Belátás, Húsvétvasárnap, 2020. április 12-én

 

 

Egy dombon álltam. Utam lefelé vezetett a völgybe. Mindenhol, ahová léptem volna, megnyílt a föld. Látta, ahogy emberek zuhannak e nyílások mélyébe. A nyílások szélén néhányan megpróbáltak visszajutni, de szemem láttára a mélybe zuhantak. Fiatalok, öregek, anyák gyermekeikkel, tizenévesek is mind lezuhantak. A sok lyuk miatt már út sem volt és nem tudtam merre forduljak. «Krisztus, mit tegyek?» «Menj tovább a völgybe, lépésről lépésre haladj, ne nézz az emberekre, ne nézz a történésre, nem tehetsz semmit. Hunyd le szemed, add a kezed, bízzál és haladj előre. Tudd, ez lesz a végső napokban. Mint Noé idejében túl sokáig fognak várni az emberek, túl sokáig szépíteni és eltussolni a helyzetet. Viszont fel fog támadni egy nép és fel is fog tudni emelkedni az Új Idő Szellemében.»

Bővebben…

 

Belátás 2020. április 11-én

 

 

Egy utcában álltam és szorgos tevékenységet észleltem. Láttam, hogy előkészülőben van valami, mintha egy nagy ünnepségre készítenék elő az utcát.

 

Utána önmagam láttam egy oszlop mellett állva, hatalmas volt. Más hatalmasan nagy épületek is voltak ezen a helyen és több másik oszlop, mint a régi Rómában. Még a hatalmas nagy oszlop mellett álltam, mikor hirtelen megváltozott a látószögem. Mintha kiemeltek volna azon helyzetből, most egészen a magasból láttam a történést. Most már aprónak tűntek azok a hatalmas oszlopok és mégsem tudtam áttekinteni az egész helyzetet. Óriási nagy volt.

 

Sok-sok oszlop volt, amik mind félkörben álltak. Mindenhol emberek voltak, számtalan sokan, és a félkör közepe felé néztek. Hirtelen tudtam, hogy ott középen a bíróság van. Tudtam, hogy az, aki a bíróság előtt áll, látja a tetteit, mint egy filmben. Nyílt bíróság volt, hol mindenki látja mi történik, a bíróság előtt lefutó adott ember filmjét is.

Bővebben…

Belátás 2020. április 7-én

Oltár elé vonul egy mennyecske a vőlegényével. Látom a vőlegényt, de nem az. Ez egy állat, ami felveszi a vőlegény alakját. A mennyecske a hamis vőlegénnyel áll a trón előtt.

Hallok egy erőteljes hangot: «Így hát kérdezem tőled, ki magadra vállaltad a hamis prófétanő szerepét: Hogyan ítélkezel?»

A mennyecske a trón előtt áll a hamis vőlegénnyel. Teli bizonytalansággal és szeméremmel balra, aztán jobbra tekint a mennyecske. Csendben marad. Újra balra tekint és aztán jobbra, keresve és kérdezve, vajon a segítségére siet-e valaki.

Minden csendes. Hosszas ideig.

Megpróbál kibújni a válasz alól. Szinte fojtott hangon és halkan megszólal, nem tudva jobb megoldást, enyhén leeresztett tekintettel: «Vétkes.»

Azon pillanatban, ahogy e szavak elhagyták az ajkát, eltűnik a ruhájában. Elvonul, míg fel nem oszlik majdnem. Röviddel a feloszlása előtt mégis visszaszökik a mennyecskébe, ki az oltár előtt áll és aki az, aki a vétkesség beismerése előtt volt.

Bővebben…

 

Belátás 2020. április 3-án

 

Három gyűrűt látok a Föld, a Földbolygó körül. Hatalmas lények – katonáknak vagy őröknek tűnnek – váll a váll mellett állnak. Egy sorban állnak, de ugyanakkor gyűrűt is alkotnak.

 

Az 1. gyűrű, ami körbe veszi a Földet, narancsvörös. Ezt a narancsvöröset fényes ezüstcsillogás telíti, amit leírni nem tudok és amilyet még nem láttam.

 

A 2. gyűrű türkizzöld. Ezt a türkizzöldet fényes ezüstcsillogás telíti, amit leírni nem tudok, mert még nem láttam ilyet.

 

A 3. gyűrű színe kékes-rózsaszín. Ezt a kékes rózsaszínt fényes ezüstcsillogás telíti, amilyet még nem láttam.

 

Szivárványként veszi körbe a Földbolygót ez a hatalmas gyűrű, erőteljesen, erősen és fenségesen, szentségesen. Egyidőben hatalmas kórust hallok, üdvözíti és dicsőíti a teremtés Mindenség-Szellemét, az Atya-Istent, minden lét és élet eredetét. Ezen ének betölti az egész világmindenséget, hallható minden lélekvilágban, úgymint a bukási világokban és a tisztítási szinteken is, mintha egy nagy helyiség lenne az egész világegyetem, egy hangzási és rezdülési test, ami felerősíti a kórus visszhangját, hevességében korszakos és leírhatatlan!

 

Most látom, ahogyan a fény egyre világosabb lesz, erősebb és mindent betölt ez a különleges ezüstcsillogás, úgy, hogy már nem lehet felismerni benne az egyes színeket. Fény minden, hang minden, alak minden, kicsiny sugárzó lényekként táncolnak ezen egyensúlyban a kicsinyke színesen sugárzó részecskék, mint aprócska drágakövek.

Bővebben…

 

Belátás 2020. április 2-án

 

 

tovább a „Halljátok a dobokat!“ című világi üzenetekhez

 

Zörejt hallottam, mint valami ütemes dobolást és láttam egy a fény egyik seregét.

 

A lények a fény katonái voltak, a dobszó ritmusában mozogtak előre. Szívem felvette a dobolás ütemét és olyan volt, mintha az egész világmindenség felvette ráhangolt volna ezen dobszóra. Mintha egy erős szél fújná a fák koronáját, oly sistergés hangolt rá a dobszóra. Egy vonalat képeztek, mely a Földgolyó köré vonult. Ezt követően csend lett, mennydörgés szerű hang szólalt meg:

 

Ó, halljátok a dobokat, az idő ütemében szólnak,

halljátok a tompa hívását, halljátok az intését: Készüljetek és álljatok készen!

 

Dobpergéssel és üstdobszóval végződött ez a felvonulást.

 

Aztán harsonaszót hallottam, és olyan volt, mintha megemelt volna a fensőség hangzása, igen szentség töltötte be a teret és időt, és a zörej olyan volt mint a lángoló tűzé, és ráhangolódott a harsonák fújására. Velük együtt és mögöttük megjelent egy további sereg. Ez az elsőnél is hatalmasabb volt és felsorakozott az első sor mögé és körbevette a Földgolyót. Ezt követően újból csend lett, mennydörgés szerű hang szólalt meg:

Bővebben…

Belátás 2020. március 25-én

 

A következő álmot mutatták:

 

Odamentem egy fiatalhoz, szüntelen és nyugtalan volt, megállás nélkül dolgozott.

A helyiség tele volt a feszültségével és idegeskedésével.

 

«Megfeledkeztél róla, hogy előkészülőben van az esküvő?», kérdezem.

«Igen, igen, tudom, de látod, oly sok dolgom van!», válaszol kapkodva.

«Nem akarsz ráhangolódni az ünnepségre?»

«Hisz látod, a munkát el kell végezni, teljesítenem kell a kötelességem!»

 

Most azt látom, hogy a fiatal bár állandó mozgásban van, de fejtelenül rakosgat dolgokat az egyik sarokból a másikba. Műveleteinek nincs értelme, a kezdetleges rend immár zűrzavarrá növekszik, a fiatal erőtlenül és idegesen szaladgál fel s alá. Úgy érzem, nem akarja, hogy megszólítsam, a nyugalmát akarja.

Bővebben…

Belátás 2020. március 24-én

 

A következő képet mutatták:

 

Hét hatalmas angyalt látok

A Földbolygó körül állnak

Mint egy szivárvány gyűrűjében

Mindegyik angyal más-más szín burkolatában van

Mindegyik más színű lepelt visel egy fehéren csillogó ruhán

Kezükben arany edényt fognak

Az edények tetőig tele vannak.

 

«Ki töltötte meg őket?» kérdezem

«Az emberek», hallom válaszként

«Mivel lettek megtöltve a kelyhek?»

«Az okokkal», kapom válaszként

 

Most hallok egy tompa kórusi éneklést és angyali lények seregét látom.

Körbeveszik az edényt hordozókat és éppolyan színbe borulnak.

Most hangosabb a kórus és mindenki vörös angyalra irányítja tekintetét.

Látom, ahogy az edény, az első edény túltelik!

Nagyon gyorsan elterjed a Földön, erőszakos és pusztító.

Az angyalok búskomor énekével zárul e látvány.

Bővebben…