A katarok jövendölése 1244-ből

ikon-ceruzaEzt a jövendölést az utolsó katarok hagyták maguk után, mielőtt 1244-ben élve elégette őket Montsegur várában a dél-franciaországi Languedoc-ban a hírhedt katolikus inkvizíció. A katolikus felekezet kereszténysége ill. álkereszténysége most nem témánk, sokkal inkább érdekes napjaink hívői számára, miről is szól a szóban forgó jövendölés.

 

 

Ez a szeretet temploma:

Nem szilárd formában él – csak az emberek egymás közti egyetértésében.

Nincsenek tagjai – azokon kívül, akik hozzátartozónak érzik magukat.

Nincs versenytársa – mert nem verseng. Nincs becsvágya – mert csupán szolgálni kíván.

Nem húz országhatárt – mert az országokban való gondolkodás nélkülözi a szeretetet.

Nem tokosodik be – mert minden csoportosulást és vallást gazdagítani igyekszik.

Tiszteli minden idők nagy tanítóit, akik kinyilatkozták az igazságot.

Aki hozzátartozójának érzi magát, egész létével a szeretet igazságát gyakorolja.

Se társadalmi réteg, se népességi hovatartozás nem jelent számára korlátozást.

Aki hozzátartozik, az tud róla.

Nem igyekszik más kioktatására. Csak arra igyekszik, hogy legyen és léte által adakozzék.

Abban a felismerésben él, hogy a körülötte élők életmódja azonosuljon a saját életmódjával, mert tud az egységről.

Abban a felismerésben él, hogy az egész Föld egy élő lény és mi az ő része vagyunk.

Tudja, hogy eljött a végleges átváltozás ideje, a megtérés alkímikus művének ideje: Az önzőség feladása szabad akaratból és visszatérés az egységbe.

Nem vonja magára a figyelmet hangos módon, hanem a szerető lét finom terében hatékonykodik.

Meghajol mindazok előtt, akik felvillantották a szeretet útját és életüket hagyták érte.

Nem enged soraiban rangsort és szilárd szerkezetet, mert senki sem nagyobb a másiknál.

Hozzátartozói felismerik egymást cselekvési módjukon, létezésük módján és a szemükön – és nem más külsőleges gesztuson mint a testvéri ölelésen.

Mindegyikük felebarátuk, a természet és a Földdel szembeni csendes és szeretetteli viselkedésnek szenteli az életét, miközben teljesíti mindennapi kötelességét, legyen az bármily igényes vagy szerény.

Tud a nagy igazság teljeskörű érvényességéről, ami csak akkor valósul meg, ha az emberiség a szeretet legfelsőbb parancsolata alapján cselekszik.

Nem ígér fizetséget, sem ebben, sem abban az életben – csak a létezés és a szeretés mondhatatlan örömét.

Mindegyikük a tudás terjesztését szolgálja, csendben igyekszik jót tenni és csakis saját példáján keresztül tanít.

Akik a szeretet egyházához (templomához) tartoznak, meggyógyítják felebarátukat, közösségüket és a Földet.

Nem ismernek se félelmet, se szégyent, és tanúságuk mindig, jó és rossz időkben is érvényes marad.

A szeretet egyházának nincsen titka, rejtélye és beavatása – a mélyreható tudáson kívül a szeretet hatalmáról és azon tényről, hogy megváltozik a világ, ha az emberek akarják; de csak azáltal, ha előbb mi magunk megváltozunk.

Mindenki, aki hozzátartozójának érzi magát, hozzátartozik. A Szeretet Egyházához (Templomához) tartoznak.

Marosics Tamás

Magyar Táltos Honlap