 

Tehát ha a világi történésekre meredtek – vegyétek figyelembe a merevség szót -, ne mutogassatok másokra, hanem cselekedjetek a szeretet-parancsolat értelmében. Mindenki ott, ahol megteheti. És valóban, mindenki számára adatott a lehetőség hozzájárulni az emberek jóllétéhez.

 

Sokan olyannyira szem előtt tartják elképzelésük alkotta képeiket és aztán a cselekvés lehetetlenségéről beszélnek. Mindenki cselekedhet a szeretet értelmében! Mindenki! És ez lesz a szellemi növekedésed mércéje.

 

Ha a tulajdonod visszatart téged attól, hogy adakozó és szeretetteljes legyél, akkor ajándékozd el és Engem kövess! Ha a tulajdonod visszatart téged attól, hogy békésen és békét hozva járd a világot, akkor hajítsd el magadtól és Engem kövess!

 

Ne kérdezd, más mit csinál és hogyan cselekszik, te Velem tarts és Én megemellek téged, beszűkült szeretető képességedből be a SZERETET fényébe. Engem kövess és aszerint cselekedj, ahogy ÉN parancsoltattam neked. Egyikőtök se emelkedjen testvére fölé és egyáltalán ne ez feleljen meg az emberről alkotott képeteknek. Fényt hozni a fénybe nem szükséges; az ínségen a fény sötétségbe való bevitele fordít. Aki át akarja Velem világítani a sötétséget, azt lámpásommá teszem művemben!

 

Boldogok azok, akik a SZERETETET követik és akik ezt a SZERETETET beviszik e világ minden fáradozásába. Őket akarom vezetni és irányítani; ők kezembe helyezik a kezüket és így szólnak: „ATYÁM, a Te Szent Akaratod történjék!“

 

Az a jó, aki JAVAKÉNT Engem hordoz magában és ennek tudatában minden emberben látja ezt a JAVAT. Aki ítélkezik, saját magát ítéli el! Ámen, Ámen, Ámen.

Gyertek a SZERETET-KERESZTHEZ, karoljátok át a TÖRZSET és engedjétek, hogy a SZERETET BÉKÉJE elárassza és gazdagítsa szíveteket. Azután menjetek a világotokba és segítsetek azokon, akiknek szükségük van segítségetekre. De ne csináljatok szükséget a szeretet elfogadásából! Ámen, Ámen, Ámen.

 

MEGVÁLTOTT az egész TEREMTÉS! Ti nem osztjátok meg, vajon melyik megváltott, s melyik nem! Minden TEREMTÉS MEGVÁLTOTT, ha szüksége van a MEGVÁLTÁSRA. Meg akarod-e ítélni, hogyan cselekszem? Ne ess bűnbe! Ámen, Ámen, Ámen.

 

MEGVÁLTÓ NEVEM égjen bele a szívedbe. Világítson benne a név, JÉZUS. Nem kell pajzsot hordanod magad előtt, az Én nevemmel. Nem kell megváltanod az embereket. ÉN HÍVTAM A GYERMEKEIMET és ők követnek Engem. Habár tér és idő elmúlik, ÖRÖKKÉVALÓSÁGOMBAN ÖRÖKKÖN JELEN van a MEGVÁLTÁSOM. Ámen, Ámen, Ámen.