Hát nem fura? Immár évek óta tanulmányozod a szavamat, foglalkozol a prófétákkal és több szóvivővel is, mégsem szólít meg téged mélységében mind a sok tudás. Tanulmányoztad, elsajátítottad a sok tudást, hozzájárulsz vele társalgások kapcsán, de önmagadban semmi mozgás nem történt. Mindent csak a fejedben forgattál meg, de sokáig nem tudott vagy nem akart élő lenni benned a szavam.

 

És aztán eljön a nap és mintha fejen csaptak volna. Rábukkansz egy szóra, ami mélyen eltalál a szívedben, megérint és hirtelen megérted az eddig értetlent. Egy szöveg, amit eddig többször is elolvastál, ami nem volt eddig hatással a fejedben, az most megérinti szívedet egy történés során és olyannyira lenyűgöz, hogy magadon kívül vagy örömödben, ujjongani szeretnél és hálát adni, mert végre érzékeltél Engem a bensődben. Eljött a pillanat, ahol már nem csak a fejedben érzel meg Engem, hanem élő lettem a szívedben is. Érzed és meg vagy telve hálával, hogy megszólítottalak téged.

 

Minden mélységében tudatossá vált benned, hogy Én, Jézus Krisztus, az Istenség és te számodra maga az Atya vagyok, Aki mindenek felett szeret téged. És most a szíved éppúgy szeretettel válaszol nekem erre. Most jött el a pillanat, mert meghatódott Tőlem a szíved.

 

És most felébredt benned a vágyódás és az áhítozás, hogy egészen közel kerülj Hozzám. Ez a vágyódás most egy boldogság teli állapot, aminek vége sosem lesz. Ez az áhítozás olyan, mint egy gyermeké. Aki nem lesz olyan, mint egy gyermek, semmit sem ért belőle.

 

Igen, újra olyannak kell lenned, mint egy gyermek, egyszerűnek, közvetlennek, derültnek. Érezned kell, mint a gyermek, egyszerűen engedd magad a karjaimba zuhanni és ne töprengj és nem tanulmányozz. Nem kell, hogy az elméddel felfogj – habár azzal is, de sokkal jobban az érzésvilágoddal kell felfognod és érezned Engem. Ekkor egyre csak növekedni fog a vágyódásod Irántam.

Ezért jöttem el hozzátok e Földre, hogy belém szeressetek és vágyódjatok Irántam és hogy csillapítható legyen e vágyódás szeretetem által.

Bővebben…

Mennyire kívánom a bensős kapcsolatot veled, gyermekem. Vágyódok utánad.

Értem azalatt mindannyiótokat, mindegyikőtök a gyermekem. Bent lakom mindegyikőtökben és küldök nektek jelzéseket, hogy felhívjam Magamra a figyelmeteket. De amíg tetszésedet találod a világban – amik sokszor jelentéktelen, felszínes dolgok, melyek eltérítik a figyelmedet -, addig nem fogsz tudni kapcsolatot találni Velem.

 

A tetszetősség alatt nem azt a külső világot értem, melyben élsz és melynek szépségeit meglátod és melyben csodálod a teremtői erőmet és teremtői ötleteimet. Sétálsz a szabad természetben és örülsz a virágok szépségének, mint ahogy a madarak dalolásának is és halás vagy érte Nekem. Így teszed, ha kapcsolatban állsz Velem.

 

A tetszetősség alatt azt a külső világot értem, melyben luxusban élsz a házadban és reggeltől estig annak fényezésén vagy, hogy minden csillogjon-villogjon és hogy a látogatóid megcsodálják – legyenek azok ruhák, járművek vagy berendezési áruk – és őket is ösztönözze, hogy maguknál is hasonlóan rendezkedjenek be, eközben te magad se találsz nyugtat, hogy elgondolkozz a dolgok értelméről. Ekkor aztán ez már a pokol és az ellenfelem hittérítése, anélkül, hogy ez tudatos lenne számodra.

 

Épp ezért, maradj szerény. Öltözködhetsz tisztán és feltűnésmentesen, eléred célodat egyszerű járműveddel is, és jól érezheted magad egy szerényen, de szín gazdagon berendezett házban is. Fel fogod ismerni, ha környezetedben vagy a házadban jól érzik magukat szegény emberek, mert felismerik benne meleg szívedet.

 

Ismerd fel, mire lettél megteremtve! Megajándékoztalak szemekkel, nem azért, hogy elveszítsd magad a világ luxusában, hanem hogy meglásd körülötted a természet szépségét – a csodás embereket körülötted, nappal a nap fényét, a növényvilág zöldjét, a tél fehérségét, a felhők szürkeségét, az ég kékét, éjjel a csillagok szikrázását – mindezek az Én teremtői gondolataim és ötleteim, ha még nem fedezted volna fel eddig.

Bővebben…

Az ellenfél nem hagy téged szem elől, amit világosan érezhettél az utóbbi időben. Erről szólt a kórházban való tartózkodásod tüdőgyulladással. De az ellenfél sakk-matt helyzetbe akart hozni téged, úgyhogy koronára teszteltek. A COVID-19 PCR-teszt természetesen pozitív lett és ennek megfelelően kezeltek téged, ami egy hosszadalmas gyógyulási időtartamot jelentett számodra. Áldó kezeim védelmet nyújtottak, így hát lélekben megerősödve kerültél ki ebből és tele voltál hálával.

 

A második bent tartózkodás akarván volt az Én részemről. Elzártságban tudtalak legjobban elérni – és itt is hálával éltél meg Engem. Itt észlelhetted, hogy a lelked újból csak megerősödve hagyhatta el a klinikát.

 

De most se hagy békén tégedet az ellenfél és ismételten megpróbál kárt tenni benned. Figyel, mert eléri célját, amint csak eltereli a figyelmedet. Ezt tapasztalhattad a számítógéped merevlemezére történt támadáskor is. Eközben egyből fel is tűnt neked a támadás okozója – nyomokat hagyott maga után – mivel a merevlemezen megmaradt minden dokumentum, azokon kívül, melyeknek szellemi tartalmuk volt; minden üzenet, ájtatosság, a Szellemi-Betánia, körlevél címek, Jézus képek és sok minden más törölve lett.

 

Az ellenfél Nekem is már sok kárt okozott, miképp elragadta Tőlem több álmos gyermekemet megtévesztés (pl. félelem) által. Sajnálatos módon nem szabad közbe avatkoznom ismert okokból. Mindeközben az ellenfelemnek még mindig szabad és él is vele annál inkább. Azonban ez az ő utolsó próbára tétele ezen időben.

 

Ha megtámadnak, az esetben azon atyai tanácsot adom neked, hogy hívj fel Engem és kérj meg bizalommal, hogy segítsek neked, csak ezután szabad tevékenynek lennem, azaz kérésed nélkül nem szabad beavatkoznom. De te mindezt tudod.

Bővebben…

Itt a Földön sosem fogjátok megélni azt a boldogságot, amit a szellemi szinteken tartok készen számotokra. Ennek ellenére bátorítalak titeket életetek olyan szintű berendezésére, hogy az életre érdemes legyen számotokra. Nem akarlak szenvedni látni benneteket.

Nem hoztam létre szenvedést, hanem csak határokat szabtam, melyeket nem kellene átlépnetek. Ha átlépitek őket, ti vagytok szenvedésetek, bánatotok és aggodalmatok okozója. De mindemezeknek nem kellene létezniük.

Útmutatást adok nektek és figyelmeztetlek a meghágások elöl, mert szeretlek benneteket! Sőt, fel is bátorítalak benneteket az élet elvezésére. Csak nem szabad határtalanul kicsapongania az élvezetnek, nem szabad káros szenvedéllyé válnia, mert pont az élvhajhászássá az, ami beteggé tesz és boldogtalanságba taszít benneteket.

Épp ezért, élvezzétek az életet! Azonban maradjatok szabadok! Figyeljetek, nehogy rabjaivá váljatok az élvhajhászásnak. Vigyázzatok a mohóságra, az irigységre és a szenvedélyekre, melyek széttépnek és pusztulásba visznek titeket. Ezeket a bűnöket követitek el és ezek teszik tönkre egészségeteket illetve az életeteket.

Megteremtésetekkel megadtam nektek az életre való szabadságot. Örülök, hogy megajándékoztalak titeket a szabadsággal és örömöt okoz, ha boldogan látlak benneteket. Élvezzétek az életet és maradjatok szabadok, örvendjetek és nevessetek!

Legyetek hálásak! Legyetek hálásak minden egyes napért, mely új élettel ajándékoz meg titeket. Legyetek hálásak, hogy minden reggel felkel a nap és meleg ágyban aludhattatok. Legyetek hálásak, hogy sugárzó szívű emberekkel találkoztok, akik jó napot kívánnak nektek. Mindez nem magától értetődő. Ahol nincsen öröm és hála, ott nem is vagytok szabadok.

Ez a szabad élet, ami örömben és hálában talál kifejezést, a veletek fenntartott barátságnak jele, ami a titeket körülvevő természetre tekintve új kifejezéserőt nyer. Ezzel új szemszögből láthatjátok örömömet. Mosolyomat felismerhetitek minden napsugárban és minden virágban. Érezhetitek örömömet minden egyes szóban, minden egyes kézfogásban és ölelésben. Mind ezek olyan örömök, melyek mély benyomást keltenek bennetek, melyek mennyeiek. És már ez a mennyet jelenti bennetek, mely kezdetét veheti és vegye is már itt a Földön, és amit magatokkal hoztok majd Hozzám. Mennyeteket aztán egybeteszem az Enyémmel és a kisebb örömöket egybeteszem a végtelen örömökkel, a szeretet örökös körforgásával.

Bővebben…

Én vagyok az élet! Én vagyok az erő, a hatalom és a hatás! Én vagyok az út, az igazság és az élet! Ezen szavakat mondtam követőimnek, amikor a Földön közöttük tartózkodtam.

 

Igen, Én vagyok az Élet! Az élet áramol felétek, Én belőlem. Ez az Én ajándékom, amit az örökkévalóságig sem fogok megvonni tőletek, ha csak nem magatoktól dobjátok el. Én vagyok az örökös életforrás, ami kitölti az egész végtelenséget és amiből csak egy van. Ez az igazi, örök élet!

Így hát minden élet Belőlem ered, a ti röpke földi életetek is, amit a földi próbaidőszakra adtam nektek. Ez a külső rövid élet, ami elfedi előttetek a belső örök valódi életet, mert a ti feladatotok felfedezni azt és utána kérdezni az élet értelmének, ami csupán egy rövid földi ideig adatott nektek és észlelhetően élnetek kell a földi halállal.

Döntenetek kell a sötétségben töltött élet mellett, ami az ellenfelemhez tartozik vagy a Belőlem fakadó örök élet mellett, fényben.

Legtöbben immár berendezkedtek földi szemszögből élhető módon és ezen kívül semmiről sem mondanának le.

Ezzel eldobjátok a valódi életet, ha egyszerűen csak éldegéltek a világ anyagi életében és élveztek és megtesztek mindent meghosszabbítása érdekében.

Rettegtek minden válság és katasztrófa elöl és megtesztek mindent, nehogy veszélybe sodorja életeteket és ahogy vélitek, nehogy azt idő előtt elveszítsétek.

Sokan el sem gondolkoznak életükről, egyszerűen csak éldegélnek azon véleményen, ha létezne is egy további élet, akkor úgyis újból kezdenék azt. Válság közepett megtesznek mindent túlélésükért, amit csak mondanak nekik felsőbb utasításra.

Bővebben…

Szeretetem tökéletes! Szeretek mindenkit és minden teremtettet! Nálatok, embereknél se teszek különbséget – gyengék és erősek közt, kicsik és nagyok közt, buták és okosak közt. Ezek a ti beosztásaitok, melyeket nem követhetek. A ti szemetekben úgynevezett butáknak gyakran nagyobb a szívük és melegebb szívvel cselekszenek, miközben az okosak leginkább csak hideg elméjük alapján cselekednek. Az Én szememben nem vagytok se gyengék, se erősek, se kicsik, se nagyok, se buták, se okosak, hanem mindannyian egyenlőek vagytok és ez alapján kezellek titeket.

 

Mindannyian a gyermekeim vagytok, akiket szeretek mindenek felett és tőletek azt szeretném, hogy tis is szeressetek Engem és Atyaként megfelelően kezeljetek. Mivel Én vagyok a szeretet, így hát váljatok ti is szeretetté benső lényetekben és cselekedjetek szívélyesen. Én csak az egy Isten és Atya vagyok számotokra. De ti sokan vagytok, sok gyermek. Azt szeretném, ha minden egyes gyermekem elismerne Engem valós Atyjának és szeretne Engem. Nem szeretném, hogy távol éljen Tőlem akár egyetlen gyermekem. Így hát utána megyek mindegyik eltévedt báránynak, hogy hazahozzam.

 

Mivel eltávolodtatok Tőlem és most az anyag lapályain át járjátok utatokat, ami a legmélyebb bukást jelenti, így szereteteket megcsonkította az ellenfelem és ezáltal elsorvadt – emiatt nem tudjátok már felismerni és valóságosan élni az élet értelmét és a valódi fényt.

 

Hogy ne tébolyogjatok végtelenségig a lapályokban, felvettem a testeteket is és személyesen, az emberiség egyik nemzedékében, eljöttem közétek, hogy kihozzalak titeket ebből a nyomorból. Példaképp éltem és útmutatást adtam nektek, ami irányt mutat, hogyan találtok el újra az igazi szeretethez. Ez a szeretet az Irántam tanúsított és a felebarátaitok iránti szeretetből áll.

Bővebben…

Mindaz, amivel szemben találjátok magatokat egy mégannyira dicsért újkori világban, azok diktátorok, oligarchák, nagyok és gazdagok istenei, akik hatalmukkal és pénzükkel egy bizonyos rendbe akarnak kényszeríteni benneteket embereket, amely félelemmel és fegyverrel uralkodik, s mindezt egy olyannyira ravasz és okos módon teszi, hogy a legtöbb ember észre sem veszi hová vezet az út tulajdonképpen. Ők az „Én ellenfelem“, akikre újra és újra felhívom a figyelmeteket. Ők azok még mindig, akik keresztre feszítettek Engem. Ők a megtestesült ördögök a fentebb megnevezettek alakjában.

 

Igen, az újkori technikával felszerelt világ szórakozássá vált számotokra, had ne mondjam végzetetekké vált, ahol már csak az újkori „Mammon“ Isten tartja kezében a gyeplőt és kívánja megsemmisíteni Istennek a létét. Ezért próbál megrágalmazni Engem az ellenfelem, „(ál-)tudományal“ bizonygatja nektek, hogy nem létezek. Szerencsétlenség esetén viszont szívesen használ fel Engem és bűnbakként állít be hatalmának réseinek tömködésére.

 

Nem veszitek észre az ellentmondást, hogy egy oldalt tagadja létezésemet, más oldalt viszont Engem tesz bűnbaknak a saját elégtelensége miatt?

 

Sokféle módon felhasznál Engem, beállít szigorú felügyelőnek, aki virgáccsal áll az ajtó mögött. Eközben ő az, aki lépésről lépésre nyomon követ titeket technikai eszközeivel, s ti észre sem veszitek.

Bírónak állít be Engem, aki minden kis hibát lefúj, amit csak elkövettek. Aztán ő az, aki felelősségre von titeket és megbüntet minden hibátokért.

Undorító erkölcs bírónak állít be Engem, és egy távoli és hideg Istennek, eközben a teológusok azok, akik ekképpen megszégyenítettek. Elvonttá és értelmetlenné váltam számotokra.

Bővebben…

Köszönöm nektek, hogy felkaptátok gondolatomat a „Szeretet Szellemi Betániája“ megalapításáról, hogy szellemi fény jöjjön az előttetek álló sötétségbe és támogatásban részesüljön az ebből megszülető mozgalom. Ez fénypont és egyre több lesz belőle a titeket körülvevő sötétségben. Most még a sötét hatalmak tarják kezükben a jogart, legalábbis ők úgy vélik, de napjaik megszámoltatottak. De érzik végük közeledtét és menekülnének előle hatalmukkal és pénzükkel. Így hát törnek-zúznak, mivel maguk is felismerik az egyre szűkülő időt.

 

Éppen a ti nyelvterületeteken (NémetHon), amit kiválasztottam az Új Jeruzsálem helyének, erősen berendezkedett a sötétség. Itt mutatja meg leginkább a valódi arcát. Követte a sötétség zászlainak lobogását tengerentúlról. Ti rajtatok van most a világ szeme. Innen szövik a fonalakat a maradék világba. Ezen sok fény helybeli elhelyezését is az indokolta, hogy végül is győzedelmeskedjen a fény és a szeretet. Én csak az alapokat teremthetem meg, tenni érte nektek kell. Tőletek emberektől függ a győzelem, tehát hogy Engem követtek vagy az ellenfelemet követitek. Emiatt sok segítő kézre van szükségem és eközben nem vagytok lényegtelenek Számomra.

 

Szép jelképet választottatok a Szellemi Betánia számára. A szeretet az, ami az emberekhez áramlik szívetek templomából, az emberek és a teremtés miatti aggodalmatok az, amit szíveteken viseltek.

 

Tudjátok, hogy nem tudtok sok mindent megmozgatni a külsőben, azaz a világban, úgy hogy a rendelkezésetekre álló szellemi fegyverekhez nyúltok. Ezek a megáldó ima, az elmélyülés, ami jó gondolatokban torkollik vagy azoknak a kifolyása. Ezzel ez a Szeretet Szellemi Betániájának központi jelképe.

Bővebben…

Már sokszor beszéltem nektek az élet értelméről és ezt most újra megteszem, mivel bár halljátok, olvassátok, de mégsem cselekedtek aszerint.

Az Én életem értelme, titeket szolgálni. Minden közöttetek töltött nap szolgálatot jelent értetek. Bölcsességem minden egyes napot újragondol értetek és hozzátok alakítja úgy, hogy mindegyikőtök helyt tudjon állni, másképpen nem lennék bölcs.

 

Bőségesen megajándékozlak benneteket szeretetemmel – de nem fogadjátok el. Elétek terjesztem gondolkodásotok alapját és lábatok elé helyezem, de ti csak a külső világ érdekeltségében gondolkodtok. Emlékeztetlek titeket és újra és újra megismétlem nektek életetek értelmét, de az kevésbé érdekel titeket. Egyszerűen megfeledkeztek róla.

 

Ezalatt az emberiség zömét értem, mert sokan vannak azok is, akik felfogták az élet értelmét és aszerint is élnek. Aminek örülök.

De hát akkor hogyan lehet oly nagy különbség aközött, ki-ki hogyan éli meg a napot? Ez elsősorban a nap elfogadásában rejlik. Itt van a gond.

A ti életetek értelmét annak kellene kitennie, hogy szolgáltok Engem. Megteremtettelek benneteket, az Atyátok vagyok, az Anyátok vagyok, a Teremtőtök vagyok.

Szüleitek, akik az anyagi testeteket nemzették ezen földi ittlétetekre, örülnek gyermeküknek, ha hálát mutatnak nekik. Így az Én örömöm is nagy, ha ti, az Én gyermekeim, kiknek lelkét és szellemét teremtettem, hálások vagytok Nekem. Hisz Én vagyok a Teremtőtök.

De mivel az anyagi világban nem láthattok Engem, mert szellem vagyok, ezen okból kifolyólag létrehoztam bennetek egy szellemi központot, ami kapcsolatban van az Én ős-hatalmi központommal és csendesen és rejtve lelkiismeretetekbe súgja, hogy létezik egy Atyátok a mennyekben. Csak hallgatnotok kell erre a hangra.

Bővebben…

Egy új Paradicsom keletkezik! Ez a Föld, amit az ellenfelem szelleme olyan mélyre süllyesztett, legyen a béke, a harmónia és a boldogság helye, ahol a szeretet uralkodik.

 

Ti most egy gyökeres változás idejében éltek, a régi rendszerből át az újba, az anyagias világ átváltozásában egy szellemi világba. Ilyen egy gyökeres áttörés sok feszültséggel és viszállyal jár, amit át kell vészelnetek. Jön a szakadás, ami minden társadalmi rétegen át fog vonulni. Ellenségeskedés lesz a házasságokban, családokban, barátságokban, üzemekben, egyházakban, államokban.

 

A szülők félni fognak gyermekeiktől, mert azok olyan sok joggal lesznek ellátva, hogy ezekkel zsarolni kezdik őket önérdekből vagy hangulatból kifolyólag, amit már ők maguk sem tudnak követni, és elárulják őket a biztonsági szolgálatnak. Az ipar már csak egy előfeltevést ismer, ami a pénz. Nyereségének növelésére nagy kegyetlenséggel hajtja magasba a drágulást és ezzel a szegénységet is növeli. Ahol a kormányok már nem a saját népének szolgálója, pedig erre kaptak tőlük felhatalmazást, hanem magukhoz rántották a hatalmat, azon államok kormányozhatatlanná válnak. Az állampolgárok két részre lesznek osztva, jóra és rosszra, és ennek megfelelő kezelésben lesz részük. A végén már csak csalás és hazugság uralkodik, a puszta gyűlölet és gúny, mind ami sátáni. Nyugtalanság keletkezik, fivér harcol a nővér ellen, nincs többé erkölcs. Ez az erkölcs és az illem bomlásának következménye, úgymint a hitetlenség és az Istentől való eltávolodás következménye. A félelem, melyben éltek, elér egy eddig meg nem tapasztalt fokot. Lábbal tapossák majd a szeretetet. Az ördög uralkodik. Tetőpontjáig uralkodik a sötétség, és ezen a tetőponton lát napvilágot az igazság. A mélybe fog zuhanni minden hazugság és vele együtt minden alattvalója. Ez a tisztítás, mialatt sokan és sok minden pusztulásba megy.

Bővebben…