Nagy ínség … Válaszút … Kegyelmi idő …

BD – 1948.07.31.
4391. – Nagy ínség … Válaszút … Kegyelmi idő …

 

Vegyétek tudomásul, hogy új idő veszi kezdetét, a nélkülözések és küszködések ideje, mint amilyet a világ eddig még nem élt meg … S ti válaszút előtt fogtok állni, mivel két utat járhattok, egyiknek célja egy új, javított földi világ, mint amilyet kívántok és emiatt azt hiszitek meg is tudjátok azt teremteni … A másiknak célja a Földön kívüli birodalom, ami jobb életet ígér nektek testetek halála után. És csak kevesen fognak ezen az úton járni, melynek célja viszont bizonyos, mialatt tömegek haladnak a földi úton, ami a biztos pusztulásba vezet.

 

Higgyetek szavaimban, hogy eljött az idő, és már most igazodjatok hozzá, hogy mindent odaadtok és megelégszetek még a legegyszerűbb életviselettel is, mert most még sok mindent birtokoltok a jövendő időhöz képest, ahol csak kevesen tartják meg tulajdonukat, de mégsem örülhetnek neki, mivel az embertársaik most majd elveszik tőlük, amit meghagyok nekik. Senki sem akarja meghallani, hogy a felemelkedés csak a képzelet műve, hogy már csak egy rövid ideig éltek elviselhető körülmények közt, hogy egy nagy fordulat előtt álltok, ami megfoszt titeket minden életörömtől és kemény életkihívás elé fog állítani benneteket.

 

És ha már ennek előtt felhívja rá figyelmeteket az Én kegyelmem, akkor ez csakis azt a célt szolgálja, hogy tegyétek szabaddá magatokat földi kívánalomtól, hogy ne alkossatok jövőre nézve terveket, hanem törekedjetek nagyobb szorgalommal szellemi javakra, mivel egyedül ezek fogják elviselhetőbbé tenni számotokra a nehéz jövendő időt és ezek válnak hasznotokra. Mivel ezekkel dolgozhattok, ha nagy az ínség és kétségbe esnek az emberek. De Én nem tudom ezt elhárítani felőletek, hisz ti emberek teljesen megfeledkeztek Istenetekről a földi javak utáni hajszában.

 

Csak a testetekre gondoltok, a lelket meg elhanyagoljátok, és így most elveszem tőletek, amit a testre szántatok, kiegyenlítésként azonban a legfinomabb javakat kínálom lelketek számára … Ha elfogadjátok, akkor meg vagytok mentve az örökkévalóságra, ha elutasítjátok, akkor elvan veszve test mint lélek, mert önerőből nem tudjátok fenntartani testeteket. És Én döntöttem mindennek a végéről és már csak egy utolsó kegyelmi időt adok nektek, mely alatt váljon tudatossá számotokra helyzetetek komolysága. Épp ezért is hívom fel rá állandóan a figyelmeteket, míg el nem jött a nap, ami mindent megváltoztat … Mert amit meghirdettem, beteljesül, és csak azért küldök hozzátok emberekhez látnokokat és prófétákat, hogy felébredjetek és teljes komolysággal gondoljatok lelketekre, amit a legnagyobb veszély fenyeget …

Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“