Aki behódol a világnak, az a Sátánnak hódol …

BD – 1953.09.26.
5776. – Aki behódol a világnak, az a Sátánnak hódol …

 

Aki behódol a világnak, az a Sátánnak is hódol … Kemények e szavak és érzékenyen érintik a világemberek mindegyikét, mert egyetlen senki sem akar, hogy megvádolják Sátánnal való kapcsolattal, és mégis az ő birodalma a világ és ezzel mindenki az ő szolgája, aki rabjává vált a világnak. Habár ti emberek a világ kellős közepén vagytok, habár meg kell helyt kell állnotok a világban, mind ameddig éltek e Földön, de hogy mennyire részese neki szívetek, ez a mérvadója annak, mennyire rendelitek alá magatokat a világnak … A legbelsőbb igyekezet, a szív vágyódása kerül értékelésre, és ha ez a világról szól, akkor attól is függőtök, ki annak a fejedelme, mivel akkor gondolkodásotok csakis földi irányzatú, miközben a szellemire kellene törekednetek és emiatt az anyagot le kellene győznötök, hogy szellemi birtokhoz juthassatok.

 

Nem kerülhetitek meg a világot, hanem le kell győznötök, azaz emberként földi életetek kezdetével ebben, az Isten ellenfeléhez tartozó anyagi világban álltok, mellyel fel kell vennetek a harcot, hogy győztesként kerüljetek ki és aztán beléphessetek azon világba, mely szellemi, amelyet Isten Birodalmának neveznek … Az utat a földi életen át, a földi világot át meg kell járnotok, de meg kell szabadulnotok láncaitoktól, melyekre Sátán láncaiként kell tekinteni mindaddig, míg a világ varázsa alatt álltok, míg vágyódva tekintetek mindarra, amit le kellene győznötök.

 

Az anyagi világ az ő birodalma … magában rejti a bukottat, az ő hozzá tartozó szellemit, amiről viszont nem rendelkezhet szabadon, míg az be van vonva a teremtési művekbe Isten akaratából. Az embert viszont befolyásolhatja, mivel a szabad akarat állapotában ki kell tenni őt mindenféle befolyásnak, hogy döntsön, hogy kiállja az akaratbeli próbatételt, ami földi életének értelme és oka. És ezt a befolyást valóban ijesztő módon használja is az Isten ellensége … Nem akarja, hogy elveszítse a szellemit (az ember) szabad döntése által, épp ezért saját oldalára csalogatja az embert mindazon dolgok bemutatásával, ami kívánatosnak tűnik neki, de ami az ő világához tartozik, ami azonban elválasztja őt Istentől, ami letéríti őt azon célról, melyet el kellene érnie e Földön.

 

Ő az anyag ura, a földi világ ura … és mindenki, aki a világot szolgálja, az őt szolgálja … mindenki, aki kívánkozik a világra és kapcsolódik földi javakhoz, az a Sátánnal kapcsolódik, és meg kell hallania ezt a tudást, nem lehet kíméletesen bánni vele hamis tekintetbe vételből, miképp el lesz titkolva előle e tudás … A Sátánnal áll kapcsolatban, és akinek a szolgája, annak a sorsán is fog osztozni, mikor eljön majd a megtorlás napja …

 

Két úr küzd lelketekért, és mindkettőjük felajánlja nektek birodalmukat … de az egyik mulandó, míg a másik örökkön való … Ti magatok viszont múlhatatlanok vagytok, és ha nem nyertétek el e Földön a múlhatatlan birodalmat, úgy a testetek halála után nem marad más nektek, mint a titeket körülvevő sötétség, ami kimondhatatlanul kínozni fog benneteket … Sátán birodalma, mely nem tud mást kínálni nektek, kinek követőtáborát azonban gyarapítottátok sóvárgásotokkal a Földön. Váljatok el tőle, amíg a Földön vagytok, mondjatok le arról, ami a világhoz tartozik, törekedjetek szellemi javakra, melyek egyedül biztosítják nektek az örök életet, egy életet fényben és erőben és üdvösségben … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“