Belátás, 2022. március 15-én

 

 

Egy csoportot láttam, közepettük egy nagy kincs lett kiemelve, tiszta aranyból volt. Mindenki mélyen hálás volt, örültek e nagy megtisztelésnek, csodálkozva kérdezték, mivel is érdemelték meg mindezt. Mérhetetlenül nagy volt a kincs, és úgy tűnt, mintha magától megtöbbszöröződne, egyre csak nőtt. Az emberek újra és újra összegyűltek, fogtak és elvittek valamennyit a kincsből, a nagy bőségből és hazavitték.

 

Na most voltak olyanok, akik ennek a nagy részét a saját zsebükbe tették. Hazaérve elásták a kincsüket és biztonságba helyezték. «Bizonytalan időkre.», gondolták elégedetten. A pincébe rejtett kinccsel együtt, aminek jelentős volt az értéke, nőtt a félelmük is, hogy ellophatják tőlük a kincset. Nagy bizalmatlanságból fakadóan biztonsági előkészületeket tettek, bevezettek felügyelő szolgáltatásokat, kémkedést szorgalmaztak, dossziét vezettek a tagokról és kiépítettek egy térfigyelő kamerarendszert. De a kincs láthatóan kevesebbnek és jelentéktelenebbnek tűnt, bár senki sem vett el belőle. Mostanra már megmérgezte a hangulatot a bizalmatlanság ködfátyla és az egész kincsnek nyoma veszett. Csak kevesen tudtak róla és azok is nagy, áthatolhatatlan titkot csináltak belőle.

 

Ezek után létrehoztak egy új céhet, aminek minden áron meg kellett tartania és védenie a titkot, és emellett meg kell akadályoznia az igazság felismerését, hogy már nem is létezik kincs. Senki sem tudhatott róla, senki sem tudhatta meg. Így hát hatalmas titkot csináltak belőle, minden hozzávetőleges kérdést árulásnak nyilvánítottak, dramatizáltak és vádoltak, ok nélkül, értelem és ész nélkül.

Bővebben…

Üzenet a világnak 2022. március 9-én

 

 

Mit tegyek Én, Krisztus, ha nem értetek meg Engem, ha nem ismeritek már a hangomat? Mit tehetek, ha már nem veszitek magatoknak a fáradságot és nem mélyültök el a Szellem Korban adott összefüggésekben, magyarázataimban és részletezéseimben, ha nem tudatosítjátok magatokban, ki szól hozzátok ezen szavak által? Valóban, valóban, ez egy igazán nehéz szolgálat a két nővéretek számára, akik ellen most újból felállhat az ellenfél és az árnyékvilág.

 

Segítsetek, segítsetek, segítsetek!

 

És mindazoknak, akik még mindig új források után keresgélnek, akiknek még igazolásra van szükségük és ezzel elpocsékolják az energiájukat, mindazoknak felteszem a kérdést: Miért elégedtek meg szolgálókkal, ha elmehettek a mesterhez is? Emberetek tudást akar és teremtettem erre egy fórumot a két eszközöm által, ahol mértéken felül adatik nektek tudás, belátás, úgymint rátekintés. Vizsgáljátok, merüljetek el benne és kérjétek eközben a vezetésemet, és ha meg akartok bízni Bennem Szavam által, úgy hát legyetek tett-keresztények! Akkor igazságotokká válnak a Szavaim! A ti igazságotok a ti biztonságokká! A ti biztonságotok az Én biztonságommá és az Én biztonságom a ti békétekké!

 

Ne a korlátolt világotokban kutassatok a belső szabadság után! Ne az ellenségeskedés rendszereiben keressétek a belső békét! És ne higgyétek, hogy támadással vagy védekezéssel jobb világot tudtok teremteni mindenki számára.

 

Valóban, valóban, azt mondom nektek: Nem találtok rá, nem fog bejönni. A Föld egy iskoláztatási bolygó, egy anyához hasonló, aki megadott nektek mindent, de ti olyanok lettetek mohóságotokban, mint az állatok, akik sohasem laknak jól, kizsákmányoltátok őt, kifosztottátok és kibeleztétek őt. A hatalmon lévők felosztották maguk között a kincseit és nagyvonalúan maguknak ítélték a javát. Most ott ülnek a töltőállomások mögött és ők határozzák meg az árakat, azokat kéretik pénztárhoz, akiket függőségbe hoztak fejlődésük által. Felosztottátok magatok között a Földet, országokra, államokra és legapróbb területekre. És most minden eszközzel védeni akarjátok az igényeiteket?

Bővebben…

Már sokszor beszéltem nektek az élet értelméről és ezt most újra megteszem, mivel bár halljátok, olvassátok, de mégsem cselekedtek aszerint.

Az Én életem értelme, titeket szolgálni. Minden közöttetek töltött nap szolgálatot jelent értetek. Bölcsességem minden egyes napot újragondol értetek és hozzátok alakítja úgy, hogy mindegyikőtök helyt tudjon állni, másképpen nem lennék bölcs.

 

Bőségesen megajándékozlak benneteket szeretetemmel – de nem fogadjátok el. Elétek terjesztem gondolkodásotok alapját és lábatok elé helyezem, de ti csak a külső világ érdekeltségében gondolkodtok. Emlékeztetlek titeket és újra és újra megismétlem nektek életetek értelmét, de az kevésbé érdekel titeket. Egyszerűen megfeledkeztek róla.

 

Ezalatt az emberiség zömét értem, mert sokan vannak azok is, akik felfogták az élet értelmét és aszerint is élnek. Aminek örülök.

De hát akkor hogyan lehet oly nagy különbség aközött, ki-ki hogyan éli meg a napot? Ez elsősorban a nap elfogadásában rejlik. Itt van a gond.

A ti életetek értelmét annak kellene kitennie, hogy szolgáltok Engem. Megteremtettelek benneteket, az Atyátok vagyok, az Anyátok vagyok, a Teremtőtök vagyok.

Szüleitek, akik az anyagi testeteket nemzették ezen földi ittlétetekre, örülnek gyermeküknek, ha hálát mutatnak nekik. Így az Én örömöm is nagy, ha ti, az Én gyermekeim, kiknek lelkét és szellemét teremtettem, hálások vagytok Nekem. Hisz Én vagyok a Teremtőtök.

De mivel az anyagi világban nem láthattok Engem, mert szellem vagyok, ezen okból kifolyólag létrehoztam bennetek egy szellemi központot, ami kapcsolatban van az Én ős-hatalmi központommal és csendesen és rejtve lelkiismeretetekbe súgja, hogy létezik egy Atyátok a mennyekben. Csak hallgatnotok kell erre a hangra.

Bővebben…

Egy új Paradicsom keletkezik! Ez a Föld, amit az ellenfelem szelleme olyan mélyre süllyesztett, legyen a béke, a harmónia és a boldogság helye, ahol a szeretet uralkodik.

 

Ti most egy gyökeres változás idejében éltek, a régi rendszerből át az újba, az anyagias világ átváltozásában egy szellemi világba. Ilyen egy gyökeres áttörés sok feszültséggel és viszállyal jár, amit át kell vészelnetek. Jön a szakadás, ami minden társadalmi rétegen át fog vonulni. Ellenségeskedés lesz a házasságokban, családokban, barátságokban, üzemekben, egyházakban, államokban.

 

A szülők félni fognak gyermekeiktől, mert azok olyan sok joggal lesznek ellátva, hogy ezekkel zsarolni kezdik őket önérdekből vagy hangulatból kifolyólag, amit már ők maguk sem tudnak követni, és elárulják őket a biztonsági szolgálatnak. Az ipar már csak egy előfeltevést ismer, ami a pénz. Nyereségének növelésére nagy kegyetlenséggel hajtja magasba a drágulást és ezzel a szegénységet is növeli. Ahol a kormányok már nem a saját népének szolgálója, pedig erre kaptak tőlük felhatalmazást, hanem magukhoz rántották a hatalmat, azon államok kormányozhatatlanná válnak. Az állampolgárok két részre lesznek osztva, jóra és rosszra, és ennek megfelelő kezelésben lesz részük. A végén már csak csalás és hazugság uralkodik, a puszta gyűlölet és gúny, mind ami sátáni. Nyugtalanság keletkezik, fivér harcol a nővér ellen, nincs többé erkölcs. Ez az erkölcs és az illem bomlásának következménye, úgymint a hitetlenség és az Istentől való eltávolodás következménye. A félelem, melyben éltek, elér egy eddig meg nem tapasztalt fokot. Lábbal tapossák majd a szeretetet. Az ördög uralkodik. Tetőpontjáig uralkodik a sötétség, és ezen a tetőponton lát napvilágot az igazság. A mélybe fog zuhanni minden hazugság és vele együtt minden alattvalója. Ez a tisztítás, mialatt sokan és sok minden pusztulásba megy.

Bővebben…

Ti emberek szabad lények vagytok! Megajándékoztalak benneteket a szabad akarattal. Ezt viszont ti magatoknak kell kiképeznetek ezen a Földön, ami a képzőintézetet jelképezi. A szabad akarat olyan mint egy nemes kő, amit magatoknak kell megmunkálnotok. Ami azt jelenti, hogy egyéni kiképzést kap. Ajándékba adtam a nemes követ, úgymond nyers állapotban. Mindenki a szabad akarat által vált egyéniséggé. Minél jobban csiszoljátok, annál inkább lesz belőle csillogó gyöngykő, boldogságotokra. Így ti vagytok boldogságotok kovácsa.

 

Ezen a kicsi Földön, a számotokra végtelen űrben raboskodik Lucifer szelleme, a ti és az Én ellenfelem. Itt, ezen a Földön még szabadon hatékonykodhat a szelleme. Lucifer, az anyagi teremtett ember, belülre nézve élő, kívülre nézve viszont merev és mozdulatlan. Belülre nézve annyit jelent, hogy a bensőjét, az anyaggá merevedett lelkét azzal a kis szellemével, ami kiteszi őt, még éppenhogy csak irányítani tudja. Ha nem így lenne, akkor halott lenne és ezzel ti is.

Kívülre nézve merev és mozdulatlan ezzel szemben azt jelenti, hogy ő maga verte láncba lelkét és immár nem képes kiszabadulni belőle. Merev tartásával mozdulatlanságba szilárdult. Az ellenetek képviselt gonoszsága és az ellenem képviselt gyűlölete képezik a merevséget. Én viszont egy irgalmas Isten vagyok és nem adom fel fáradozásomat megmentése érdekében.

 

Magától azonban már nem talál ki ebből a nyomorból. Ezért erre a Földre helyeztelek benneteket, hogy hozzájáruljatok a megmentéséhez. Ő segít nektek a szabad akarat gyöngykövének csiszolásában és fényesítésében, és ti pedig segítetek neki a gyűlölet-merevségének legyőzésében. Ezt pedig csakis a tettbéli szeretet példás életével tudjátok felmutatni neki. Csak ha már legyőzte a gyűlölet-merevségét, akkor válik mozgékonnyá a külsőre nézve és válik képessé a haza vezető útra az Atyához.

Bővebben…

Az első keresztények „teljes bizalommal“ voltak Felém, Jézus Krisztushoz. Imáik az Irántam való bizalomban torkollott, és ezzel állandólagos imát képezett. Annak a tudatában, hogy közöttük tartózkodok láthatatlanul, mindenféle aggodalom nélkül végezték mindennapi életüket.

Olyannyira meg voltak győződve Jelenlétemről és egy későbbi életről szellemi formában, hogy készen álltak feláldozni életüket Értem és a tanításomért. Igen, még hőshalálba is mentek, mert tudták, hogy találkozni fognak Velem. Vágyódásuk a Velem való találkozásra illetve hogy Nálam lehessenek nagyobb volt annál a fájdalomnál, amire számítottak és amit felvállaltak. Teljesen meg voltak győződve az ez utáni életről. Teljességében megbíztak Bennem. Így hát nem is érezték hőshalálukat. Dalokat énekeltek a Colosseumban az állatok előtt, melyek elé vetették őket, hogy széttépjék őket. Hasonló volt a sorsuk a középkor keresztényeinek a máglyákon és az újkorban a gyűjtő táborokban. Imádkoztak és dalokat énekeltek a halál várta előtt.

„Teljességes bizalmuk“ volt az oka ennek. Velük voltam és sokkállapotba helyeztem őket, ami elvette fájdalmukat. Ezek a keresztények akkoriban még kisebbségben voltak, mély hittel rendelkeztek és Én reám építettek.

 

És ma? Egész földrészek nevezik magukat kereszténynek, de a Belém vetett bizalmukat legtöbbjük elvesztette. Ezek az úgynevezett egyházi keresztények, akiket átjárt az anyagiság járványa, akik szívesen közreműködnek a papok színjátékában, mert az oly ünnepies. Mindez csak színjáték. Ez nem az a hit, amiről Én beszélek. Így nem is jöhet létre egy igazi hit.

 

Olyan hitet kívánok, amely olyan mélyre hatol a tudatban, hogy a végén csak a határtalan szeretet és a teljes bizalom az, ami megmarad. Ahol ezek nincsenek, ott imádkozni sem tudtok. Az ajkatokat elhagyó kelepelés és üres szavak nem ima, mit meghallanék, mire hallgatnék. Szívetekkel kell imádkoznotok. Szívetek, ahol otthon vannak lelketek érzései, kapcsolatban van Velem; ha eljön Hozzám alázattal és megkér, akkor teljes szívből segíteni fogok. De ne a szátokkal imádkozzatok és közben kiagyaltok más-más terveket fejetekben, az ilyesféle imák mind haszna veszett idő pocsékolás. Ezeket meg sem hallom!

Bővebben…

Manapság a félelmek idejében éltek. Féltek elveszíteni a jóléteteket. Féltek elveszíteni a munkahelyeteket. Féltek elveszíteni az anyagi javaitokat. Féltek elveszíteni az egészségeteket. Féltek a haláltól.

 

A titeket körülvevő félelemnek sok arca van.

Félelemmel dolgozik a politika és aláássa szabadságotokat. Félelemmel kényszerítenek titeket Isten előtti engedelmességre, rettegnetek kell az Istentől. Azon intézmények, melyeknek szolgálniuk kellene titeket, lehetséges betegségekkel és katasztrófákkal fenyegetnek a bizalmatlanság légkörének terjesztésével, hogy uralkodhassanak felettetek.

 

De honnan jön a félelem egy ilyen jólétű társadalomban?

Az állam megbízhatatlan, a nagycsaládok nem léteznek már, a piacgazdaság belőletek akar élni, titeket megfejni, de önmagától nem akar adni. A vallási csoportok is kitesznek magukért.

 

Így hát tudatossá válik számotokra, hogy egy ilyenféle szükségidőben magatokra vagytok hagyatva. Mindenki csak magára néz és a saját jólétére. Önző egyénekké neveltek benneteket. Így nincsen menekülési hely, ahová visszavonulhatnátok és ahol biztonságban érezhetnétek magatokat.

A félős nem kérdez félelmének oka iránt, hanem csak azt kérdi, honnan kaphat segítséget. Mások meg keresnek ezen a félelmen, pl. Biztosítási vállalatok, a sajtó vagy az állam szervek. És minél nagyobb a félelem, annál nagyobb lesz a hívó szó egy védelmező iránt korlátlan hatalommal. Ezzel ti magatok ássátok alá a szabadságelvű demokratikus alaptörvényeteket, és ennek nem vagytok tudatában.

Bővebben…

Válasz 2022. február 16-án

Némelyikőtök kérdezi: «Ki az, aki fogadta ezeket a közléseket? Ki az, aki átadja ezt a szót?»

 

Azt kérdezem tőletek: Miért olyan fontos ez számotokra?

 

«Nem akarunk újra tévedni. Nem akarjuk, hogy újra megtévesszenek minket.», Válaszoljátok.

 

Értem. Azt kérdezem tőletek: Ki tévesszen meg titeket, tán az, aki önmagát és benneteket is az Atyához vezetne? Ha kezetekben tartjátok a gyeplőt, ezzel akkor még inkább képesek lesztek kezetekben tartani. Vagy netán nyomás alatt érzitek magatokat, rá lesztek erőszakolva valamire?

 

Nézzétek és értsétek meg, ha megtévesztettek titeket, tegyétek fel a kérdést, miért! Mi volt az indíttatásotok és hol adtátok át az irányítást? Hol az a pont? Mi volt és mi itt a kiváltó ok, ami nem engedett tisztán látni titeket?

 

Mindenki maga viseli a következményeket azért, amit tesz; és azért is, amit nem tesz meg. Aki önfelelősségben, szabad akaratban áll, az előbb-utóbb át is veszi, át kell vennie ezeket. Ezen az úton az önfelelősség felé vezetni kell őt azokon a pontokon át, ahol észreveszi, hogy megtévesztették, mert átadta másnak az önfelelősségét. Nézzétek és értsétek meg, megtévesztettnek lenni hozzá tartozik az önfelelősséghez vezető úthoz, mert az ember megtanul megkülönböztetni.

Bővebben…

Hejja TestVérek!

Mivel a Szellemnek van egy sajátos szóhasználata, sőt néha új fogalmat hoz létre, mert nem létezik számára megfelelő létező, így elkezdtem összeállítani egy szójegyzéket, melyben elmagyarázom az adott kifejezések értelmét. Ha bárkinek is kérdése van vagy felvetetne az alábbi felsorolásba egy újabb bejegyzést, az forduljon hozzám kérésével géplevélben a kapcsolat iránytűpontja alatti űrlapon.

Ez az oldal időről-időre bővül és frissül.

Bővebben…

Belátás, 2022. február 27-én

 

 

Előjött egy álom, amit már hét évvel ezelőtt kaptam. Megváltozott, további betekintést adott a hátterekbe és a szűkösségekbe, mindabba, ami felkarolja a jelenlegi helyzetet.

 

Egy faluban találtam magam, ahol az emberek ettek, ünnepeltek és táncoltak. Mindenki jelen volt és mindenki részt vett. Egyesek hangosan és határozottan, mások kis hangon és alkalmazkodva. Határozatlansággal követtem a színes nyüzsgést. Aztán felkért egy táncra egy olyan személyiség, aki nem szokta meg, hogy kikosarazzák. «Nem, nem fogok táncolni, valami nem stimmel.», nem akartam részt venni benne. Mindent szépen előkészítettek, ünnepélyesen feldíszítették a falut, zászlók lengtek a szélben, a vendégek pedig ünnepélyes és előkelő ruhákban voltak öltözve. De nekem nem tetszett és elfordultam tőle. Nem illettem oda, nem az a hely volt, ahol maradni akartam. Megfordultam, ott hagytam őket és útra keltem. Ez az út elvezetett engem a közösségtől, a falutól. Utam egy völgyben lévő emelkedőre vezetett. De minden megtett lépésemmel megnyílt lábam alatt a föld, fekete lyukká vált alatta, melyekben tüzet, vihart és özönvizet láttam. Akármerre is fordultam, megnyílt a föld. «Mi van a faluval, az emberekkel?», Gondoltam aggódva, «segítenem kell rajtuk.» De nem volt többé visszaút, a távolból láttam a falut, mint egy szigeten. Hallottam a kacagást, hallottam a muzsikájukat és ünneplésüket, el voltak foglalva magukkal, nem vették észre mi történt körülöttük, mily veszély fenyegette őket. De már nem volt lehető a visszaút.

 

Nyomasztottan és nehéz szívvel újra csak az utam felé fordultam, és ismét szörnyűséges képeket láttam, emberek estek bele a fekete lyukakba. Most anyákat is láttam, akik éppen még békésen sétáltak, tolták a babakocsit és együtt nevetgéltek. Láttam, ahogyan ők is a fekete lyukakba estek a babakocsikkal együtt. Olyan gyorsan történt mindez, hogy nem volt menekülés számukra. Hogyan menjek így tovább, nem láttam az utat, csak a földet, ami mindenütt megnyílt. «Segíts Krisztus,», kértem legnagyobb bajomban. «Hunyd le a szemedet.», hallottam meg a hangját, ami nyugodt volt, határozott és világos. Így hát becsuktam szememet. Azután azt mondta Krisztus: «És most menj.» Az elején még tétován, aztán határozottan és erőteljesen tettem meg minden további lépést és egy idő után megérkeztem a völgy aljába.

Bővebben…