Ti vagytok a kiválasztottak e Föld számára

A legtöbb bolygón élnek a növényi és állati élőlények mellett emberi alakú lények is, melyek még soha nem léptek Földetekre. Számotokra láthatatlanok, mivel az ő testük nem rendelkezik azzal az anyagi sűrűsödési fokkal, amivel ti rendelkeztek. Ti, ezen Föld emberei vagytok a legmélyebben esett lények és nektek van a legmagasabb anyagi sűrűsödésetek. Erősen beszűkült a látásmódotok, úgy hogy nem lehetséges számotokra betekintést nyerni magasabb szintekre.

 

Földeteken azon lelkek, akik még nem érték el a fényes szinteket, leginkább kopár bolygókon élnek, némelyikük napokon. Ezek jó lelkek, melyeket még fogva tart az anyag, mert nagyon közel álltak hozzá földi életükben.

 

A szívemből fakadó fény-sugarak csakis hozzátok jutnak el a Földön. Ti vagytok azok, akiknek leginkább szükségük van a segítségemre, mivel ti közvetlen ki vagytok téve az ellenfelem befolyásának. Ezért más bolygók lelkei sugallatomban részesülnek.

 

Ti vagytok ezen lelkek útmutatói és ők követnek titeket, ez azt jelenti, itt és ugyanúgy a szellemi szinten is szellemi vezetők vagytok, ami nem tudatos számotokra. És nagyon is tőletek és a magatartásotoktól függ, hogy ezen lelkeket Hozzám vagy Tőlem el vezetitek.

 

E Föld lelkei, akik előttetek jártak és akik ismertek titeket földi életük során, ujjongani kezdenek, ha megtudják, hogy Én reám igazítottátok iránytűtöket és Felém haladtok szellemi utatokon. Tudják, hogy jó úton vannak veletek. Ezen lelkek nem felejtenek el titeket soha, sőt, nagyon közel állnak hozzátok és gondolnak reátok imáikban. Tudják, milyen nehéz nektek és ők is segítenének nektek.

 

Közöttük vannak a szüleitek, testvéreitek, barátaitok és jó szándékú emberlelkek, akikre testvéreitekként tekinthettek és akik szellemi kapcsolatban állnak veletek, bár észre sem veszitek. Mindenütt létezik a szellemi szint.

 

Szeretnek titeket és imádkoznak értetek. Ti is imádkozzatok ő érettük! Szükségük van az imáitokra, melyek vigaszt jelentenek számukra. Ajándékozzatok nekik jó gondolatokat, melyek segítenek nekik szellemi fényben látni környezetüket. Imádkozzatok érettük, mert ez erősíti őket, hogy jobban kiigazodjanak környezetükben.

 

Vajon el tudjátok-e képzelni, hogy pl. szüleitek vagy nagyszüleitek lelkei előttetek jártak, hogy egyengessék utatokat a túlvilági oldalon? Ezáltal fejezték és fejezik ki szeretetüket irántatok, ami éppúgy segített nekik is saját utuk egyengetésében az irántatok tanúsított szeretet által. Épp ezért hálásak lehettek nekik és nem kell gyászolnotok miattuk. A helyes úton tartanak Én felém, csak hát ajándékként akartak hozni titeket Nekem ezen jó tettek által.

 

Nézzétek, ezen úton is még sok jót tehet meg egy lélek és megtöltheti útját szeretet-fénnyel és ezzel megrövidítheti útját Hozzám. Én viszont hagyom járni az útjukat, ha így akarják, mert ez jelenti a szeretet útját.

 

Emiatt nem szükséges elvégeznetek az elholtak lelkeinek számára a temetői sírgondozást, ahogy nevezitek, vagy a túlzásba vitt sírápolást. Csak a földi utuk miatt emlékezzetek meg róluk, de ti ne hivalkodjatok sírjaikkal külsőleg, ami szokás nálatok, hogy nyilvánvalóvá tegyétek címüket és rangjukat. Sírjaikat inkább szívetekben díszítsétek, miképp gondoltok reájuk és imádkoztok érettük. Ez ténylegesen hatásos a lelkek számára, ez többet ér nekik.

 

Hitetlenségetek világában sokak már nem hisznek a földi élet utáni életben. El tudjátok-e képzelni, milyen nehéz lesz azután a lélek számára kapcsolatba lépni veletek és mily szomorúak lesznek, ha fel kell ismerniük, hogy nem érhetnek el titeket szellemi úton? Ti meg aztán sírtok a sírjaik előtt, ők meg a szellemi szinten sírnak titek végett. Fel sem ismeritek, hogyan dolgoznak értetek, hány bukkanót egyengettek értetek életükben és hányszor segítettek ki titeket veszélyzónából. Ez az ők jó tetteik, melyeket szívesen látok és melyekért megjutalmazom őket.

 

A lelkek, akikért sírtok, nem halottak. Csak a testük halott, ami feloszlik a földben. Újra porrá lesznek, amiből keletkeztek a nemi aktus által és amiből testet öltöttek. A test csak a lelket és a szellemet szolgálja, hogy itt a Földön megtanulja és megállja a számára kiszabott kemény életmegvizsgáztatást.

 

Hitetlenségetek és tudatlanságotok afelől, hogy örökké éltek, rideggé és elégedetlenné tesznek titeket, mivel remény nélkül éltek itt. Nincs tudomásotok azon lelkekről sem, akik kapcsolatba szeretnének lépni veletek. Igen, reménytelenségben éltek. Ami viszont fájdalmat okoz a lélekben, ami aztán testetekre is kihat, mivel az kapcsolatot keres a lelkekkel.

 

Mikor aztán elhagyja a Földet egy ilyen hitetlen lélek és nem érzi hirtelen halálát, akkor az zavarodottságában kötve marad a Földhöz és nem tudja hol tartózkodik, és az ilyen lelkekből egyre csak több lesz. A lélek nem tudja, hogy meghalt és felkeresi a megszokott környezetét, ahol rátalál hozzátartozóira és melyek lelkére aztán befolyást gyakorol szellemi úton.

A lelketekért folytatott háború így két irányból zajlik, a benneteket körülvevő földi, látható irányból, úgymint a számotokra láthatatlan szellemi világból.

Feltudjátok-e ismerni, mely sokoldalú módon befolyásol titeket az ellenfelem?

 

Igen, nehéz dolgotok van kiigazodni ebben a számotokra kijelölt és tőletek elvárt mély bukásban. De Én azt mondom nektek: Kiválasztottak vagytok e Föld számára! Ti vagytok azok, akiknek harcban kell szembeszállniuk ellenfelemmel, hogy rátérítsétek őt a helyes útra. Mindezért megfelelően magasabb jutalom vár reátok Nálam, amiért örökké hálások lesztek Nekem.

 

De még sokat megtehettek a lelkekért minden szinten, főleg a tudatlanokért a földi szinten. Imáitokkal, jó gondolataitokkal és tetteitekkel felebarátszeretetben, melyek még erőteljesebbek, a szeretet kardját viselve szálltok harcba, mint egy feszítő vassal kezetekben. Nem álltok veszett helyen, habár néha úgy is tűnik, hanem ti vagytok az Én katonáim és a seregem, akik a gyűlölettel és gőgösséggel teli sötétséggel szembeszállnak szeretettel teli fénnyel. Az ellenfél látszólagos sikerei rövid tartamúak. A győzelem a miénk! Azután béke és boldogság honol az új Földön a korszakváltás után.

 

Áldottak vagytok ti lelkek, kik Belém vetett hittel és bizalommal járjátok utatokat. Ti tudtok a lelkekről és ők is tudnak rólatok, Én rólam és a Megváltó Műveletemről. Ezen lelkeket és benneteket az ők és a ti Hozzám való hazatérésetek küszöbén fogadlak majd. Nem kell kerülő utat járnotok, utatok egy egyenes Én felém. Jöttök és elhozzátok nekem a lelkeket, akik megváltásra várnak a szellemi síkokon. Ámen

 

2021.01.18.