A láthatatlan a valóság

ikon-aus-liebe-zu-gottSzeretett fiam és lányaim! A tudósaitok felfedezték a természet törvényeinek egy részét, politikusaitok törvényeket alkottak az együttlét szabályozására, a népek feletti uralkodásra. A törvények számotokra mindennapiak, nagyjából ezek szabják meg a hétköznapjaitokat. Szinte mindenki szükségesnek tartja őket, mert egy közösség működésképtelen szabályok és előírások nélkül.

Az Isten beszéde az emberhez ill. az emberen keresztül mint minden a teremtésben, megdönthetetlen, szellemi törvényszerűségeken alapul. A kinyilatkozások különböző súly- és szempontját egyrészt az isteni alapmegnyilvánulások eredményezik, melyek a rend, az akarat, a bölcsesség, a komolyság, a türelmesség, a szeretet és az irgalmasság, másrészt a kinyilatkozó szót felvevő ember szellemi gondolkodásmódja. Mindenben és mindenek felett a szeretet érvényesül minden kinyilatkozás alapjaként, mely nélkül nincs igazi Isteni ige.

Hogyan fest ez az Én teremtésemben? Vajon nem abban is az Én rendem érvényesül?

Alig valaki gondolkodik el róla, hogy az Én teremtésemben is vannak törvények, szellemi törvények, melyek Énbelőlem és a szeretetemből születtek. Ezek valójában azon törvényeim, melyek a teljes teremtés minden léte felett uralkodnak, tehát a ti életeteket is szabályozza az anyagban, mivel az Én törvényem minden felett áll.

Ha szellemi törvényszerűségekről van szó, akkor sokan kérdően néznek vagy csóválják a fejüket, mert nem tudnak vele mit kezdeni. S mivel nem ismerik őket, nem is vehetik őket figyelembe, nem élhetnek azok szerint, nem vonhatják be őket gondolkodásukba, beszédükbe és cselekedetükbe. De az, hogy ismerik-e vagy elismerik-e őket nem játszik szerepet, mert minden lényre vonatkoznak, kihatnak a szellemi törvényszerűségek.

Emiatt több ember bábuhoz hasonlít, melyet láthatatlan fonalakkal mozgtatnak. A sakktábla figuráihoz hasonlítanak, melyeket ide-oda huzogatnak, de maguk a figurák nem tudják, hogy kik mozgatják őket. Azt hiszik, ők maguk a mozgás ösztönzői. De valójában nem élnek, hanem mások élnek rajtuk keresztül.

Nagy tudatlanság uralkodik gyermekeim között, ez is szerepet játszik abban, hogy az emberek vakként élik meg hétköznapjaikat, hogy hiányzik a megértés, hogy nem hisznek Bennem, hogy gyakran saját magukat sem értik meg, és rendetlenség a rendetlenséget követi. Az egyházi elöljáróitok nem tudják megismertetni veletek ezeket a törvényszerűségeket, mert maguk sem ismerik őket. Ők is, ugyanúgy mint sokan mások, bábukhoz hasonlóan lógnak a láthatatlan fonalak végén, és abba az irányba mozognak, amelybe a háttérhatalom elhatározza azt. Így vakok vezetik a vakokat.

Ha ismertek lennének a törvényeim, akkor máshogyan nézne ki a világ. Aki tudja, hogy minden ami Belőlem van az a szeretetemből ered, és aki már tapasztalta életében ezt a szeretetet, az nem hagyhatja figyelmen kívül az érvényesülését. Elkezd a parancsolataim szerint élni és megtapasztalja, hogy lassacskán feloszlik mindaz, ami előtte félelmet és szorongást okozott számára, mert a törvényeimmel viszont szolgálom azokat, akik a törvényemet szolgálják. Aki mélyében felfogja a tanításaimat, az felsimeri benne azt az eszközt is, melyet a kezébe adok, mely a győzelemre viszi őt – önmaga felett is.

A sötétség már örök idők óta megpróbálja elnyomni az egyetemes szeretettörvényem ismertségét. Mindent megtesz azért, hogy az emberek ne ismerjék fel magukat és a valós lényüket, s emiatt nem tudnak arról, ami körülöttük történik a láthatatlanban.

Én Vagyok minden teremtésem Atyja és az az Én akaratom, -ami valóra is fog válni,- hogy mindenki visszataláljon a szívemhez. Emiatt adok nektek egyre mélyebb és mélyebb betekintést gyakorlatilag a kulisszák mögé, nehogy ti is vakon vándoroljatok az életeteken át, hanem ismerjétek fel és szívetek mélyén értsétek meg a lényeget és ott ahol szükséges, javítsatok rajta.

Bár már többször említettem kinyilatkozásomban, mégis közelebbről megvilágítanám ma a törvényszerűségeim megnyilvánulásait. „A láthatatlan a valóság” címet adom neki.

Az embernek öt érzék adatott a körülötte lévő benyomások észlelésére, környezetének és saját magának az érzékelésére. De ezen benyomások egy olyan valóságot tükröznek vissza, mely az igazságnak egy kicsiny részét alkotja. A legtöbb ember nem rendelkezik antennákkal, melyekkel azt is észlelhetné, amire az érzékei nem képesek. Az embernek hiányzik az ösztönös megérzés, a finomérzés, a tisztánlátás, az éles hallás. Belső szemei még zártak, érzése még meglehetősen durva.

Aki rátér a Hozzám vezető útra és gyakorolni kezdi életében a szeretetet, az fejlődni fog,  tudata tágulni fog, új képességekre tesz szert a számára megfelelő időben, melyekkel képes lesz az érzékein túl is tapasztalni. Ezen képességek kifejlesztése megfelelő technikákkal nem az Én akaratom. Ha mindez a Velem képzett benső kapcsolat következményeként lép fel, vagy ha ezt feladatként hozza magával az ember a leszületéssel, abban az esetben viszont megfelel neki.

Ha azt mondom, hogy számotokra ez a láthatatlan a valóság, akkor azokat a világokat értem ezalatt, melyek zártak a külső szemetek elől. Sokan ebből arra a következtetésre jutnak, hogy ilyen nem létezik vagy ha létzik is, akkor az valahol messze-messze tőle. Pedig közvetlen körülöttetek van. Mintahogy ez a helyiség is megtelt számtalan lélekkel, akik követték a hívásomat és figyelik a tanításomat. Mert a földi ruhába bújt gyermekeimnek való közölnivalóm rájuk is ugyanúgy érvényes.

Megvilágítanám ezt a témát egy kép formájában, mégpedig egy lélek példáján, mely előkészülőben van egy új leszületésre. Ha hallgatott a védőangyalának vagy szellemi segítőinek a felvilágosítására, akkor jól előkészített a leszületése, mind az időpont, mind a körülmények. Egy lélek, mely elfogadta a felvilágosítást és felismerte az ismételt leszületés szükségességét, az rendhagyóan örömmel és teli jóakarattal kezdi új földi életét. Szeme előtt látja az önválasztott célját, öröm árasztja el annak láttán, hogy mit érhet el az életében és teljesen megbízik azokban, akik szellemileg, láthatatlanul melléje állnak az életében.

De azt is tudja, hogy a Földre való leszületésével belép a sötétség birodalmába.

De „odafennt”, ott ahol a földinél világosabb van, meglehetősen könnyebnek néz ki minden és emiatt sok lélek el sem tudja képzelni, hogy meghiúsulhat a maga elé kitűzött feladat: ebben az életben elsajátítani a még hiányzó megtanulni valót.

Így megérkeznek a Földre, és a törvényem elfeledteti velük ami előtte volt. Az új földi polgár agya üres, de nem úgy a lelke. Az új életébe magával hozza a jószándék és jó tulajdonságok, a már feltárt erők magvát. Viszont a terhet is magával hozza, mindazt, amit a túlvilágon mint helytelen felsimert és most újra jóvá tenne vagy ezután másképp cselekedne, mert pont ezt a gyengét akarja legyőzni. Tehát nem iratlan papírként jön, hanem magában hordozza a világosságot és a sötétséget egyaránt. Ezzel lép az anyagi világba, melyen és melyben tombol a sötétség.

Kezdettől fogva mind a jó hatalmak, mind a sötét ellentétes erők igyekeznek elérni a lelket. Az utóbbi azáltal, hogy befolyást gyakorlol a lélekben rejlő negatív rezgésekre. Megkezdődik a küzdelem a lélekért. Az ember ill. a lelke a jó és a gonosz erők labdájáva válik, ide-oda rángatják a szeretetből eredő ösztönzések és az ellentétjét elérni akaró befolyásolások.

Az embergyermekemet érő megpróbáltatások, a világos vagy a sötét útra való térítése egy egész életen át tart. Mivel a sötétség is élvezi a szabad akaratot, minden elképzelhető módon közeledhet az embehez. És mivel látja hol van a lélek gyengéje, pont azt fogja kihasználni a lélek megingására, bukására, s nem ott próbálkozik, ahol az már megerősödött. Ezzel talán érthető, miért is olyan fontos az önfelismerés. A sötétség mindenkit külön-külön ismer, mert az embert elárulja a kisugárzása, a rezgése. Ismered-e önmagad, gyermekem? Ismered-e védelmi vonalad gyengepontját?

Ha azt hiszitek, hogy bízhattok az öt érzéketekben, mert mindezt nem észlelitek, akkor nagyon tévedtek. Ha képességeitek közé tartozna a belső látás, úgy felismernétek, hogy mi minden történik körülöttetek szüntelen, mely erők állnak melletettek, hogy szolgáljanak benneteket, és mikor vonulnak vissza, ha ti –tudástok ellenére- a szeretet törvénye ellen vétkeztek.

De a részben sötét alakokat is észlelnétek, akik mindarra várnak, hogy befolyásolni tudjanak benneteket, sőt, befolyásolnak is egy nagyon kifinomult módon, ha esélyt adtok nekik rá a vonzás törvénye alapján. Csak akkor közeledhetnek felétek, csak akkor érhetnek el benneteket, ha nem elég erős a belső fényetek, és csak akkor csábíthatnak el, ha megfelelést találnak lelketekben. Ezáltal rávesznek olyan érzésre, gondolatra, beszédre és cselekedetre, mely nem felel meg a túlvilágon kitűzött jó céljaitoknak.

Kisebb vagy nagyobb mértékben minden lény szinte szüntelen ki van téve ezen befolyásolásnak. Mint Jézus, a Krisztus, Én magam is megismertem az ellenfelem kísértési próbálkozásait. Emellett ugyanúgy állandó és közvetlen a számtalan szellemi segítő igyekezete, hogy a jóakaratú ember számára erőt közvetítsenek, előkészítve a helyes döntéseket.

Mindez zárva van a szemetek elől, és mégis a valóság képezi. Ez az a valóság, mely mint nem észlelhető világ vesz körül benneteket, mely megvéd, megvígasztal és kísér benneteket, vagy pedig ólálkodik, szorongat és befolyásolja döntéseiteket, kívánságaitokat és akaratotokat, egyrészt kedélyeteknek, lelki állapototoknak, másrészt testi állapototoknak megfelelően.

Mivel nem ismert az emberek előtt e láthatatlan befolyásolás ténye, nem is tudnak ezellen védekezni. Emiatt lógnak oly sokan bábuként a finomabb anyagú lények és erők fonalán, akik megszabják az életük irányvételét.

Aki Felém fordul és odaadással él, ha a szeretetetek egyre jobban növekszik, ami bár nem nem vet véget azonnal a befolyásolás kísérleteinek, de kevésbé támadhatóvá válik, mert bensőjében megerősödik. Bár utána is sikerül néha-néha megingatni benneteket az ellentétes erőknek, talán néhány órára vagy napra még most is lelki mélypontra zuhantok, megbotlotok és talán el is estek. De ha elég nagy a jó iránt, az Irántam érzett szeretetetek, ha igyekezetetetek nem gyengül, akkor újra és újra felsegítelek benneteket. És minden botlás ill. felállás után megerősödve kerültök ki a küzdelemből.

Mert ez igenis egy küzdelem minden lélekért, mely észrevétlenül zajlik a háttérben, valamelyik oldal ideiglenes győzelmével vagy veszteségével. Ennek a kihatásai észlelhetőek a külvilágban vagy legalábbis azok számára észlelhető, akik megtanultak a dolgok mélyére tekinteni.

Már többször mondtam nektek, hogy amely gyermekem igyekszik és segítséget kér Tőlem, annak száz lépéssel Megyek elé. És most elmagyarázom nektek, mit értek e jelképes kifejezés alatt és hogy mi történik utána.

Ha ill. mert a helytelen magatartásotok nagy része a lelketekben rejlik és megfelelő alkalommal onnan előbújik, emiatt pont ott kerestetik és találtatik a gyengepont amivel foglalkozni kell, hogy változást idézzetek elő életetetkben. De lelkének ebbe a rétegébe egy ember sem tud behatolni. Kitűzhetitek célnak magatok elé, hogy mit csináltok a jövőben jobban vagy máshogyan, és a segítségemmel sokminden sikerülni is fog, főleg ha a jóakarat vezérel benneteket, de a tudatotok mélyebb rétegeibe és végül a lelketekbe nem juttok be. Csupán közvetve tudjátok elérni lelketek világosabbá válását a szeretet utáni igyekvéssel, ami valóban lelki változást von maga után. De ha nem változik semmi, akkor mindig új víz „folyik” a forrásból az emberbe, mi ellen már alig vagy egyáltalán nem tud védekezni. Ez az oka annak, hogy oly sok nemes cél nem valósul meg.

Az egyetlen, aki eléri a lelketeket és ott fénnyé tudja alakítani a sötétet, az Én Vagyok! S megteszem, ha felsimerem gyermekem szívében az őszinte kérést. Tehát az ok mélyére hatolok és ott munkálkodom, ahol a valós hiba rejlik: a láthatatlanban. Gyermekem, ha ott valamit átalakítok, az már nem tud „felkerülni” a felszínre, és nem is szolgál többet támadópontnak a sötétség kísérletei számára, mert már nem létezik megfelelés, ami visszahat rá vagy kapcsolatba lép vele. Mert a sötétség által alkalmazott befolyásolás embergyermekeim ellen a szellemi vonzás törvénye alapján megy végbe. Ahol már nincs rossz, vagy elenyésző a maradék rossz aránya, azt a rossz nem tudja befolyásolni.

Ez az Én részem a ti fáradozásotokon, és ezen felül erősítelek benneteket, bátorságot adok nektek, újra és újra örömöt keltek bennetek és ösztönözlek benneteket, hogy a már elkezdett utat ne hagyjátok el, hanem azt járjátok végig önfegyelemmel és kellő komolysággal. Akkor az eféle felvilágosító szó a láthatatlan veszélyekről már nem idéz elő ijedtséget, mert tudtok a szorongás lehetőségeiről, de látjátok azt a sok fényt is, mely szintén állandó jelleggel vesz körbe benneteket és csak arra vár, hogy közelebb juthasson hozzátok, hogy végül kitöltsön benneteket.

Felétek áramlik a szeretetem, fiaim és leányaim, és e szeretet erővel lát el utatokon. Erősít benneteket és mindenek előtt éberen tart, mert ha ezzel az új tudással kezditek a napot, akkor bozony meggondoljátok, hogy engedtek-e bizonyos rossz érzésnek, gondolatnak vagy cselekedetnek, mert most tudjátok, hogy olyan erők állnak mögötte, melyek nem jót akarnak nektek. Ugyanabban a pillanatban Felém fordultok, aki bennetek él, akinek minden hatalma van, aki szeret benneteket, és aki ugyanabban a pillanatban melyben érzésben Felém haladtok, a szívemhez húzlak benneteket.

 

Ámen.

 

 

TestVérem! Honlapunkon felfedezheted az örök igazságot, hogy az Istenünk bármiféle korlátozás nélkül maga az önzetlen és feltétel nélküli szeretet, hogy Ő az ember bensőjében lakik, s ezáltal az emberben, bennünk és hozzánk beszél.
Ez egyrészt nemes és felemelő, sokak számára új és kezdetben gyakran nehezen érthető és hihető, másrészt a „világon ez a legtermészetesebb”. Mivel ha Isten a szeretet és ugyanakkor a mindenhatóság is, így egyetlen ok sem találtatik, hogy megvonjuk Tőle a lehetőséget, felvenni gyermekeivel a kapcsolatot.
Isten iránti szeretetből fogadjuk a Szót és adjuk tovább Neked, ez esetben magyar nyelvre fordítva.

Vélemény, hozzászólás?