Ünnepi összejövetel – Zorneding, 2023. október 18.

Kedves TestVéreim!
Alább Samuel E. Surazal által megrendezett ünnepi összejövetelen kapott üzenetet tesszük közzé, lefordítva eredeti németből magyarra.

Dal: Jézus legmagasztosabb neve

https://www.youtube.com/watch?v=p__7UCRkwps&list=PLF-o8KCGbX8IR-XRlkA4nbO8X36Vg7klB&index=9

 

Sámuel: Jézus mondja, most mégse a bemutatkozási körrel kezdjük elsőnek. Már itt áll közepettünk és beszél hozzánk:

 

Gyermekeim, igazság ereszkedett le ezen helyiségbe, fényt és szeretetet hozok, hogy megújítsanak benneteket szellemben, hogy újból megtelítsen benneteket hatalmas vágyalommal, hogy lángba boruljon szívetek, hogy újra bátorságra leljetek és erőre kapjatok, hogy járhassátok ezt az utat a Földön, a halál ezen völgyében, melyben irányítalak és vezetlek és védelmezlek benneteket azon mértékben, amennyire odaadjátok magatokat Nekem, amennyire bíztok Bennem, amennyire megnyitjátok szíveteket Előttem, hogy beléphessek életetekbe. Mivel csak is akkor lépek be rajta, ha kinyitjátok az ajtót.

 

Így most több ajtó előtt állok és bekopogok és vágyódva várom, hogy beléphessek szférátokba, amit tudatosságotokból képeztek és amelyet csak is Én vagyok képes megvilágítani és átemelni isteni rendem törvényszerűségéből irgalmasságomba. És ez az Én kívánságom és akaratom, hogy kivegyelek benneteket ezen idő áramlásából, a Föld örvényéből, hogy kezemben tarthassalak titeket és ti mehessetek Velem szív a szívben ezen időn át, ezen végidőn át.

 

Vezettelek titeket már az egész életeteken át, tévutakon és mellékutakon is. Felmutattam nektek sokféle lehetőséget egy szellemi élet folytatására – mégis oly sok tévút létezik. Ti most ezt tudjátok már, mivel az Én oldalamon haladtok. Csak az Én fényemben ismeritek fel, hogy csakis egyedül Én vagyok az út, az igazság és az élet. És hogy Rajtam kívül nincsen lehetőség megváltásra, a felszabadulásra és a hazatérésre szellemi hazába.

 

És ez az oka annak, miért is hívom egybe gyermekeimet, úgy mint itt, a fény ezen kis szigetén, melyből sok van e Földön, többé-kevésbé Velem. Mert az Én jelenlétemben nem történik annyi, mint ahogy vélnék sokan. Sok ember van, aki együtt imádkozik, elmélyül, de Engem nem hívnak meg. Hiányzik belőlük az alázatosság. És a gőgösség alapzatán Én nem állok, ezen talajra nem lépek rá.

 

Ezek lennének első szavaim hozzátok, áldásom reátok. És újra meghívtam sokakat a szellemi világból. Helyi kifejezésmód szerint sokuk betekint ezen helyiségbe és részt vesznek ezen közösségben. Igen, már sokan vannak és még többen lesznek e délután folyamán. Százak, sőt ezrek lesznek, akik ma fogadhatják az áldásomat. És ha kinyitják szívüket – és most közvetlen őket szólítom meg: megérinti szívüket egy fénysugár az Én szívemből és nagy kegyelem fog történni ezen időben, hol külön lesznek választva a szellemek. Ahol egyeseket hazavezetem az örök boldogságba, akik hajlandóak itt felajánlani életüket az áldozati oltáron. És a többieket, akik kizárólag önmagukért élnek, akiknek nincsen szükségük Istenre, őket más utakon vezetem. Valamikor majd ők is eljutnak a célig, azonban sok szenvedés és nyomor és idő és mulandóság és halál kíséretében. Legyen ez megmondva nektek.

 

Dal: Thank You (Köszönöm neked)

https://www.youtube.com/watch?v=zgnJtSR7giE&list=PLF-o8KCGbX8IymTS39Nq8kaAjNu5pgn5&index=15

 

Bemutatkozási kör – mit jelent számomra Jézus …

 

Dal: Charles Gounod-tól Sanctus a Cecília miséből

https://www.youtube.com/watch?v=2gwJUZJF_Vo&list=PLF-o8KCGbX8IRXRlkA4nbO8X36Vg7klB&index=23

 

Második Atyai Szó:

 

Gyermekeim, körötök közepén állok továbbra is és jelen voltam beszélgetésetek alatt is. És ahogy látjátok, ahogy léteznek különféle jellemek és személyiségek, úgy léteznek különféle utak és a hitnek különféle szintjei is. Igen, különböző utakon tartanak a gyermekeim. És némelyikük valamelyest letérnek az útról. És azon esetben készen állok, azon esetben minden időben készen állok újból visszavezetni gyermekemet. És némely gyermekem megáll az úton, nem megy tovább és azt mondja: „Nem olyan az út, mint ahogy azt elképzeltem magamnak.“ És akkor jövök én és azt mondom: Gyermekem, hiányzik belőled az alázat. Magad akarod alakítani az utat. Azt akarod mondani, hogy te vagy az út, az igazság és az élet? Komolyan mondod, gyermekem? Te akarod önmagadnak megteremteni az isteni rendet?

 

Nézd, ez az út szakadékba vezet. Sok csapda van felállítva rajta. És ezért is szükséges ismételten észre venni, hogy szükségetek van Reám és hogy Én alakítom az életeteket.

 

Igen, vannak kívánságaitok, és Én teljesítem azokat. Szellemi kívánságaitokat mindig bármikor. Anyagi kívánságokat is teljesítek, ha hálásan fogadjátok azokat kezemből – ha az üdvözüléseteket szolgálja. De sokszor vissza kell szorítanom az óhajaitokat, mert némelyikük veszélyes, akkor is ha úgy vélitek: „Dehogy, hisz ez jó nekem!“

 

De Én messzetekintő vagyok, messzire belelátok az örökkévalóságba, és itt egy parányi változtatás nagy kerülőutat jelenthet saját hátrányotokra. És Én csak vezetni akarlak titeket az egyenes úton. Igen, sürget az idő. Elétek sietek, hogy kézen foghassalak titeket és veletek együtt siethessek előre ezen rövid időben, ami még marad. Hiszen már az Én jelenlétemben kellene élnetek, még mielőtt elküldöm e Földre az Én igazság és igazságosság szellememet, hogy ‚ítélkezzen“ felette, hogy Velem együtt megélhessétek az általános újra-eljövetelemet. És odáig már nem marad sok idő. Hisze ezen okból vagyok nálatok, hogy húzzalak benneteket, és hogy sürgesselek is titeket.

 

Mivel ahogyan már hangsúlyoztam, nagy különbség van az ok és okozat isteni törvényszerűség, melynek az ember vakon ki van téve istentelenségében, melyben ide-oda dobálja őt a sorsa és nem tudja miért, nem ismeri az élet értelmét – és az irgalmam kegyelme alatt folytatott élet között. És titeket bevezettelek már az élet, az ittlét értelmébe. Kitártam előttetek az irgalmasságomat. Éppen ezért ismerjétek fel irgalmam értékét és ismerjétek fel a megváltás értékét!

 

Ha rátátásotok van a világi ittlétre és látjátok, hogy ezzel szemben milyen természetűnek kellene lennie Isten gyermekének, akkor felismeritek e két életvitel közti ellenmondást – illetve a halál és az élet közti ellentmondást. Ha az ember ezt felismeri és látja, hogy Velem együtt tart az élet útján, akkor a lelket hála és öröm és boldogság tölti el.

 

És ahogyan már hangsúlyoztam: Ha kinyilatkozom nektek a szívemet, az nagy veszélyt is rejthet. Mivel akkor isteni erő áramlik belétek és ti ezzel az erővel, ezzel a szeretet-erővel visszaélhettek. Ép pont ez az, amit a Sátán tesz. Ő ismer Engem, Sátán tud az Én nagy és hosszas türelmemről és szeretetemről. Tudja, ha megtér, akkor tárt karokkal fogadom őt. És ő ezt kihasználja. Saját érdekére használja a szeretetemet. Kinevet Engem türelmemben és szeretetemben.

 

És gyermekeimnél megtörténhet ugyanez, hogy felhasználja a szeretetemet és azt mondja: „Kedves Isten, tudom, mindig elfogadsz engem. Most még hódolhatok szenvedélyeimnek, most még járhatom a saját utaimat. Aztán majd eljövök Hozzád, és akkor úgyis befogadsz.“

De azt mondom nektek, gyermekeim, félreismeritek az idő komolyát. Igen, készen állok, de nálatok kell megszületnie az igyekezetnek. És csak akkor tudom megbocsájtani nektek bűneiteket, ha rögvest igyekvést mutattok, komoly és őszinte igyekvést, hogy ezek után már nem követtek el bűnt. És a szívemnek gyermeke nagyon is jól tudja, mi a bűn. Pontosan megérzitek, ha letértek a helyes útról – felmutatom ezt nektek minden időben.

 

És most eljött az ideje, hogy magatok mögött hagyjatok bizonyos dolgokat. Hogy megtestesüljön bennetek a Megváltó Művem, hogy feltámadhassak bennetek. A régi ember keresztre feszítése, az a világ iránti kötődések elengedése.

 

Ne nézzetek a világra. Tudjátok mi történik a világban, de fordítsátok el róla tekinteteteket, el Én felém. És csak a Velem való egyesüléssel tekinthettek a világra az Én szememmel. Mind ameddig emberszemmel szemlélitek a világot, nehéz a lelketek. Ez a szemlélet elrabolja lelketek légvételét és leköti szellemeteket. Éppen ezért Én reám tekintsetek, Bennem keressétek az örömötöket, keressétek a jelenlétemet, nap mint nap, minden percben és órában.

 

Hisz megmondtam: Aki kinyitja Előttem az ajtót, ott belépek rajta. Mit is jelent a lelketekbe való belépésem? Ez a szellemem által történő eltöltés, ez a Szent Szellem leereszkedése, ez az elragadtatás, ez a Bennem való újjászületés. Ezt szeretném megadni nektek.

 

És van aki most azt gondolja: „Ott még messze nem tartok.“ És jó így gondolkodni, mivel az alázat aktusa ezt felismerni. És ha egy gyermek azt gondolja: „Már közel vagyok az újjászületéshez, hisz mindent jól és helyesen cselekszem.“ Ekkor azt mondom: Gyermekem, akkor még nem ismerted fel magad helyesen. Mert csakis Én vagyok jó benned, rajtad meg minden bűn. És csak amint életre kelek benned lesz jó. Csak azután leszel Istennek igazi gyermeke. Ameddig nem vagy Istennek gyermeke, addig a törvényszerűségem teremtménye vagy. És mégis mondom még egyszer: Irgalmasságom szeretetembe fogadja teremtményeimet és gyermekeimmé teszi őket és ezért nevezlek titeket így. Ezek vagytok ti, akik komolyan nekivágtatok a Hozzám elvezető útnak.

 

Rövid szünet légvételre

 

Jézus: A nyomor az, ami imára késztet sok embert. És nagy nyomorúság fog eljönni e Földre. És mégis, azon ember, aki az Én oldalamon jár, látja azon isteni tervet, ami mindenek mögött áll, és mai mindig is jóra vezet. Mivel fennáll egy bizonyos szükségesség e Föld történéseit nézve. Az Én szemszögemből nézve az Én birodalmam talaját készíti elő a Sátán. Bedönti e világot azzal a szándékkal, hogy erre építi fel birodalmát. És mégis úgy van, felépítem az Én birodalmamat, az övé meg véglegesen romokba hull ezáltal. És ebből is látszik, hogy a gonosznak mindig is szolgálnia kell a jót – persze csak ha helyesen szemlélve, Velem együtt szemlélve.

 

És még egyet akarok veletek közölni. Igen, a nyomor az, ami imára készteti az embert. Mégis sokkal nagyobb és értékesebb, ha az ember nyomor nélkül jön el Hozzám. Ha jól érzi magát az ember, ha szabadon mozoghat, egészséges, jó jövedelemmel rendelkezik, tehát jó körülmények között áll. És akkor jön Hozzám és megköszöni Nekem, alázatosan fogadja kezemből a jólétét és örül, hogy megajándékoztam vele. Szeretteim, ez az, amit elvárok tőletek.

 

Gyermekeim, az első szó készítette elő a talajt. E szó ásta meg a barázdát, és még egy szót fogok ajándékozni, hogy elvessem lelketek és szívetek talajában a magvakat. Ámen.

 

Dal: Jules Massenet-től a Thaïs / Acte Deux – Elmélyülés

https://www.youtube.com/watch?v=LStXrZGNSKM

Harmadik Atyai Szó:

 

Szívemből fénysugár indul szívetekbe és ez a fény összekapcsolja szíveteket egymásközt, úgy, hogy keletkezik egy kerék, egy fénykör. És most szükséges, hogy még nagyobb nyugalomba kerüljenek gondolataitok, hogy teljesen átadjátok magatokat Nekem, hogy szabadok legyetek, hogy érezzétek a jelenlétemet, hogy észleljétek szellememet.

 

Élénkség és szeretet töltse el szíveteket, Én vagyok az, Jézus Krisztus, a mindenható Isten, gyermekeim Atyja. Szeretet vagyok és szeretet az életem és az élet szeretet. És mindezek együtt az élénkség szellemem.

 

Isteni hatalmat fektettem belétek, minden ami az Enyém, az megvan bennetek is. Hisz a gyermekeim vagytok. Isteni szeretet és isteni élet van bennetek. Élénkség, ami még zárolt többé-kevésbé, és Én szabadjára szeretném engedni ezt a szellemet. És ehhez szükséges, hogy felismerjetek Engem. És beszéltem arról, hogy fennáll egy bizonyos mértékű veszély, ha teljes-egészében felismerhetővé válok számotokra. És ez mégis szükséges. Hiszen látom is minden gyermekemnél, mily talajon (alapon) áll.

 

Az alázat, mint tudjátok, az a szeretet alapja, a szeretet lelke. És így lesz ez hamarosan, gyermekeim, azok számára, akik készen állnak rá, azokban szabadjára fogom engedni a szellememet. De csak azok számára tehetem meg ezt, akik teljes-egészében elhagyják a világot; akik nem tartanak meg maguknak semmit, hanem még az utolsót is elengedik annak a felismerésében, hogy a világ nem más, mint halál és mulandóság. És ez még egyszer egy döntő lépés, ez az utolsó odaadás, ez meghalás Bennem, hogy feltámadhassak bennetek. Ez egy nagyon is nagy tett és nem sok ember hajlandó rá megtenni ezt a lépést.

 

Igen, létezik még egy lépcsőzetes újjászületés is, így lehet ezt nevezni. És gyermekeim közül sokak megelégülnek jelenlétem időnkénti megérzésével. És mégis van ennél még sokkal nagyobb. És pont ezen időben hívtalak és hívattalak titeket, hogy megtegyétek ezt a lépést, ezt az utolsó lépést a szívembe. Meg lehet, hogy még egyszer nagy felkavarást okoz ez bennetek. Igen, elétek fog lépni a Sátán és emiatt felmutatom nektek az ő ravaszságát és csapdáit. Mert sok hozzáférése és lehetősége van neki, de ezek mindegyike a világhoz fűződik. És ezért azt mondom: Fordítsátok el szemeteket a világtól és Én reám nézzetek. Adok nektek jeleket, amikre szükségetek van, hogy felismerjétek hol a teendő – aztán megérzitek, megérzésetekben, lelketekben lesz.

 

És mondok nektek még valamit: Ha megkóstoljátok szellemem mégannyira apró részét is az odaadás ezen utolsó lépésében, akkor ez behúz titeket szellembe, és akkor amúgy is lehull rólatok minden. De ezt a lépést meg kell tennetek – adjátok meg Nekem a hűség bizonylatát, hogy valóban akarjátok ezt.

 

És ha ismételten a világ felé húz titeket, a televízió elé, a számítógép elé, szétszórtság végett, (Jézus itt nem a jó, tájékoztató jellegű és szükséges cselekvést érti ezalatt a hírközlésben), bármi is legyen az, ha még kiszolgáltatottjai vagytok bármely szenvedélynek, függőségnek, az esetben itt az ideje felhagyni ezekkel. Ez egy folyamat – és mégis csak egy lépés Felém, és Én megfoglak benneteket. Ezért is vegyetek bátorságot magatokon, ajándékozzátok oda Nekem az akaraterőtöket. És akkor belé áramlok akaratotokba és egy akarttá és egy szeretetté válik – ami a Belém való születés.

 

Gyermekeim, szeretlek benneteket, nagyon is szeretlek benneteket. Semmit sem kívánok jobban, mint hogy már karjaimba zárhassalak titeket (Jézus ezalatt az előidejű telítést érti szelleme által és/vagy a Földről való lehívást). És mégsem szabad ezt megtennem. Levenni a fáról egy gyümölcsöt még mielőtt az beérik, az nem élvezhető. Betakarítani a gabonát, mielőtt érett, az nem felhasználható. Mindennek szüksége van a kellő érettségre, és ezért hagyjátok ezt Reém. Felismerem minden érettség fokát. Tudom, mikor érett a gyümölcs.

 

Épp ezért maradjatok bizalomban, maradjatok türelemben, maradjatok odaadásban. Nálatok vagyok minden időben. Szívem tárva-nyitva. Így hát áldásom adom rátok, fejetekre helyezem kezeimet. Egyesítelek benneteket, ezt a kis szigetet, ami itt képződött mostan, ezt a szeretet-szigetet (Jézus ezalatt az Ő kis nyáját alkotó összes testvért érti, magától értetődően azokat is, akik nem testileg vannak jelen), ami most kisugárzik a világba, a fényt, ami most szétterjed és áramlik és a Földgolyó köré vonul – ezen helyből kiindulva, ahol tárva-nyitva álla szívem. Így részesei vagytok tevékenységemnek, részesei vagytok fényemnek, részesei vagytok szeretetemnek.

 

És így kell lennie és így kell maradnia. Újra össze foglak titeket hozni ebben vagy abban a körben, hogy beszélhessek hozzátok, hogy felbátorítsalak titeket, hogy bizonyítsam nektek szeretetemet. Ámen.

 

Sámuel: Most azt észlelem, hogy tárva-nyitva áll az ég. Az ég csendje megtestesül ezen helyiségben. Minden mennyei lakos most Jézusra tekint, aki itt áll középen. Teljes a csend a mennyekben, amit érezni. Ez egy csendes öröm. Az isteni öröm az egy kötegelt lényegiség, ami önmagából megtelíti a lelket. Boldogság, isteni szeretettől áthatva, kimondhatatlan béke és egység Jézus Krisztusban.

 

Ez a mennyei tudat, ami most besugároz ezen helyiségbe, az ezen testvéreink szótlan imája, akik nem öltöttek magukra földi ruhát, hanem ott maradtak a szellemi hazánkban, hogy imában kísérhessenek bennünket. És olyan sokan vannak, akik imádkoznak értünk. Angyalok egész seregei imádkoznak értünk, nehogy elvesződjünk, hanem végigjárjuk ezt az utat. És mindenütt nagy az öröm, hogy eljutottunk már idáig, hogy már Jézussal megyünk és nem süllyedtünk el a keresztényellenes ezotéria és spiritualitás mocsarában. Az ő szívükből a mi szívünkbe jövő fénysugarak szellemi ölelést jelképeznek, melynek most részesei lehetünk. Az anyagi-földi nézetben ez egy testi ölelésnek felelne meg.

 

Védő angyalaink most fejünkre helyezik kezüket. Könnyed nyomást érezhetünk fejünkön. Itt áll Jézus, egyenesen és méltóságteljesen, hosszú fehér ruházatban, lágy mosollyal az ajkán, nagy kék szeme fénylik a szeretettől és vonzalomtól és örömtől.

 

Dal: Abwun „Mi Atyánk“ – Antje Nagula-tól

https://www.youtube.com/watch?v=JIVBpeHD7kU

 

2023. október 18., Zorneding, NémetHon