A ti és az Én nézőpontom, mi alapján rátekintünk a teremtésre és az emberre, alapvetően különbözik egymástól.

Ti hibásnak látjátok a teremtésemet, úgy vélitek nem sikerült Nekem olyan jól, és eközben bevonjátok elmélkedésetekbe a saját hibáitokat és elégtelenségeiteket. Ezen szemszögből kiindulva minden tisztelet nélkül rávetemedtek teremtésemre, ami az Én művem, helyesbítitek és megbabráljátok tiszteletlenül, javítani akartok rajta.

 

Ennek ellenére Én tudom, hogy jó. Ehhez viszont elmondom nektek, miért is tudom ezt kijelenteni Magamról. Hiányozna is csak egyetlen egy atom az egész világűrben, melyből sok létezik, akkor már nem is létezhetne, szóval egy 100%-os és ez érvényes az egész teremtésemre. Ti vajon elmondhatjátok-e mindezt műveitekről, azok is ilyen jók összetettségükben?

 

Sok hiányosságot láttok önmagatokban, hibáztok és kijelentitek, mindenben Én vagyok a hibás.

Én viszont látom hibáitokat és mégis úgy vélem, hogy létezik még bennetek a jó mag, amiért megéri Nekem küzdeni értetek, hogy megmentsem és felszínre hozzam. Igen, addig megyek és kimondom: „Ember, csodás egy teremtmény vagy“.

Ti külsőleg tekintetek magatokra, minden nap tükörbe néztek és látjátok a külső bőrötöket és hajatokat. És ha nem tiszta a bőr, nincsen rendesen megfésülve a haj, máris rossz a kedvetek. Csak miután rendben van a külsőtök, azután vagytok elégedettek önmagatokkal. Mindez csak felszínes, mindez csak kirakat.

 

Én viszont a bensőtökre tekintek, lelketekre és szellemetekre és látom, megvan még bennetek az egészséges mag, melyért minden nap megküzdök az ellenfelemmel. Nézzétek, itt a Földön az egyszerű emberekhez mentem oda, a betegekhez és a gyengékhez, a leprásokhoz, a rabokhoz és a hontalanokhoz. Meggyógyítottam és megvigasztaltam őket. Ebből következtethetitek, hogy Számomra nem érték a külső. Jómagam egyszerűen és feltűnés mentesen ruházkodtam, ami megfelelt a lényemnek.

 

Mindenek előtt egyénnek tekintek mindenkit, nagyon jól sikerültnek, ami egyedi az egész örökkévalóságban. Soha sem lesz még egy ilyen kétszer.

Bővebben…

A halál számotokra szülési fájdalmat jelent át az élet utolsó szakaszába, a szellemi világba. Az élet Bennem nyugszik, nem a ti kezetekben van. Ez a nézőpont olyannyira fontos számomra, hogy minden egyes nap felhívom rá a figyelmeteket. Ajándékba kapjátok a napot, amit Én csináltam nektek. A nap (mint égitest) önmagától kel és nyugszik, hozzátevésetek nélkül.

 

Hát nem minden egyes nap a halál képe, a születése és a feltámadásé, ami azt mondaná nektek: „Van-e ébredés a hálál után?“ Olyannyira fontosnak találtam ezen meglátást számotokra, hogy átvittem a természetbe is. De ti meg teljesen magától értetődőnek tartjátok a ritmust, hogy már nem is gondolkodtok el róla mélyebbre menően. De Én azért iktattam be ezt a ritmust, hogy az minden egyes nap újra és újra emlékeztessen titeket erre a képre, amin fel kellene ismernetek, hogy nincs vége mindennek a halál eljövetelével, hanem csak szülési fájdalmat jelent egy új létbe.

 

Legtöbben úgy vélik, csak egy élet van, mégpedig az anyagban és a halállal mindennek vége van. Nem értették meg a fizikát, hol így hangzik: nem megy vészbe energia, viszont átalakulhat. És Én azt mondom: Folytatólagosan átalakul magasabbá, mégpedig szellemivé, mivel a szellemi magasabb minőségen terjed.

 

Ezen gondolatmenet, miszerint a halállal mindennek vége van, csupán attól függ, mennyire ragaszkodtok az anyaghoz. Csak magatok köré néztek és a mélyekbe, a magaslatokba azonban nem és ezzel csak azt észlelitek, amit közvetlen láttok szemetekkel. Félelemben éltek, nehogy elveszítsetek valamit, mert nem tudjátok elképzelni, hogy valami sokkal értékesebb vár reátok. Ez egyáltalán nem jut eszetekbe.

 

A félelemből más húz hasznot. Felhasználja pl. Az utazási iparág, hogy kellemes öregkort nyújtson számotokra a vég előtt és elutaztat titeket a tágas világba, hogy még több benyomást magatokkal vihessetek, habár utána nincs is folytatás. Mi értelme lenne ennek, ha végül mindennek vége és emlékezésetek se marad? Vagy talán mégis minden esetre – mindenképp, biztos ami biztos.

 

Felhasználja a gyógyszeripar, hogy irányítani tudjon titeket a félelemmel és emellett sok pénzt keressen vele.

 

Természetesen megváltozik számotokra minden, a benneteket körülvevő egész világ, minden, amibe kapaszkodtok életetekben, mindaz többé nem fog létezni. Az érzések, a szeretet, a béke és a harmónia új világába tértek át, azaz ha akarjátok. Mindez a ti kezetekben van.

Bővebben…

A legtöbb bolygón élnek a növényi és állati élőlények mellett emberi alakú lények is, melyek még soha nem léptek Földetekre. Számotokra láthatatlanok, mivel az ő testük nem rendelkezik azzal az anyagi sűrűsödési fokkal, amivel ti rendelkeztek. Ti, ezen Föld emberei vagytok a legmélyebben esett lények és nektek van a legmagasabb anyagi sűrűsödésetek. Erősen beszűkült a látásmódotok, úgy hogy nem lehetséges számotokra betekintést nyerni magasabb szintekre.

 

Földeteken azon lelkek, akik még nem érték el a fényes szinteket, leginkább kopár bolygókon élnek, némelyikük napokon. Ezek jó lelkek, melyeket még fogva tart az anyag, mert nagyon közel álltak hozzá földi életükben.

 

A szívemből fakadó fény-sugarak csakis hozzátok jutnak el a Földön. Ti vagytok azok, akiknek leginkább szükségük van a segítségemre, mivel ti közvetlen ki vagytok téve az ellenfelem befolyásának. Ezért más bolygók lelkei sugallatomban részesülnek.

 

Ti vagytok ezen lelkek útmutatói és ők követnek titeket, ez azt jelenti, itt és ugyanúgy a szellemi szinten is szellemi vezetők vagytok, ami nem tudatos számotokra. És nagyon is tőletek és a magatartásotoktól függ, hogy ezen lelkeket Hozzám vagy Tőlem el vezetitek.

 

E Föld lelkei, akik előttetek jártak és akik ismertek titeket földi életük során, ujjongani kezdenek, ha megtudják, hogy Én reám igazítottátok iránytűtöket és Felém haladtok szellemi utatokon. Tudják, hogy jó úton vannak veletek. Ezen lelkek nem felejtenek el titeket soha, sőt, nagyon közel állnak hozzátok és gondolnak reátok imáikban. Tudják, milyen nehéz nektek és ők is segítenének nektek.

 

Közöttük vannak a szüleitek, testvéreitek, barátaitok és jó szándékú emberlelkek, akikre testvéreitekként tekinthettek és akik szellemi kapcsolatban állnak veletek, bár észre sem veszitek. Mindenütt létezik a szellemi szint.

 

Szeretnek titeket és imádkoznak értetek. Ti is imádkozzatok ő érettük! Szükségük van az imáitokra, melyek vigaszt jelentenek számukra. Ajándékozzatok nekik jó gondolatokat, melyek segítenek nekik szellemi fényben látni környezetüket. Imádkozzatok érettük, mert ez erősíti őket, hogy jobban kiigazodjanak környezetükben.

Bővebben…

Aki egyszer megragadott Engemet az életében, őt többé nem engedem el.

 

Az egyik nagy akadálya az Én és a ti kapcsolatotok között a még meglévő szentháromságtanban való gondolkodás, úgymond az, hogy Engem, mint „Istent“, felosztotok három részre, ami Atya, Fiú és Szent Szellem. És miért van ez így? Mert nem vagytok képesek felfogni a végtelen Istent. Nem hisztek Nekem, ha azt mondom, csak Egy Isten létezik, az Egy Szellem és az Egy Atya az egész végtelenségben, ami viszont három lényiségében szembesül veletek – a Mindenség-Szeretetében, a Mindenség-Bölcsességében ás a Mindenség-Hatóságában.

 

Ez a hit alapja, amit újra és újra megpróbálok elmagyarázni nektek. Értelmiségi szinten (intellektusotokkal) ezt nem tudjátok felfogni, csakis egy alázatos szívvel, miképpen meghajlotok Minden-Hatóságom előtt. Aki mindezt felfogta, őt többé nem engedem el. Ő már az Enyém!

 

Nagy kívánságom, hogy el- és felismerjetek Engem, mint az egyetlen EGY, ez fontos, mivel magatok is hozzájárultok a megosztáshoz gondolataitokkal, amit az ellenfél okozott. Ő azzal hozta létre Nálam a megosztást, miképp hamis képet közvetített Rólam és most már megpróbál megosztani egymás közt titeket is és megpróbál elválasztani titeket Tőlem. Hát nem okozott még elég békétlenséget és háborút az Istenségem megosztása?

 

Hisz Számomra minden lehetséges. Így hát szeretetben szembesülök veletek, a benneteket szerető Atyaként, aki végtelen szeretetébe burkol benneteket.

Szembesülök veletek a bölcsességben, Jézus emberi alakjában, mellyel itt a mennyekben együtt fogok élni veletek, azaz ti a Jézus alakomban fogtok találkozni Velem. Ő benne foglalt helyet az Ős-Hatalomközpontom, onnan ered minden hatalom, erő és hatás, melyek betöltik a végtelenséget.

 

Szembesülök veletek hatalmamban, élettel ajándékozlak meg benneteket és fenn is tartom az életeteket. Életerőm, a Szent Szellemem nélkül nem léteznétek. Igen, a Szent Szellem az Én életerőm, ami életben tart titeket.

 

Ha ekképp fogadtok be Engem szívetekbe és nem az értelmetekkel (1) próbáltok felkutatni, akkor egy szellemi fény kel fel bennetek, akkor felébred bennetek a szellemem, akkor befejeződik bennetek az Atyára, a Fiúra és a Szent Szellemre történő megosztás és ezzel végződik az örökös háború a szellemi és az anyagi világ között.

Bővebben…

János a leghitelesebb evangelista számotokra, aki személyesen megélt Engem és lejegyzetelte földi utamat.

 

Rátok maradt Jézus kedvenc tanítványának János Evangéliuma. János, aki többé-kevésbé mindent leírt képletekben, sokak számára ma már nem érthető.

 

Evangéliumát egy előszóval kezdi.

 

Ezen mondattal kezdi: „Kezdetben volt a Szó“, azaz János rak egy kezdetet, ami értelemszerűen a „legyen“ szóval kezdődik. És a Szó Istennél volt és ő Isten volt. Egy szó tele energiával, mert teremtőileg hatalommal bírt. És ez az energia Isten volt, mondja János, aki szellemileg mély kapcsolatban állt Velem és akinek szellemi látása nyitott volt, azaz képes volt felismerni szellemi folyamatokat.

 

Igen, a szó volt az, ami felhangzott a végtelenségben, ez volt a gondolat az Én ős-hatalomközpontomból, ami kiáramolt a végtelenségbe és mindent megtelített új élettel, ez volt az ősenergia, amiben minden megvan. Minden a „legyen“ által lett. Egy kezdődő élet az örök életben, egy élet kezdettel, de vég nélkül.

 

Élet van Bennem, mindenek előtt teremtői és ezt igazolva akartam tudni egy képmásomban. Így hát felébredt Bennem egy gondolat egy teremtési cselekvésről, mert főleg értekezést akartam, gondolatcserét és ötleteket egy lénnyel, ami megfelelt az elképzelésemnek, azaz a képemnek, ekkor még nem akartam szellemi életet.

 

Az új élet volt a kezdet, a teremtett ember. Ez olyan volt, ami még nem létezett, ami még nem volt.

 

És a Szó, a gondolat, az ősenergia az az Isten. Én vagyok a legfinomabb és legtisztább energia, ami betölti a végtelenséget, ezért se láthat Engem senki sem. Tudatom kitölti az egész végtelenséget, végtelen.

 

A teremtett embernek fényt adtam, szabad akaratot. A szabad akarat volt a legnagyobb és legértékesebb, amit adhattam az emberiségnek ajándékként. Egyénné teszi őt, ha értelmesen használja. De a fény felismerésére át kell még jutni a sötétségen. A fény számotokra egyidőben a szabad akarat vizsgáztatását jelenti, amit ki kell képeznetek bölcsességgé, az igaz fénnyé.

Bővebben…

János Evangélium van ma melletted, amiből olvastál. Gondolatok szállnak fel benned, főleg a bevezetésről. A teremtés kezdete tartósan foglalkoztat téged. Így hát megsegíteném a gondolatmenetedet.

 

Az Igazi és Örökkévaló, amit „Istennek“ neveztek, az a szeretet. A szeretet az igazi, a mindenható és örökkévaló Istenség. Aki szívében rátalált a szeretetre, az valóságosan rátalált az igazi és örök életre, és minél tovább tevékenykedik ezen szeretetben, annál jobban és mélyebben beléje hatol. Lásd, már ezen szavak tartalmazzák az egész Evangéliumot.

 

Azonban a fizikával szeretném kezdeni.

A fizika felismerte, hogy nem létezik kezdet. Azt mondja: Minden, ami van, az energia. Tegyük most félre az „energiát“ és tekintsünk az első kijelentésre: „Minden, ami van“. Itt nincs se kezdet, se vég, hanem csak egy „van“ és ezzel egy „most“, azaz minden időtlen. Az örökkévalóságban nem létezik idő, minden párhuzamosan zajlik, azaz egyidőben, teát az idő áll, a kezdet és a vég úgymond egy pontba olvad. Minden esemény és eredmény egyidőben jelenik meg. Minden gondolat, minden lépés, minden áttetsző, minden mindenkor elérhető. Eszerint értendő az örökkévalóság is.

 

Számotokra egy hosszas folyamatnak tűnik, míg kérésetekre kinyilvánulok. De Én felismerem, mely eredményt von maga után kérésetekre történő megsegítésem, pl. Az másokra milyen hatással gyakorol és az esetben egyszerűen csak vonakodok, mivel némely dolgot megakadályozhatok. Arra is figyelnem kell, hogy ne korlátozzam mások szabad akaratát, még az ellenfelemét sem.

 

Ha a fizika azt mondja: Az energia soha sem vész el, akkor az azt jelenti, „mindig és örökkön“ létezik. De ha most rátérünk az energiára, akkor a „legtisztább energiát“ vélem ezalatt és ezt „Istennek nevezem“, tehát Isten a legtisztább energia. Ő ezzel a legtisztább szellemi, a legtisztább szellem, a Szent Szellem. Ő a legkisebb – a mikró – és a legnagyobb – a makró – egyidejűleg. Ez alapján a makróban, a végtelenségben beágyazott a mikró, az Ős-hatalomközpont.

Az Ős-hatalomközpont áthatja a végtelenséget és a végtelenség egyidőben és ugyanúgy áthatja az ős-hatalomközpontot. Már itt elvesztitek a végtelenségről alkotott elképzeléseteket, mivel az örök és végtelen olyan fogalmak, melyek nem férnek be egyetlen kis emberi agyba sem és kizárólag modellekben és egyenletekben megjeleníthetők. Mindkettő tökéletes egyensúlyban van, semmi sem megy vészbe. Minden szellem és csakis szellemileg nézendő és értendő. Ez az Én Szent Szellemem, Ő az erő, hatalom és hatás. Ő az élet! Ha a Szent Szellemről beszéltek, akkor az életről beszéltek a legmélyebb mélyeiben. Tudatában vagytok-e?

Bővebben…

Életetek legapróbb részleteit is jól átgondoltam. Mindazt, amivel szembesültök, azt Én teremtettem, úgy hogy tökéletesen egymásra van hangolva a szükségletetek és az Én bőségem. Úgy hoztam ezt létre, hogy nektek ne kelljen erről gondoskodnotok, mert van mindenből elegendő. Nem kell aggódnotok, mert bízhattok Bennem és építhettek Reám.

 

Ti vagytok a teremtés koronája – itt a Földön – és nem kívántok magatok fölé senkit sem. Épp ezért elutasítjátok a létezésemet.

Saját magatokra, tudásotokra és értelmetekre építkeztek. És mivel csakis a külső látszatban bíztok, így nem vagytok biztosak abban, hogy ezt az életet követi-e valami más vagy sem. Végül is féltek a haláltól.

Eszerint értelmezhető az a téma is, ami jelenleg foglalkoztat titeket, mégpedig a félelem a jövőtől. Ez ugyanaz a félelem, mint egy katasztrófa közepett, amiről mindenki beszél, vajon hogyan lehet megmenekülni belőle. Eközben mindenki a saját módján keresi a biztonságot.

És Én azt mondom nektek, a katasztrófával mindenki akképpen szembesül, ahogyan azt kifesti magának és ahogyan ill. amivel hozzájárul.

 

Ti emberek – ez majdnem mindenkit érint, kivéve a kevés Enyéimet – elfelejtettétek, hogy nem vagytok képesek önerőből túlkerekedni sorsotokon és jövőtökön. Minden, ami van, az csakis Én belőlem és Én velem létezik. Megfeledkeztetek róla, vagy már gondolatot sem veszítetek vele.

Nem akar beleférkőzni elmétekbe, hogy nem vagytok képesek önerőből biztonságot és rendet teremteni. Úgy vélitek ez csak akkor működik, ha ti magatok veszitek kézbe. Ez az általános gondolkodásotok.

Így gondolkodnak az úgynevezett igazgatóitok és politikusaitok is és ennek alapján terveznek – ők is Nélkülem terveznek, nincsen szükségük Reám – és csodálkoznak, ha a nép szenved a szakadás alatt, amit ők idéztek elő.

Bővebben…

Ne csüggedj, ha valami nem sikerül az életben. Ne csüggedj, hanem nézz Én reám és keresd a kapcsolatot Velem. Ez megkönnyebbülést hoz.

Feltűnt-e valaha, mennyire közel van egymáshoz a szerencse és a szerencsétlenség? Ma még ujjongó boldogság, holnap meg már halálos elkeseredettség. Ezen helyzetek nem kívülről érnek tégedet, hanem azok a benned lévő mennyek és poklok megnyilvánulásai.

 

Néha ingatagnak érzed magad, menny és pokol között. Ekkor közel van egymáshoz öröm és bánat. De hogyan ismerheted fel a legnagyobb válságban is a jót, hogy aztán rálelj arra az aprócska kis szerencsére még a szerencsétlenségben is? Hát ez nem esik neked könnyen.

De itt csak egy megoldás van: nem szabad visszasírnod a múltat, hogy aztán tekintettel se méltasd az új utat.

Nyitottnak kell lenned, ha az élet egy második esélyt nyújt számodra. Még a legnagyobb katasztrófából is keletkezhet valami új. Ez sokszor kemény munkát és erős akaratot igényel.

 

Egy példa: ha a lehető legrosszabb kiindulási körülményekből kell kiharcolnod az utadat a világba, pl. szegénységből vagy egy szeretetet nélkülöző szülői házból.

Vagy pedig elveszíted a munkahelyedet és egy világ dől össze benned, de azután egy új lehetőség nyílik meg előtted, ami szerencsefogásnak bizonyul.

Vagy elveszítesz egy szeretett embert, apát, anyát gyermeket, aki támaszt és értelmet adott az életednek. De pont ezen érzéskavalkád közepett leszel várandós.

Vagy ha úgy döntesz, az elhalt társ gyászolása után adsz egy új esélyt egy új szerelemnek.

 

Mindezek kihívások, ahol mindenek előtt bátorságra és bizalomra van szükséged.

Az élet állandóan tartogat számodra egy esélyt. Ez az Én kezem, amit feléd nyújtok. Ez az Én halk hangom benned, mely hív téged: Gyere, megajándékozlak egy új jövőképpel. Csak meg kell ragadnod az esélyt, elébe kell állnod az új helyzetnek.

Bővebben…

Egy Paradicsom fog várni rátok az új Földön, ahol mindenkit nyílt karokkal fogadok és személyesen üdvözlök. Előttem senkiben se legyen félelem, mert mindenkinek szeretetemmel, örömömmel és békémmel lépek elébe.

Én, Isten Mindenhatósága, örökkön-örökké, azt mondom neked: Egy nagyszerű ember vagy. Ha ezt még senki sem mondta volna neked, úgy ezt most az Én számból hallod és ez a legmagasabb igazság. Egyedi vagy, mert az örökkévalóságban senki sem lesz olyan, mint te vagy. Légy az egyediséged tudatában. Egy csoda vagy és mindenki egy csoda a saját egyediségében.

 

Hogy miért is mondhatom neked ezt így? Nézd, nem a hibáidra nézek, hanem a benned lévő jóra. Már örülök minden benned feltámadó jó gondolatnak is és ennél jobban minden jó cselekedetnek. Ez a fény, ami fellobban benned és erre nézek.

 

Nézd, az anyagban élsz és ez az ellenfelem teste. Tégedet is anyag vesz körül. De az anyag maga a bűn, a sötétség. Így hát állandó jelleggel körbevesz téged a bűn és fenyeget. Hogy lehessen így fény benned? Én azonban a jó Atya vagyok és fényt hozok a benned lévő sötétségbe. Szikrám világít benned.

 

Ha felsorolnám neked és állandóan csak szemed előtt tartanám vétkeidet, soha nem találnál el Hozzám. Én vagyok a jó Atya, aki ösztönöz téged, hogy jó legyél, mert csakis így válhatsz jóvá.

Bővebben…

Mivel fogadod az Én szavamat, sokan fordulnak hozzád ezen kéréssel: Megkérdeznéd-e az Atyát? Hiszek Ő benne, fel is teszek Neki kérdéseket, de Ő nem válaszol nekem… De te üdvözült vagy, hogy hallasz Engem, és legszívesebben nem tennél fel nekem további kérdéseket. Megelégszel azzal, amit hallasz Tőlem és elégedett vagy vele. Mások, akik hisznek, de nem hallanak, vágyódnak Én utánam és sokuknak személyes kérdéseik is vannak. Így hát különféle vágyódások születnek.

 

Van, aki teli szeretettel és bensőséges vágyódással irányul Felém, legszívesebben Nálam lenne, mint a menyasszony, ki olyannyira szereti a vőlegényét. Nem kérdezi szereti-e őt – tudja és megbízik benne. Ez a szív vágyódása, amit kívánok tőletek.

 

Van azonban a kérdésekkel teli vágyódás is, ami úgy vélekedik, hallani vagy látni kellene Engem, hogy bizonyságot nyerhessen. Itt a Tamás tanítványomra emlékeztetlek benneteket, aki szeretett Engem, de nem hitte el a feltámadásom után, hogy valóban Én vagyok az. Bizonyítékra volt szüksége. Bár látott Engem a belső szemeivel, melyeket felnyitottam neki, de nem tudott különbséget tenni. Látott Engem a feltámadási testemben, ami sokkal tökéletesebb volt. A többi tanítvány sem ismert fel egyből, csak miután megszólítottam őket. De Tamásnak előbb meg kellett érintenie, jobban mondva a lelke volt az, ami megérintett. Csak ezután hitte el. Így szóltam hozzá: „Hiszel, mert megérintettél. Viszont üdvözültek azok, akik nem érintenek meg Engem és mégis hisznek.“

 

Igen, akik meggyőződésből hisznek Bennem és megbíznak Bennem, azok már üdvözültek, anélkül, hogy tudnának róla. Akik meggyőződésből hisznek Bennem, azok úgymond vakon szeretnek Engem és bíznak Bennem, anélkül, hogy látottak volna Engem. Nézzétek és ez a hitetek alapvető kérdése – mivel felmutatja milyen erős a hitetek. Az igazi hit mindig is összefonódik a bizalommal.

 

Nézzétek, szeretetem végtelen és tudok minden gondotokról és megértem a bizalmatlanságotokat is. Meg kell, hogy értsétek – az, aki meggyőződésből hisz Bennem, az máris üdvözült. Ő már megérkezett.

Az, aki még kételkedik, az úton van az üdvözülésbe. De még nem érkezett meg. Vannak még kérdései, azonban aktív és dolgozik önmagán. Bensője Én reám irányult és eggyé szeretne válni Velem. És erre viszont jó szándékú szemmel tekintek.

De ez lehet akár egy hitetlen is, aki küzd Ellenem a külsőben, bár a lelke Én reám irányult. Ő egy meghasadt személyiség, mely a külsőben küzd Ellenem, de a bensőben, azaz a lelkében már Én reám irányult.

Így hát azt mondom nektek: „Kedvelem a melegeket és a hidegeket, a langyosokat azonban nem kedvelem.“ Ez azt jelenti: Azok a melegek, akikek az előbb leírtam; a hidegek viszont, a hitetlenek, azok buzgóan küzdenek Ellenem, mert Saulra hasonlítanak, aki a hitetlenségéből kiindulva küzdött a Bennem hívők ellen és megtérült egy Velem való szellemi találkozás által és ezután lángolt Értem. Buzgó volt és az is maradt megtérése után is.

Megint máshogy van ez annál, aki hisz, de langyos, aki nem veszít gondolatot Rólam és a lelki üdvösségéről. Kényelmessé teszi a világi életét, pedig tud Rólam és a tanításomról. Úgy véli: Most élek és ha mégis létezne egy további élet, akkor majd újra kezdem. Csak nehogy tévedjen ebben!

Bővebben…