Jelen időnk kérdései

Miért tűri Atyánk a gonosz tombolását a Földön?

 

A szellemi halálnak meg kell mutatkoznia mindenki előtt, tisztán láthatóvá, világosan felismerhetővé, tagadhatatlanná kell válnia létezésének. A halál lavinája mozgásba lendült és elnyel mindent, ami az útjába kerül, learatja a gyomot. Csak ha befejeződött a szellemek különválasztása, akkor fog Isten kezének csattanni a keresztényellenes lavina.

 

Mi Jézus Krisztussal járjuk az utunkat, ezen nincsen helye a halálnak. Ehhez viszont más szemmel kell tekintenünk mind az életre, mind a halálra. Ha szemünk látásába és fülünk hallásába befogadjuk az Atyánkat, akkor isteni érzékeléssel hallunk és látunk. Ebben rejlik a szenvedés és halál isteni felfogása ezen apokaliptikus végidőben.

 

A kovidos időszak is szolgálja az Istennek gyermekeit azon téren, hogy elvonuljunk a világtól testben, de főleg szellemben, és az Atyánkra bízzuk életünket teljes egészében. Az isteni kegyelem fokozódik nap mint nap, a szeretetnek új fokában nyilatkozik meg Istennek szíve az Ő gyermekeinek.

Egy ami fontos, ez legyen a szívünkbe vésett cél: Krisztus újraeljövetele.

 

Ez nem valamilyen ábránd, hanem megrendíthetetlen valóság. Ezt nem ártana tudatosítani. Jézus Krisztus úja el fog jönni, előbb gyermekeinek szívében, azt követően mindent átható igazságként. Így minden hazugság lelepleződik és minden sötétséget világosság jár át.

A szellemi halál rajongóinak bánatára és az istengyermekek örömére.

 

Az Atyám nem küldött volna előzetesen ezen világra, ha nem jönne el az én földi életem idejében, e Szava belevésődött a szívembe. Meg kell hirdetnem az Újraeljövetelét, hogy gyermekeinek lehetősége legyen felkészíttetni magukat reá.

El fog jönni – már itt van. Közöttünk és bennünk, magunkban.

 

Mikor kezdődik a hét éves nyomorúság ideje vagy tán már a közepén tartunk?

 

A nyomorúság hét éves időszaka 2020 elején vette kezdetét, amit az ÚR több szógyermekén keresztül ismertetett velünk. Ez az idő elő- és felkészít bennünket az eljövendő időkre, megerősíteni szolgálja hitünket és Istenbe vetett bizalmunkat. Isten seregének kiképzése és felfegyverezése folyamatban van. De ugyanúgy alakzatba áll az antikrisztus serege is és láthatóan átveszi a hatalmat és az irányítást, és nem utolsóképp az ellenőrzést.

 

A most kezdődő utolsó 3,5 évben korlátozások nélkül fogja gyakorolni hatalmát az antikrisztus. Kaszálni fog a halál. Teljességében nyitva áll a sátáni pokol kapuja. Ezek a hamisság és hazugság utolsó évei.

 

Ezzel egyidőben az isteni sereg vívni fogja az igazság, a szeretet és az igazságosság harcát. Felbátorítja Istennek gyermekeit, akik bajban vannak és kétségbe esettek, tartsanak ki – és ajándékot hoznak nekik az isteni Szó szeretetének és igazságának formájában.

Így az élet is aratásba kezd.

 

Kedves testvérek, a nyomorúság időszakának második fele mindegyikőnktől igen csak sokat fog megkövetelni. Ezért is vonuljatok önmagatokba és bontakoztassátok ki szívetekben az isteni életet. Ne ügyeljetek a világra, nézzetek Jézus Krisztusra, hogy ezzel biztos alapon álljatok a megzavarodott emberiség utolsó napjaiban.

 

Mik a kovid elleni oltás következményei?

 

Az „oltás“, azaz génkezelés következményei betegség és halál. Mindemellett az alanyok feletti ellenőrzést emelném ki. Az oltási szer többek között nanorészecskéket tartalmaz, ezek nagyon aprócska számítógépek, melyekre sugárzás alapú technikával, mint amilyen az 5G, hozzáférést lehet elérni.

Sohasem vírusról szólt ez az egész, az csak egy befuttatott eszköz volt, egy további lépcsőfok az új világrend kiépítése felé. Az emberiség létszámának ellenőrzött körülmények alatti csökkentése is szerepet játszott, játszik.

Az oltási szerben lévő anyagok hatása az emberre, lélekre nagyon sok árnyalatú, mint az ún. mellékhatások, amiket most a kovid utóhatásainak mondanak.

Az emberek lélektani és embertani átalakuláson mennek keresztül, mivel a szer egyes részecskéinek programozása beépül génláncunkba és megbabrálja génállományunkat. Úgymond új embert hoz létre. Ez a mély beavatkozás „váratlan“ következményeket idéz elő az ismert „mellékhatásokon“ kívül és személyiségváltozást okoz. Az önkontroll legyengül és ezt a felszabadult helyet átveszi valami, valaki mást, ne higgyük, hogy nem tölti be senki ezt az újonnan keletkezett űrt.

A már önként bégető báránnyá változott ember már észre sem veszi áldozati szerepét, mert már nem is képes rá. Nincsen hozzáférése lelkiismeretének intő hangjához, csak a külső, felszínes világ torz és fülsüketítő zaját képes meghallani. Letompul az érzésvilága, mind önmagára nézve, mind embertársaira nézve.

Bensőjéhez sem képes felépíteni kapcsolatot, nem képes többé kapcsolódni saját belső magjához, isteni szikrájához. Nem lesz képes mély ima alatt sem elvonulni a világtól és betérni azon belső kamrácskába szívünkben, ahol párbeszédet folytathatunk Teremtőnkkel, Jézussal., a Jó-Istennel.

És hogy mindezt nem mondták el neki előtte? Dehogynem! Aki már akkor fülelte az ÚR Jézus szavát, az igenis tudott minderről. Aki odafigyelt a világ történéseire, főleg azokra, amik a háttérben zajlottak, azok tudatos döntés előtt álltak, merre tovább. Megkérdőjelezem a hatalmak (kényszer-)intézkedéseit és nyomozni kezdek, vagy pedig süketen mint eddig, bégetek tovább. A sok „jóhiszeműt“ becsapták. Csellel, hamissággal és hazugsággal, de csábítással is megnyerték őket.

A gondolkodási képesség rohamosan romlik azóta. Sokan nem képesek végigvinni egy gondolatmenetet, megállnak olyan pontokon, amik megkérdőjeleznék eddig folytatott életüket, életvitelüket, alkotott képüket a világról. Ezek úgymond jelzők (marker) az emberek agyában, kinél hol, ha működésbe lépnek, meggátolják az áthaladást az adott ponton. A kognitív disszonancia is ehhez társul, ami taszít minden olyan új válaszlehetőséget, ami fenyegethetné a mesterségesen létrehozott és aztán születéstől fogva betanított világképünket. Ami nem lehet, az nincs is.

 

Ezzel kalapot húztak az emberi szabad akaratra. Persze kellett hozzá az egyén beleegyezése, amit meg is adott az ember. Kalapot húztak az ember lelkéhez való hozzáférésére.

 

És pont erről van szó az Isteni Szóban, hogy az emberiség többsége számára az anyagi világ ad kapaszkodót, csak az létezik és ki kell élni, élvezni minden adott lehetőséget. Nos ezen emberek alól mindez ki lesz húzva, az, amit kapaszkodónak vélnek, azt megvonják tőlük. Ha becsődöl a rendszer, ha összedől a világ, magukkal rántja őket, hisz bele kapaszkodnak.

Akinek mindez idáig nincs belső élete, nem épített ki Jézussal azt a bensőséges kapcsolatot, amiről beszél nekünk immár kétezer éve, aki ma még nem kapcsolódik magjában a Teremtőre, annak mi adna kapaszkodót a végidőben, amikor csak ez fog biztonságot és védelmet adni?

 

A kövid idejében, legkésőbb, itt megtanultunk visszavonulni a világtól, felvenni egy egészséges távolságot és egyidőben közelebb kerültünk Istenhez bennünk, magunkban. Mindaz ami körülöttünk történni fog és történik, azt rettegés nélkül éljük meg, hisz pont erre lettünk felkészítve, erre készültünk jó ideje. Bizonyságot nyer az ÚR Szava.

Marosics Tamás