Követőim rabosítása

Egyre jobban közeledik a keresztényüldözés, ami a korszakváltás tetőpontjához tartozik és megfelel szenvedési időm képének.

 

Így szóltam: „Ebben a helyzetben súlyos ellenségeskedések lesznek a világban. Ez viszont erős hitet és mély szeretetet követel tőletek. Az igazságért folytatott bevetésetek megkövetelheti tőletek a készséget akár életetek odaadására is. De olyan összetűzésekre is sor kerül, ahol nem kell félnetek a földi hatalmaktól. Akik hirdetik az Én nevemet, azokat bár rabosítják, de Én mellétek fogok állni minden erőmmel, emiatt nem kell félnetek a szenvedéstől. Alig fogjátok érezni a nektek okozott fájdalmat, mert a védelmem alatt álltok. Az ellenfél viszont aggodalomba esik, mert felismeri bennetek a hatalmamat, amitől retteg. Gondoljatok az első keresztényekre, ők is az Én védelmem alatt voltak. Természetesen ők is féltek és bujdostak. Rabul ejtésük után azonban bátrak voltak, mert éreztek Engem és az örömöt, amiben részesültek Általam.“

 

Ellenfelem figyelme rátok, szóvivőimre összpontosul. Üzeneteitek, melyeket szétküldötök, világszerte terjed, anélkül, hogy tudnátok róla vagy észrevennétek. Azokat viszont az ellenfelem is olvassa és tombol mérgében.

 

De nektek nem kell félnetek, bátran kiállhattok az ellenfelem elé, mivel nálatok vagyok. Szerettek Engem és megbíztok Bennem, mint az őskeresztények tették és Én is szeretlek titeket és állandó jelleggel mellettetek állok.

 

Ha valóban szerettek Engem és törhetetlen a Belém vetett bizalmatok, akkor bátrak lesztek és nem féltitek többé földi testeteket, éreztek Engem, igen, láttok Engem szellemi szemetekkel és társalogtok Velem. Azon idő, mikor ezt megtehetitek, már nagyon közel van! Részesültök a feltámadás előérzetéből, mit is jelent az számotokra. Meg fogjátok élni, ha újra tökéletesen össze lesz vezetve a testi és a nem anyagi sík.

 

Ha már elviselhetetlen lesz számotokra a szorongattatás, akkor már a feltámadási testben fogtok élni, habár a titeket körül vevők még a földi testetekben látnak benneteket. Messzemenően átszellemültetek, már semmi sem történhet veletek. A lélek egy ideig még életben tartja az anyagi testet, de már olyanok vagytok, mint az angyalok, két birodalom között közlekedők. Igen, legyetek bátrak, bízzatok! Ez a nektek és minden követőmnek megígért átalakulás, amit megéltek.

 

Szellemben túlkerekedtek önmagatokon és érettek vagytok az új Földet illetően. Azon a szellem és a lélek megkapják sz őket megillető szerepüket, a test azonban már csak eszköz a célhoz. És ez lenne az új ember az új Földön.

Az akkori templomosok és lakájai által megszállt uralkodók megpróbálnak teljesen kitörölni Engem az emlékezetből és titeket is megfenyegetnek majd, amint megemlítitek a nevemet.

 

Titeket, kik tanúvallomást tesztek nevem, Jézus Krisztus mellett, börtönbe fognak dobni, de Én veletek megyek a börtönbe. Hűséges maradok hozzátok és védelmezni foglak titeket. Fel fogjátok ismerni, hogy védelmezve vagytok szeretetemben. Éppen ebből a helyzetből kifolyólag megerősödve kerültök ki és bátrak lesztek kiállni és harcolni Értem. Igen, most kezdetek csak teljességében tudatosan harcolni Értem.

 

A börtönökben felismerik mennyire hatalmasok vagytok. Rajtatok kitörik az ellenfél foga, felismerik, hogy véges a hatalmuk. Többen közülük kételkedni kezdenek tekintélyükben és hatalmasságukban. Még néhány konokot is elgondolkodtatóra és megtérésre bírtok. Felismeritek-e, mik a feladatotok ezen korszakváltásban? Hisz pont erre az időszakra hoztalak ide benneteket.

 

Viselkedjetek visszafogottan és ápoljátok testvéri kapcsolataitokat, alkossatok szellemi közösséget, hogy támogathassátok egymást, ha eljön a szorongatás ideje. De Én megmondom majd nektek, mikor hogyan viselkedjetek.

 

Ne féljetek, az Értem és a nevemért vívott harcban egyre jobban meg fog erősödni mind a hitetek, mind a bizalmatok, és ezzel nagyobb bátorságot fogtok mutatni, amikor szembeszálltok az igazságtalansággal és hamissággal. Tudjátok, mindig mellettetek állok, igen, Értem harcoltok és Én ti értetek.

 

Némelyikőtök most azt kérdezi, hogyan tudok helyt állni mindezalatt? Hisz olyan gyenge vagyok és félek, hogy nem tudok helyt állni ebben a helyzetben. Félek a sanyarúságtól.

 

Át tudom érezni félelmeteket, Én is féltem a Gecsemané kertben, igen, vért izzadtam félelmemben. Tudom, nehéz feladat ez, ami mély szeretetet és erős hitet követel tőletek, igen, pont ezeknek kell érvényesülniük. És helyt fogtok állni, ha bensős kapcsolatban álltok Velem. De Én azt mondom: higgyetek Nekem és bízzatok Bennem és minden jó lesz.

 

Ez egy különleges harc, amire kiválasztottalak benneteket és önszántatokból mondtatok rá „igent“. Ti vagytok most az igazi papok, a közvetítők Én köztem és az emberek között. Legyen világos, e harcban nem a földi életről van szó, ami csak rövid ideig tart, hanem az örök életről.

 

Más sokat elértetek, sok fényt hoztatok az emberek közé, anélkül, hogy tudnátok. Maradjatok derekasok és még sok mindent el fogtok érni, Értem és az elveszett emberiségért. Ámen

2022.08.12.