Lángol a szív!

Érzed-e, a szív lángolását?

 

Érzed-e, ahogyan növekszik a láng?

 

Érzed-e, ahogyan átjárja egész testedet a láng?

 

Ez az élet melegítő lángja, mely mostan fellángol, hogy kivilágosodjon az egész ember.

 

Ez a szív lángolás annak az előrejelzése, hogy a szellem átveszi a vezetést és ez a szellem -tehát a te belső léted- lesz a vezető téren és időn át.

 

Ő, aki az örök életláng képmása, a szikra az Istenség őstengeréből, világít az emberekből. Ezáltal fényerőt kap az ember, amit eddig így még nem élt meg.

 

A lelke át lesz világítva és láthatóvá válnak a lélekszerkezet egyedi ágazatai. Láthatóvá válik a belső ember szerkezete és ez az ember az, aki a tökéletes emberré fog válni.

 

Minden egyes lélekrészecskét kivilágít és átvilágít ez a láng. Megmutatkozik, hol még vannak árnyékoltság. Ezen árnyékoltságokat a fénybe emeltetik, újra át lesznek világítva, hogy meggyógyuljon, ami eddig nem gyógyult.

 

Érzed-e a szív lángolását? Bejelenti neked az új korszakot. Bejelenti a szellem újjászületését az emberben. Bejelenti az „emberek egyesülését“ térben és időben. Bejelenti az emberek egyesülését a legbensőbb lényükkel és bejelenti a szellem újjászületését a húsban.

 

Lásd, így szól az ÚR Urielen (1), a hírnökén keresztül:

 

„Eljött az idő, hogy láthatóvá váljanak a sebek. A sebek minden ember legbensőjében és a sebek közösségekben és népekben. Láthatóvá válnak a sebek. Már nem lesz úgy, mint korábban, hogy az emberek nem veszik figyelembe. Itt az ideje, hogy mindegyikőtöknek oda kell néznie.

 

Lásd, így szól az ÚR az mi ISTENÜNK:

 

Megemelem a fátylat és látható lesz, mi rejlik a fátyol mögött. Az emberek látni fogják mi van a fátyol mögött és sokatoknak nem fog tetszeni, amit itt látnia kell. De ti magatok cselekedtétek ezt, ami okozatával most szembesültök.

 

Most mindegyikőtöknek maga kell felvállalnia a felelősséget azért, amit cselekedett, és ez sokak számára ijesztő felismeréssel fog járni.

 

De ne a büntetés szemszögéből vegyétek szemügyre amit cselekedtetek, hanem az irgalmasság szemszögéből.

 

Irgalmas ISTEN vagyok! Nem akarom, hogy féljenek a gyermekeim.

 

Ezért aki Elém lép megbánás éreztével, azt felegyenesítem és kegyelemben részesítem.

 

Azok viszont, akik letagadják tetteiket, azok a képeket teljes keménységükkel és élességükkel mutattatom meg. Ez is irgalom, mivel ezzel lerövidítem a felismerés idejét. Csak egy rövid idő lesz ez, míg ők is térdre kényszerülnek. Tűnjön is földi időtökhöz mérve soknak, a szellemben ez igencsak rövid idő.

 

Még mindig küzdenek egymás ellen az emberek és a hitükre hivatkoznak. Ó mily’ tévedés, mily’ tévedés! Az emberek arra hivatkoznak, amiben hisznek, és ezt a hitet sok embernek „hamis és vak pásztorok“ tanították. Tisztelik a jelképeket, dicsőítik a szertartásokat.

 

De hol vagyok itt ÉN, az URUK?

 

Lásd, nem azt mondtam nektek, hogy a bensőtökben rejlik a királyság? Valóban, ezt mondtam. De akkor miért keresitek dogmákban, hittételekben, szertartásokban és jelképekben hitetek teljesítését?

 

Hol vagyok itt ÉN, az URATOK és ISTENETEK?

 

Reám találtok-e még az egész dísz és pompa között?

 

Reám találtok-e még az egész hittételek és előírások között?

 

Reám találtok-e ott?

 

Ők, akik egyházaknak nevezik magukat, bomlasztottak és kijelölték a területeiket. Az egyik közösség megtagadja a másiktól az igazság birtoklását. Az egyik a másik fölé emeli magát és azt állítja, csakis ő ismeri az igazságot!

 

ÉN VAGYOK AZ IGAZSÁG, AHOGY AZ ÉLET IS ÉN VAGYOK!

 

Lángol-e a szíved, amint e szavakat olvasod?

 

Lángol-e a szíved, mert érzed a szeretetet, ami ezen szavakban eléri lelkületedet?

 

Lángol-e a szíved, mert vágyódik Irántam?

 

Boldogok azok, akiknek lángol a szívük!

 

Engedd, hogy a SZERETET lángba borítsa a szívedet. Engedd, hogy felgyúljon benned a szellem lángja!

 

Engedd és örülj, mert akkor bevonul bensődbe a király!

 

Ámen, Ámen, Ámen.“

 

(1) Uriel (héber) jelentése: „Isten fénye vagy Isten az én fényem ill. Isten tüze“.

 

Személyes szavak hozzám:

 

Széttépték a ruhámat. Ami nem sikerült a római katonáknak, azt megtették. A ruhám a szavam, amiben ÉN, a szeretet vagyok. De azok, akik egyházaknak nevezik magukat, széttépték a ruhámat. Azt akarom, hogy újra egy legyen és Én magam fogok erről tenni. 2010.08.29.

 

Kúttól-kútig szaladtok és nem veszitek észre, hogy mindegyiket ugyanaz a forrás táplál. ÉN vagyok a forrás. 2018.04.12.

 

Nektek magyarázatként:

 

Uriellel kezdődött a szóátvitel felém. Ő készített fel engem a „Szeretet szavai“-ra. Mindig, amikor az életembe lépett Uriel, változásokat mutatott fel, melyek a következő években megvalósultak.