A földi élet a lélek beérését szolgálja

Ti emberek egy Isten-teremtmény vagytok – az Én teremtményem!

Saját képmásomra teremtettelek benneteket!

 

Nem a véletlen műve vagytok, akkor is ha számotokra úgy tűnik, hanem egy lény, amit minden téren átgondoltam, minden erősségével és gyengéjével.

Amikor ezt mondom, úgy értem, hogy szabad akaratotok segítségével képesek vagytok önmagatok pozitív vagy negatív kiképzésére, boldognak vagy boldogtalannak lenni, egészségesnek maradni vagy megbetegedni.

Én egy egészséges élettel ajándékoztalak meg benneteket!

 

Lelketek érésére – és ez a földi ittlétetek oka – kitettetek titeket egy állandó küzdelemnek a polaritások között, mint fény és sötétség, jó és gonosz, egészséges és beteg, boldogság és boldogtalanság és hasonlók. Csak ezen az úton lehetséges helyes módon kiképezni a szabad akaratotokat és a szükséges beérésre vinni lelketeket az örökkévalóságba.

Csak is így tapasztaljátok meg az életet teljes bőségében és mélyében, csak is így lesz tudatos bennetek, mit is jelent az élet.

 

Még az élet mélyének a felkutatása is adatott számotokra. A ti kezetekben van, ti vagytok boldogságotok kovácsa. Titeket a polaritások közé tenni nem volt hiba részemről, hanem jól átgondolt dolog. Ti magatoknak kell tanulnotok saját hibáitokból. Ti magatoknak kell megtapasztalnotok a saját testeteken, mi a jó, mi a gonosz és tudatosságra emelnetek, hogy éltek. Csak ezáltal kovácsoltok magatokból egyéniséget, melyek aztán együttvéve egy teljes szemléletben sokszínű és sokoldalú életet eredményeznek.

Így megajándékoztalak benneteket egészséggel és betegségekkel. Ezek is az élethez tartoznak. Ha nem lennének a betegségek, nem tudnátok megbecsülni az egészségeteket, így a hálaérzetet sem tudnátok kiképezni.

Legyetek szeretetteljesek, szerények és hálásak. Csak így tud egy közösség békében és szabadságban élni és fennmaradni örökkön.

 

A mennyekben nem létezik gyűlölet, se gőgösség, se uralkodás más felett. Erre ki kell képezni a lelketeket. Meg kell tapasztalnia mind a boldogságérzetet, mind a boldogtalanságérzetet teljes mélyében, más különb nem becsülné meg a boldogságát. Csak így éri el lelketek az örök életet.

Az élet ezen a Földön a lélek beérését szolgálja az örökkévalóságba mennyei boldogságban! Ez az oka ittléteteknek a Földön.

Ezzel egy állandólagos tanulási folyamatnak vagytok kitéve. És ha nem tanuljátok meg a jót az ajánlásaim és jó Szavaim által, úgy biztosan megtanuljátok majd, ha saját bőrötökön keresztül érzitek meg a gonoszt és annak kihatását. Ez a virgács. Ez az „Isten büntetése“, amit oly gyakran szememre hánytok. De ha alaposan belegondoltok és a lélek kiképzésének szemszögéből vizsgáljátok, akkor felismeritek, hogy ez az „Isten szeretete“.

Az élet ezáltal nem egy merev állapot, hanem egy fejlődési folyamat, melynek részvevői vagytok, amit ti magatok okoztok, igen, amit ti határoztok meg. Ti magatok határozzátok meg, milyen mélyen akarjátok megélni és átélni az életet. És emiatt mindenki máshogyan éli meg az élet mélységeit.

Azt mondtam: Az élet egy fejlődési folyamat, de a folyamat fejlődési mélységét és fejlődési sebességét ti határozzátok meg.

Ezt azonban még nem értették meg rendesen, különben Én reám is más fényben tekintenétek – nem mint a titeket elítélő és megbüntető Istenre, hanem mint a szerető, jó szándékú és védelmező Atyára.

 

Védelmezlek és vezetlek titeket az akadályokkal teli ösvényeken, amit ti készítetek elő magatoknak. Olyan mértékben vezetlek titeket, amilyenben azt megengeditek Nekem és elfogadtok Engem és a támogatásomat. Így hát szeressétek a felebarátaitokat is és egyengessétek egymás útjait, ne pedig akadályozzátok egymást. Ehhez mérceként szolgál a szeretet-parancsolatom. Ez minden!

 

A fizikai külső embert a fej irányítja, az ember lelkét viszont a szív. Ahogy az ember gyermekként megszületik és előbb felnőtté kell érnie, úgy a lélek is éretlenül születik és meg kell érnie igazi ember-lélekké. Ha nem a megszabott életidőn belül érik meg, akkor hozzávetőleges kiképzési időt kell vennie a túlvilágon. Ezt el kellene kerülnie, mert ez egy hosszadalmas és fáradtságos út lehet.

 

Tudom, szívesen és sokat bölcselkedtek és annyi bölcs található köztetek mint homokszem az tengerparton, de a tetterős kézművesből, aki hosszas gondolkodás nélkül nekiáll cselekedni, csak kevés akad. A fej bölcselkedik, a szív pedig cselekszik.

Emiatt a mai társadalom egy fej-központú társadalommá nőtte ki magát, melyből hiányzik a szív. Sok hangsúlyt tesznek a tudásképzésre, a teljesítményre és a nyereségre, viszont keveset a szív és az érzések képzésére.

Ezen okból távolodtatok el Tőlem ily messzire. A fej uralni és uralkodni akar, mindent magához akar ragadni a lehető legrövidebb időn belül, csakis magáról gondoskodik és a saját jólétéről.

Aki viszont szeretetben van, az sokat ad és alárendeli magát, elajándékozza magát és keresi a közösséget, melyben mindenki a testvére. Én utánam is keres, aki a fivéretek és Atyátok vagyok, aki a szeretet.

 

Az egészségről és a betegségről még nem sokat közöltem, így most rávilágítanék ezekre is.

Nézzétek, az ember teremtésekor egészséges lényekké teremtettelek benneteket és életet leheltem belétek. Ha nálatok életről beszélek, akkor egy olyan életre gondolok, ami szabadságban, békében és egyensúlyban van, a szabad akarat életéről, az örökös életről, ami valóságában csak az Én mennyei birodalmamban fogtok megélni és élni.

A természet, melyben éltek, kezdetében még érintetlen volt és a szolgálatotokra állt. Arra volt hivatott, hogy örömötökre váljon és ellásson titeket élelemmel. A gyümölcsöket és az élelmet csupán be kellett gyűjteni és elfogyasztani, mindenből bőség volt.

Maga a test el volt látva védelmi rendszerrel (immunrendszer), ami megvédte őt betegségektől. A betegség értelme is az volt, hogy figyelmeztessen titeket helytelen cselekvés és életvitel esetén.

 

Több különböző életövezet létezik a Földön és ezáltal egymástól különböző életkörülmények is. Természetesen egységes körülményekről is gondoskodhattam volna. Akkor sokkal egyszerűbben és egyoldalúan nézett volna ki a Földetek. Azonban szükség volt a sokféleségre szabad akaratotok és valóságmegtalálásotok kiképzése miatt. Meg kellett tanulnotok magatoktól választani a jó és a rossz között.

Testetek nagy mértékben képes alkalmazkodni a számotokra megadott életövezeteken messze távolra eső körülményekhez is, de nem teljes egészében. Ha teljesen kihasználjátok a rátok kiszabott határokat, akkor ezeket előtte fel kell kutatnotok és aszerint viselkednetek. De ezen már régen túlhaladtatok minden gondolkodás nélkül.

Nem egy utalás lenne erre, hogy távoli országokba való utazások előtt oltásra van szükségetek? Vajon miért?

 

Tulajdonképpen elegendőnek kellene lennie az Általam elmondottaknak, mert minden más csak vádemelés az elhibázott életetek miatt. Ez egy tükör, melyben megvizsgálhatjátok önmagatokat, mennyire uralnak benneteket a betegségeitek. De is feltevődik a kérdés, mennyire távolodtatok el immár az eredettől, úgymint tanácsaimtól és figyelmeztetéseimtől.

Vessetek egy pillantást a táplálkozásotokra. Gyümölcsöt és élelmiszert adtam nektek a saját környezetetekben, melyek elegendően és megfelelően alkalmazkodnak hozzátok és elláttak titeket minden szükséges életenergiával. Egy egészséges test fenntartása érdekében ez tökéletesen elegendő volt.

Ti viszont átléptetek egy határt, nem elégszetek meg gyümölcseitekkel és élelmetekkel. Mindenhonnan beszállítjátok őket és nem kérdezitek, vajon szolgálnak nektek vagy kárt okoznak bennetek? Sok időre van szükség a hosszú szállítási utak miatt, emiatt idő előtt leszedik a gyümölcsöket és a sötétben megérlelik. Pont a beérési folyamat alatt hiányzik nekik a szükséges napfény. Egészségetekre nézve így ezek értéktelenek – de mindegy, fő az, hogy nyereséget termelnek.

Ádám és Éva képe a szófogadatlanságról megismétlődik. Ők is vettek az éretlen gyümölcsből, amiből nem kellett volna enniük.

 

Egy másik nyavalya az élelmiszeretek génállományának megbabrálása, az emberéről nem is beszélve. És ez rosszabb, mint Ádám és Éva engedetlensége!

Úgy vélitek, nem teremtettem számotokra tökéletes élelmet, mert nem elég jók ahhoz, hogy jóllakassa nyereségvágyatokat. Befolyást gyakoroltok a DNS-re, anélkül, hogy megfejtettétek volna azt teljességében. A DNS tartalmazza minden egyes lény össz adatát, mégpedig anyagilag, lelkileg és szellemileg. A lélek egy fontos összetevőjét alkotja. A lélek az élet hordozója. A lélek nélkül halott a testetek, és mivel örökkön él, elhagyja a testet földi halálakor és szellemi szintekre száll.

 

Mit tudtok a szellemi tartalmakról, amik az érzésvilágot tartalmazzák? Igen, azt még csak nem is észleltétek. Viszont az emberhez tartoznak teljes egészében. Csak a testre figyeltek, mert csak abban hisztek, amit meg tudtok fogni. És ez serkent titeket az élet meghosszabbítására. Ezért hozzányúltok a DNS-hez és megbabráljátok. Hogy rossz hatással van a babrálás az immunrendszeretekre, arra nem gondoltok. Vészesetben oltással próbáljátok újra helyreállítani az általatok meggyengített immunrendszert. Ilyen egyszerű ez. Nem beszélve a lelketeket ért károkról. Tudatában vagytok a kárnak, amit lelketekben okoztok? Elsorvadnak! Szó szerint kihuny a fényük.

 

A kémiai gyógyszerekkel és oltásokkal, melyek semmis szellemi adatot nem tartalmaznak – ellentétben a természetes gyógymódokkal, heliopátiával és homeopátiával – egyre jobban visszahúzódik a belső fény, a lélek fénye és ezzel a Velem fenntartott belső kapcsolat is. Vajon miért?

 

A tudomány mindent kizárólag csak az elméjével próbál megérteni, a szív és az érzések nem érdeklik. Itt azonban valami lényegeset veszít el. Teljesen kiiktatja a lelki-szellemi alkotóelemet. Nem ismeri fel, igen, pénzügyi okokból nem akar tudni arról, hogy a test szenvedésének elsősorban lelki okai vannak. Ha megbetegedik a lélek és elhalványodik a fénye (kilép egyensúlyából a kiegyenlített szerv-rezgés), az esetben megbetegszik a test is. Eközben a tudomány pl. a DNS kutatásaival csupán a felszínt karcolgatja, de úgy tesz, mintha mindent kézben tartana.

Mekkora gőgösség! Mekkora őrültség! Teljesen meg vagytok vakulva! Nem hallgattok a figyelmeztetéseimre, melyek távol tartanának a kártól. Mondjátok, hogyan beszéljek még veletek, hogy hallgassatok Reám?

 

Még rosszabb, az uralkodó és meghatározó réteg torka sohasem telik meg! És, ha nem kapja meg amire vágyik, akkor képes hódító háborút vezetni vagy háborút szít és felbújt másokat a piszkos munka elvégzésére életük kockáztatásával. Még a fegyvereken is keresnek, melyekkel pénz fejében ellátják a lakájaikat. Csakis hatalomról és pénzről van szó.

„Pénz a világ ura“, így az egyik szólásotok, ami már magában átok. A pénz még nagy gondokat fog okozni nektek, el fogjátok átkozni. Azok, akiknek nem telik meg vele a torkuk, meg fognak fulladni tőle.

 

De Én azt mondom nektek: Jaj azoknak, akik úgy vélik, pénzzel és hatalommal uralhatják és javítgathatják a világot. Kapzsiságukat és elvakultságukat majd még keserűen felöklendezik!

 

A válság, melyben vagytok, az a szellemetek válsága. Nem értitek meg az igaz életet, nem értitek meg a földi halált. Féltek a haláltól, féltitek a földi életeteket, ami nem az. Az igazi élet az az örökkévaló élet.

 

Körbe vesz titeket az ellenfél, jele a félelem, ami pusztulásba kerget benneteket.

A pokol ural titeket, amit ki kell élveznetek, nehogy észhez térjetek. A fennmaradt ördögi szellemek azok, akik megöltek Engem, és akik még mindig itt tartózkodnak, ide-oda kóborolnak és kegyetlenkednek. Legfőképp azokra gyakorolnak befolyást, akik az ipart irányító karoknál ülnek – az ő számuk a 666 (= www) -, megzsarolják a kormányokat és onnantól az egész emberiséget befolyásolják.

 

A jó az, hogy nem mindegyikük ilyen. De a jókból egyre kevesebb lesz.

Az orvostudomány magasiskolájának új oltásanyagai és több gyógyszere e 666-os szám megnyilvánulása. Beavatkoznak a DNS adathalmazába. Ennek megfelelő a kihatása, mert gyengítik a lélek életerejét. Fátyolba borítják és megváltoztatják az ember lényét – megtámadják bennetek a legszentebbet, a szabad akaratotokat.

Az oltással egyre jobban visszahúzódik a lélek-fény és ezzel a Velem való belső összeköttetés is.

Ezáltal elsötétedik az ember külsőbe irányuló szellemi kisugárzása is. Emiatt javában legyengül az ellenálló rendszer, ami ahhoz vezet, hogy minden apró támadásnál az immunrendszeretekre oltásra van szükség az orvostudomány szemszögéből. Pont erre törekszik a gyógyszeripar. Aranybányát jelent ez neki, számotokra meg katasztrófát.

Mindezzel már nem beszélhettek egészséges emberről.

Ez már nem élet az Én értelmezésem szerint. Többé nem rendelkeztek szabad akarattal, egészségetek sincs már, se hajtó erőtök az életben. Ezzel védtelen robotok vagytok.

 

És így egy újabb figyelmeztetést mondok ki: Jaj azoknak, akik hozzányúlnak a gyanútlan emberekhez és a védtelen természethez. Egyikük sem tudja mit tesz, mert elvakultak. Ők mindannyian az ellenfél lakájai.

Az ellenfelem ezzel túlhaladt a megengedett határán. És ez okozza a saját vesztét, mert a lelkek, akiket tönkretett, nem rendelkeznek többé erővel, hogy hasznára váljanak. Az Enyéimről le kell, hogy mondjon. Ezzel saját maga felett mond ítéletet – erőtlenné válik és ezáltal kötött marad és mozdulatlan. Vakságában saját magát kezeli le és köti le és sok más lelket, akiket elcsábított, mégpedig egy hosszas időre. Ez vár ő rá és reájuk!

Emberek, akik félelemből vagy tudatlanságból követték az ellenfelem, és felismerik a kárt, amit bennük okoztak, és megbocsájtásért és megmentésért fohászkodnak Hozzám mély szívből – ami csak keveseknek fog sikerülni, mert alig rendelkeznek lélekerővel -, azokat megsegíti a szeretetem és nem utasítja el őket.

 

De ti, akik Hozzám hűek maradtatok, nektek új életerőt ajándékozok, titeket erősíteni akarlak, hogy az új szellemben megerősödve kezdjetek az Új Földön. Gyengéiteket ezzel legyőztétek. Egy gyenge test csak teher lenne, de szolgálni hivatott, ha el akarjátok végezni a reátok váró új feladatokat. Ezek még sok örömet fognak nektek okozni.

Lelketeket megajándékozom teljes érettséggel, ami ezzel közvetlen kapcsolatban áll Velem, mint anno János tanítványom, akivel szellemben párbeszédben voltunk. Mivel majd közvetlen kapcsolatban lesztek Velem és ezáltal a természet törvényei felett álltok, testetek már csak egy alárendelt szerepet játszik, betegségek sem lesznek többé. A szellem az, ami kitesz titeket, ez az Én Szellemem, ami bennetek lakik és mostan teljes egészében kivirágzik bennetek.

Földi halálotok után közvetlen az Én mennyei birodalmamba kerültök és mennyei boldogságban maradtok mindörökké. Ámen

 

2021.04.10.