Vigasz és remény

Egy új fényt adok nektek, lelketek erősítésére való ösztökélésképp. Elő akarlak készíteni és ki akarlak képezni benneteket a harcra. Hisz ti vagytok s haderőm, így hát vigaszt és reményt szeretnék adni nektek, adjon nektek erőt a harcra történő előkészületben, ahol helyt kell állnotok. És helyt is fogtok állni, mert az oldalatokon harcolok. Aki Értem harcol, az nagyon világosan érezni fogja a támogatásomat.

Épp ezért már most létesítenetek kell Velem egy erős kapcsolatot, akkor erősíthetlek és vigasztalhatlak benneteket, hogy helyt álljatok a vészben. Mindegy mi történik körülöttetek, segítségemmel helyt fogtok állni.

Eljön az idő, amikor minden oldalról szorongatni fognak titeket, de higgyétek el Nekem, csak rövid ideig fog tartani, mert lerövidítem, nehogy titeket is elveszítselek. Ezzel vége lesz a vészállapotnak és beköltözik a béke és a boldogság. Győzött a jó!

 

A korszakváltás után új élet veszi kezdetét az új Földön. A gonosz láncba lesz verve mindennel együtt, ami mélybe húzza az embert. Csak a jó fog megmaradni és minden olyan ember, akik szeretetben közelednek Felém és az emberekhez, azok megkapják jutalmukat a korszakváltásban tanúsított állhatatosságukért és kitartásukért. Ezzel megkezdődik egy új felfelé ívelő megváltási időszak, a földi paradicsomban.

Az új Föld újra erőre kap és kap egy új, friss ruhát (külsőt). Szellemi erőm most mindenütt megnyilvánul, és ezzel kezdetét veszi egy új korszak, ahol a fejlődés új előjelben áll – a „szeretet“ előjelében.

A fizika és technika törvényszerűségei mind ismertek és elérhetőek, így új szemléletmódot kap minden új fejlesztés. A szeretet parancsolata áll középpontban.

Újra tiszta lesz a levegő. Az új energia nem égésen alapul. Az égési motor a múlté.

A folyók vize kristály tiszta lesz, a nagyobb folyóké is.

Az új feltalálási szellem, amivel megajándékozom a fejlesztőket és amit már nem tud megzavarni az ellenfelem, gondját fogja viselni, hogy a szeretet-parancsolat értelmében folyjon a fejlesztés, nem pedig a nyereség érdekében. A pénz megszűnik. Igen, az ember és a Föld most a szeretet-parancsolat jegyében állnak.

Az állatok sem félnek többé az emberektől, barátjukként tekintenek rátok. Jól érzik magukat szomszédságotokban. Többé már nem mészárolják le őket az emberek, mert az ő élelmük is megváltozott. Testük mérsékletes lett, kevés is elegendő nekik.

 

Az emberek örömmel találkoznak egymással és Engem és a szellememet helyezik előtérbe. A szeretet-parancsolat szerint élnek már valójában, nem csak beszélnek róla. Szenvedés se fog létezni többet a Földön, aminek oka a szeretet-parancsolatom figyelembe nem vétele volt. Eltűnt az emberből a gonoszság is. Mindenütt a szeretet áll középpontban. A szeretet gyógyít, a szeretet mindenre képes. A szeretet nem akar szenvedést.

 

Kormányszervezetek se lesznek már, mert saját kezembe veszem az új Föld birodalmát. Belső kapcsolatom van mindegyikőtökkel. Immár mindegyikőtök tisztán fog hallani Engem szívében, mint anno a kedvenc tanítványom, János. Hangos és érthető lesz a szívbéli halk hang. Mindenkivel személyesen és közvetlen fogok beszélni. Az új Föld embere olyan magas szinten lesz, hogy önszántából alárendeli szabad akaratát az Én akaratom alá. Ezzel újra helyreáll a nyugalom és a rend, melyek a szeretet pillérén állnak.

Már mondtam: „Akkor már a feltámadási testben fogtok élni, habár a titeket körül vevők még a földi testetekben látnak benneteket. Messzemenően átszellemültetek, már semmi sem történhet veletek. A lélek egy ideig még életben tartja az anyagi testet, de már olyanok vagytok, mint az angyalok, két birodalom között közlekedők.“

Viszont létezik még sok megváltatlan szellemi, amit még meg kell váltani, így működik bennetek a szellemi továbbfejlődés, amit a szeretet hajt előre, immár gyorsabban, mivel az ellenfelem már nem tud befolyást gyakorolni erre a fejlődésre.

Szívetek már Értem dobog, mert felismertetek Engem, Jézus Krisztust teremtőtökként és megváltótokként. Felismertétek, hogy Én, Jézus, emberként megváltottalak benneteket 2000 évvel ezelőtt az engedetlenség bűnétől. Felismertétek, hogy szeretetben összeolvadtam Jehova istennel és eggyé váltam vele.

Most mindegyikőtökkel ugyanúgy összeköttetésben állok, így lehetséges Számomra az állandó eszmecsere és ezzel egyre jobban megerősödhet a köztünk lévő szeretet. Ezáltal egyre jobban erősödik bennetek a béke is, úgy hogy ezután nem keletkezhet többé ellenségeskedés se köztetek, se a teremtésben.

De nem lesz többé vész és nyomor, de még betegség sem. A halál egy fájdalommentes átmenet lesz, mert a test nem játszik többet lényeges szerepet és a lélek, melynek törekvése a fényre irányul és félelem és szenvedés nélkül él az Irántam érzett szeretetben, és most a fény birodalmában megy át.

Azon emberek, akik kitartottak Mellettem a korszakváltás ideje alatt és most az új Föld lakói, ők most az Én közelségemben laknak és éreznek Engem boldogságukban, ami az Irántam érzett vágyódásuknak felel meg. Ez képezi a jutalmukat, amit a korszakváltás alatti állhatatosságukért kapnak. A boldogság már nem megzavarható, mivel már kötött az ellenfelem és már nem támadhat és nem csábíthat.

 

Legyen számotokra tudatos az is,hogy ti képezitek az új emberi faj törzsét, melynek alapján szaporodni fog az új földi lakosság.

Ezek aztán azon paradicsomi viszonyok, melyek anno Ádám idejében is uralkodtak.

Ez aztán a tökéletesség állapota, mely tágasra nyitotta az országomba vezető kapukat. Legyetek annak tudatában, milyen nagy a feladatotok és milyen jutalom vár rátok érte. Ámen

2022.08.15.