Üzenet a világnak 2021. december 31-én

 

 

Az Új Korszak kereszténységének, emberiségének dala. Csatlakozzatok ráhangolódva!

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.

 

Bővebben…

Üzenet a világnak 2021. december 24-én

 

 

Szavam a jelenidő kereszténységének, az emberek és az emberiség számára adatik, szavam nyíltan kerül felajánlásra nektek. Nem kötődik és nem köt egyetlen egy külső csoportosuláshoz sem, se egyházhoz vagy szektához. Tudd, Én vezettelek téged ezen szavamhoz, mindenkinél jelen vagyok, ki ezt olvassa. Én vagyok a válasz arra, amire vártok, Én vagyok az igazság, amire építkezhettek. Jönni fog egy hatalmas nagy áttörés és látható lesz mindazok által, akik követnek Engem, mindazok által, akik őszintén igyekeznek, akik feláldozóan és bátorsággal telve maguk mögött hagyják a régit és újba kezdenek.

 

Aki eljön jászolomhoz, aki képes felfogni, hogy akkoriban, 2000 évvel ezelőtt is elkezdődött egy Új Időszak, az érezni fogja, hogy az új szellem megérinti mindazokat, akik engedik, hogy megérintse őket Istennek Szent Szelleme. Lássátok, értsétek és fogjátok fel azon nagy irgalmasságot, mely alatt álltok és jártok. És ahogyan Én, Krisztus, újra eljöttem az anyagba és most tiszta forrásokon keresztül kiönthetem az Igazság Szavát a kereszténységről, az emberekről és az emberiségről, mindenki térdre borul, aki őszinte szívvel keres Engem, aki a jászol elé lép, mint akkoriban a segítség nélküli pásztorok és a keleti bölcs férfiak, Istennek tiszteletére, dicsőítésére és ünneplésére. Mindenki részesül az Én és az Atya szellemében, mindenki befogadást nyer az igazi karácsony belső varázsába. A Föld-bolygó, amit ajándékba kaptatok szabad használatra, már nem az, mint ami volt. Mára már kizsákmányolt és elpusztított. Haladásotok és találmányaitok bemocskolta és ez Isten teremtésének legsötétebbik helye, azonban ez se fogja tudni magát így tartani. Engem nem érdekelnek külső műveitek, amiket Nekem mutattok és amikre utaltok, Én egyedül a tetteitekre, cselekvéseitekre nézek, ezek fognak változatosan növekedni és ezzel megmutatni az Isten gyönyörűségét, végtelen jóságát és tökéletes szeretetét.

 

Ha magányos lennél és egyedül érzed magad, gyere jászolom elé és várj születésem karácsonyi csodájára. Nem hiszékenységben, hanem gyermeki hitben, ami jobban megérzi és reménnyel várja a titokzatosságot, amit nem képes megmagyarázni. Látásotok homályos marad minden hagyományban, minden csillogás-villogás közepett, alámerültök a világtörténések áradatában, de tudjátok meg, mindenki felé, igen, mindenki felé kinyújtom megmentő kezemet. Lélekkel töltöm mindazok szavát, akik őszinte szívvel segítenek és szolgálnak, az Atya megáldja az ő cselekedeteiket, láthatóan megáldja őket, és mindazok, akik segítenek ezen igazaknak és hűeknek, befogadást kapnak az Atya áldásáramlatába. Amit a Földön cselekednek, az a mennyekben arany értékű lesz, mint bensőjük mindazoknak, akik segédkeztek. Akik támogatják ezt a művet, azok közvetlen az Atyától kapják meg majd jutalmukat. Igazságot hozok nektek, fényt hozok nektek és megemelést hozok nektek.

Bővebben…

Üzenet a világnak 2021. december 22-én

 

 

Némely személy a kormányban, az orvostanban és a tudományokban hivatott megoldástalálásra a járvány nyomása alatt. Kikérnek több véleményt, meghallgatnak több hangot, egymásra találnak vélemények és elképzelések, és mindenki úgy véli, hogy ő már csak tudja és igaza van. Megkeményedik a vélemények harcmezeje és ezzel megszegik a tűrés és szabadság fontos szabályait. Hová vezet a felháborodás vihara, mely energiák lesznek felszabadítva nagy mértékben? Ezek az energiák átvonulnak városaitokon, mégpedig sötét füstgomolyagként. A fény, melyet meggyújtotok, nem képes világosságot teremteni ezen árnyékban, ez szánalmas próbálkozás a hangulat megemelésére, a bennetek és körülöttetek lévő sötétség megvilágosítására, a lehangoltság alóli menekülésre, ami bénító erőként ereszkedik az emberekre.

 

Ahogy a vírus újra és újra alkalmazkodik, fejlődik, éppúgy tettek előtte az emberek is. Ellenszegültek és ma is ellenszegülnek az isteni rendnek és úgy vélik, hogy mindez következmény nélkül marad. Amit vettek, azt fogjátok aratni is. Ha elhinnétek ezt a tudást, vajon befolyásolná-e mindennapi cselekvéseteket? Tudjátok, egy magasabb erkölcs lenne a következménye, de ti nem kutakodtok magatokban, azt hiszitek tovább folytathatjátok mint eddig, más utakat kerestek és alkalmazkodtok. De nem ez a helyes út, ez nem vezet felismerésbe, ez sokkal inkább egy ördögi kör, melyben forog az ember és az emberiség. És ha kérdeztek Engem imáitokban: «Meddig még?», Úgy Én nekem nincsen rá válaszom. Kizárólag az embereknek, az emberiségnek van rá válasza. A nektek feltett kérdések mindannyiótokat érint, egyszerűen mindenkit. A politika a hatalom látszatában él, a tudományok a kutatásaik eredményeiben, az orvosok pedig a saját vívmányaikban, melyekben életmentőkké emelték magukat. És mindegyiküknek megvan a vezetője, mindegyikük követ egy példaképet. A patkányfogóhoz hasonlóan követik őket a fiatal nemzedékek és az árnyékvilágmélyeibe rántják őket, mint akik nem rendelkeznének saját akarattal.

 

Minden téren lelepleződik és fény derül a megtévesztésre. Egyesek a másikra mutatnak, pellengérre állítják és vétkesnek kiáltják a másikat, és eközben elvonják magukról a figyelmet. Ismerjétek fel a nagy színjátékot, melynek részesei vagytok mindannyian, ismerjétek fel, ahogy mindez egy egyedüli drámába torkollik. Nézzétek, senki sem ismeri a megoldást, se az utat, mely kivezet a gonosz belső rabszolgaságából, akit továbbra is követ, igen, követni akar az ember és az emberiség.

Bővebben…

Üzenet a világnak 2021. december 16-án

 

 

Léteznek köztetek úgynevezett szerencsétlen flótások, ők azok, akiknek látszólag semmi sem sikerül, akik nehéz helyzetekbe kerülnek és nehéz feladatokat kapnak. Úgy mondják, nem jó hozzájuk a sors. Keményen éri őket az élet, mivel semmi sem tűnik javukra válni.

 

És emellett vannak azok, akiket az egyik szerencse a másik után ér, akik számára látszólag egyszerűen és könnyedén esik minden. Ezek a vagyonosok, az élet szerencsései, ezek a szerencsebogarak. Ezek azok, akik elé minden odapottyan mindenféle megerőltetés nélkül, és akik az élet napos oldalán állnak. Ezek azok, akiket soha el nem kapnak, akik mindig kibújnak a dolgok alól, mindenféle megerőltetés nélkül eléjük pottyan minden.

 

Most azt kérdem tőletek: Hogyan értékelitek ezt? Előnyben részesül-e az egyik, közelebb van-e Istenhez és Ő jobban szereti őt?

 

A szerencsebogár az, aki közelebb áll Istenhez és ezért jönnek be a lépései? És az, akit sorscsapás ér, ő lenne az, akihez az Isten nem annyira kedves, aki tévúton jár? Ő lenne az, akinek különlegesen sok a tanulni valója, mivel, talán az előző életében, túl sok mindent elrontott?

 

Kérdem tőletek: Úgy vélitek megítélhetitek ezt? Mi alapján hoztok ítéletet?

 

Vajon úgy van-e, hogy azzal történik jó, aki a jót kívánja és cselekszi? Ez lenne a jele annak, hogy bejön, azért, mert mindent jól csinált? Vagy netán ez lenne a különleges kegyelme Istennek, ha valaki előtt minden ajtó nyitva áll és minden eszköz kiterül előtte? Isten ezzel kiemelkedően ellátja őt?

 

Engem is kiemelkedően ellátott volna utamon? Nyitva állt előttem minden ajtó? Különlegesen vagyonos és képzett voltam?

Bővebben…

Üzenet a világnak 2021. december 13-án

 

 

Ti, akik a szakadás és a hasadás korszakváltásában vagytok, az Én újra eljövetelem idejében, hát nem látjátok? Hát nem így volt a Második Időben is és meg nem mondtam nektek előre?

 

Eljöttem, hogy ketté válasszam az embert az apjától és a leányt az anyjától és a menyet az anyóstól.

 

Az, ami foglalkoztatja és lélegzetben tartja a világot és vele egyidőben elveszi tőletek a levegőt, minden másnál is jobban felteszi nektek a kérdést a dolgok értelmére. Fejére állítja rendszereiteket, ellátási útvonalláncaitokat, biztonságotokat, harmóniátokat, fényűzéseteket, szabadságotokat, utazásaitokat, függetlenségeteket, tűrőképességeteket, nagylelkűségeteket, igazságérzeteteket, röviden mondva mindent, amit felépítettetek és amiről azt hiszitek, hogy felépítettétek. Ahogy látjátok, fején áll a világotok, mindegy miféle biztonságot építettetek magatoknak.

 

A szakadás, a hasadás, a bizonytalanság és az elégedetlenség felteszi a kérdést mint eddig sohasem: Minek és miért? És ez jól van, mert valóban az a kérdés: Meddig akarjátok még ezt folytatni?

 

Igen, megváltozott az éghajlat. Kényelmetlenebbé vált számotokra, kik létrehoztátok magatoknak a közömbösség oázisait, a szabadság, a függetlenség, a biztonság, a tűrőképesség és a jó szándék oázisait. És amint feltámad a vihar és mindent felkavar, talán még látni fogjátok a porfelhőn keresztül, hogy az oázisotok csupán egy apró folt a nagy sivatagban, még ennél is rosszabb, délibábnak bizonyul. Egyre sürgősebben feltevődik nektek a kérdés és már nem lehet félretenni sem, és mindenkihez szegődik: Mit akarsz? Mi a fontos számodra?

Bővebben…

Üzenet a világnak 2021. december 12-én

 

 

Lássátok és értsétek meg az időt, melyben vagytok. Előre bejelentettem nektek, elmagyaráztam nektek az óriások harcát, a kecsességek játszmáit, a bennetek lévő kígyót és a sárkány hatalmát – a «» a «gonosz» ellen, ha így akarjátok, az «érte» és «ellene».

 

Ó, lássátok és értsétek: Egyre őrültebbé válik a világotok, mert egyre jobban eltolódik, mert most egymás ellen lépnek fel az óriások, a rendszerek és a hatalmak. A kapitalizmussal szemben áll az éghajlat-lelkiismeret, az egészségügyi rendszerrel szemben áll az alternatíva, a kormány hatalmával szemben áll a lázadó nép, próbára állíttatik és terhelés alatt vizsgázik a türelem, megköveltetik a szabadság. Ez zavarodottság, egy megzavaró játék, amit zavarodottak űznek. Létrehoznak táborokat, melyeket két részre osztanak és egymás ellen áll aztán a két fél. Most az a nagy kérdés, és ez mindenki számára feltevődik:

 

Miben hiszel te? Melyik forrásokban bízol? És mire építesz?

 

Mert lássátok és értsétek: Azt, amiben hisztek, amit jogosnak tekintetek, amit támogattok energiátokkal, azt erősítitek meg magatokban. Mindenki a saját energiájával és erejével azt támogatja, amiben teljes szívvel hisz és hinni tud. Tehát mindenki kiveszi a részét abban, ami történik és lehetővé válik és abban is, ami nem történik meg, nem történhet meg és nem lehetséges ill. nem válik azzá. Nézzétek, a szellemi világ számtalan lehetőségekkel dolgozik. Ezek azok a lehetőségek, a döntések útjai, amelyek a szabad akarat alatt állnak, amit egy egyén vagy egy nép hoz meg döntésként, melyek aztán ismét új lehetőségeket teremtenek. Ha ezek Isten mellett szólnak, akkor más lehetőségek nyílnak meg, mint ha Isten vagy az egység ellen szólnának. Eközben mindig is az indíttatás a fontos. Ez kerül mérlegelésre és mérettetésre, mennyire is szólnak Isten mellett. Szóval a kérdés az: Mennyi jó alapra lehet építkezni?

Bővebben…

Üzenet a világnak 2021. december 11-én

 

 

Ti emberek, biztonságot kerestek a bizonytalan időkben. Ti emberek, igazságot kerestek olyan időkben, melyekben egyre több megtévesztésre derül fény. Ti emberek szeretetet kerestek, gondviselést és védelmet.

 

Most feltevődik a kérdés: Hol fogtok rátalálni?

 

Vannak akik biztosak benne, hogy a tulajdonukban találják meg a biztonságot és felhalmozzák és kezelni is igyekeznek azt. Ezek azok, akik ezzel foglalatoskodnak. Felkeresnek tanácsadókat és bölcseket, akik előre látják a jövőt.

 

Mások a hatalomban és a hatalmi helyeken látják a biztonságot. Ők azokat keresik, akikben megbízhatnak, egy biztos hálózatot keresnek, ami igazolja őket és támaszt ad nekik, embereket, akikben megbízhatnak. Mindent megtesznek azért, hogy jobb pozícióba kerüljenek és kitervelik, mivel tudják magukat hatalmon tartani. Mecénásokat keresnek, akik támogatják őket és kegyenceket, akikre benyomást kelthetnek hatalmukkal, akiket függőségbe tudnak vinni kegyességük biztosítására és ezzel is megtartva pozíciójukat.

 

Megint mások az igazságot keresik. A ti időtökben oly sok hazugság és oly sok igazság terjed egyidőben, hogy nem tudjátok megkülönböztetni egyiket a másiktól. Rabul ejtve az árnyékvilágban azoknak hisztek, akik hazugnak mondják a másikat. Hazugsággal gyanúsítják egymást, ha kiderül a megtévesztés, mivel az igazság nem igazság, hanem megtévesztés. Mindenki, aki ezt felismerte annak, ami, úgy véli most megtalálta az igazságot és nem érti, hogy annak csak egy részét látja. Mivel a mind a tükröződésben, mind pedig az üvegszilánkokban is látjátok a valóságot.

Bővebben…

Üzenet a világnak 2021. szeptember 17-én

 

 

Ó ti emberek, ó te ember, ne keress se emitt, se amott, fülelj a szívedbe és minden lépéssel megtalálsz. Hagyd el a hangosat, ami varázsa alá keríteni próbál, légy csendes, fülelj a bensődbe és látni és tapasztalni fogod az Én vezetésemet. Légy egyértelmű, szólj Hozzám és halld meg válaszomat benned. Miért ilyen kevés az önbizalmad? Tán azt hiszed, ha észleled magadban a finom ösztönzéseket, azok a kívánságod világából származnak? Tudd, ez is lehetséges, de ha az Én tanításomhoz tartod magadat, megtanulod felismerni a különbséget a lét és a látszat között, igazság és hazugság között, emberi jogok és igazságosság között! Az akkori Szavaim megfelelnek a mai Szavaimnak. Az igazság nem változik, hanem feltárul, értelmet ad és logikus, világosságot és rendet hoz gondolkodásotokba és ezzel az életetekbe is. Még mindig a felebarátszeretetet és az ellenségszeretetet képviselem.

 

Aki bosszúra hajt, az még az Első Időszakban van, további okokat teremt, melyek következményeit aztán majd viselnie kell. A Második Időszakban Jézus, Én, tanítottam nektek a felebarátszeretetet, és a Harmadik Időszakban lefogjátok hozni az irgalmasság szellemében, ennek a beteljesítésében ezt a szeretetet a Földre. Valóban, valóban, mondom nektek: Nyereségetekre válik az Én követésem, a belső birtokotokká. Azok, akik már lépéseket tettek meg ezen az úton, hálásan elfogadják a segítséget, amit a korszakváltás alatt kaptok.

 

Az Én utam az igazságba vezet és ezzel a tér és idő igazságába is, megtanítja a megkülönböztetés képességét. Az Én oldalamon ráébredtek szellemi lényetekre és gyermekként ismeritek fel az Isten-Szellem új világát, igen, lelketekben, bensőtökben visszatér belétek az emlékezés. Éppen ezért számítsatok azzal, hogy a nézetetek, céljaitok még a világhoz kötött, számítsatok azzal, hogy megerősödnek és konokabban lesznek a sötétség birodalmára irányuló kötődések, mint gondolnátok.

Bővebben…

Üzenet a világnak 2021. július 22-én

 

 

Ó, fogjad fel, fogjad fel, ó kereszténység, mily korszakváltó időben vagy! Fogjad fel a terjedelmét annak, amiben vagy! Azoknak, akik házukat homokra építették, hát nem azt mondtam: Aki ezen szavaim szerint tesz, az egy okos ember, ő sziklára építi a házát. Ó nézzétek, házak sokasága, mind homokra épültek, ezek a tartások és kötések, melyek nem tartanak ki ha jön a megpróbáltatás. Ezek a jó szándékok és sok jó szó ki lett már mondva. Sok tanítás és sok szó lett terjesztve, hit által térítve, továbbadva, tiszteletben tartva, megbecsülve és szenteltetve, de értsétek meg, ó értsétek: Most viharban álltok és azt kérdem tőletek: Helytállnak-e a szavak? Helytáll-e a házatok, mert biztos sziklán áll, vagy homokra építettétek? Kérdezzétek önmagatoktól és értsétek meg a vizsgaidőszakot és lássátok a választópontot, ahol álltok.

 

A sok vélemény és elképzelés tekintetében, melyek a jelenlegi világhelyzetről keringenek, azt kérdezem tőletek: Engeditek-e, hogy megosszon titeket? Engeditek-e, hogy ketté válasszon titeket? Vagy megértettétek, hogy az Én törvényem mindenek felett áll és az Én törvényem érvényben van? Azon törvény, amit ha élnek, akkor az egy állapotot – az egység állapota.

 

Ó értsétek meg, ha visszább mentek és vissza emlékeztek a kezdetre, úgy egy szellemből vagytok, egy létből, ami Én Vagyok, a Mindenség-Egység, a Mindenség-Törvény, a Mindenség-Szeretet, az Ős-Áramlat, az Atya-Anya-Istené, a létező elvben, kezdettől a végéig, abban ami volt és ami lesz. Nézzétek, ebből egyre több lehullott, kilépett ezen egységből, és egyre több bukási egységekre, úgymond szintekre bomlott és a lélekvilágokból, tisztulási szintekből és az anyagi világokból is végül felépült az ellenteremtés. Ezzel az ellenteremtés nem más, mint a teljes körű elválás attól, ami Én Vagyok, az emberi én legapróbb feldarabolása. Így hát értsétek meg és tanuljátok meg felfogni, miért válik el a szellem jelenlegi világotok és világhelyzetetek miatt, a korszellem adja meg nektek az ütemet és írja elő a szabályokat, előírja nektek a hamis és a helyes tűréshatárt, előírja mit szabad, mit nem, előírja mi a helyes, mi a helytelen, úgy véli képes különválasztani a hazugságot az igazságtól, a tűréshatárt és a tűréshatártalanságtól. És a kapcsolat szükségletéről az emberi én enged a tömegnek és a korszellem irányzatát követi.

 

Emellett vannak azok, akik tudni vélik, hogy jobban tudják és nem követik a tömeget, akik úgy hiszik az igazságot követik, miképp fejre állítanak mindent és azt mondják, az igazság a hazugság és a hazugság az igazság.

Bővebben…

Üzenet a világnak 2021. július 19-én

 

 

Négy harsona már meg lett fújva, ezek ébresztő hívások az emberek számára, ezek ébresztő hívások a keresztények felé, ébredjenek hát fel és hozzák el az Isten Országát a Földre. Látjátok gondolkodásotok, cselekvésetek kihatásait és egymást kezditek hibáztatni. «Ki hibás amiatt, ami történik?», Kérdezitek. Eközben megálltok a külsőben, az első szinten, de újból és ismételten legyen megmondva nektek: Három szint létezik, három valóság, az anyagi, a lelki és a szellemi. Végezzetek önvizsgálatot, melyik szinten mozogtok.

 

Miről van szó? Hol álltok? A vélemények eltávolodnak egymástól, a dolgok meglátása szintúgy. Kinek adtok igazat, kinek nem? Ki ismeri az igazságot a mozgalmakban, melyek mozgatnak titeket, melyek kihívnak titeket álláspontfoglalásra? Hát nem mindent arra tesznek, hogy elégedetlenség és felháborodás fogja el a világot? Ki választ el titeket a felebarátaitoktól? Ki hergel fel titeket és ki használ ki titeket a harcára, anélkül, hogy észrevennétek? Nem a másképp gondolkozók elleni harcról van szó, hanem a saját bensőtökben zajló harcról, a tartásban, amit az igazságosságban nyertek el, a Tízparancsolat betartásában, amit nap mint nap gyakorolnotok kellene folytonos igyekezettel.

 

Ellenséges területen vagytok, az ellenteremtésben. Ebben befolyásolás alatt álltok, kihasználnak és kizsákmányolnak titeket, ahogy ti mondjátok, hülyére vesznek titeket. Ennek a felismerése felháborodásba vezet titeket. És most már mindenben látjátok az összeesküvést, bizalmatlanságba vonultok és nevettek azokon, akik továbbá is hinni akarnak a jóban. Újból felteszem a kérdést: Melyik erőnek szolgáltok ezzel? Vannak azok, akik még nem ébredtek fel, akik még jóhiszeműen együttműködnek, nem akarják látni és nem képesek meglátni kinek szolgálnak és segítenek. De ti felébredtetek, felismeritek az árnyékvilágot minden művével együtt.

 

Valóban, valóban azt mondom nektek: Ismerjétek fel, hogy ti is részesei voltatok és vagytok is még! Miért nem látjátok, hogy felháborodásotokban, felfuvalkodottságotokban új és új okot hoztok létre? Miért panaszkodtok, ha elér benneteket ez az új ok? Azoknak, akik keresztényeknek nevezik magukat, ismerniük kellene az ok és okozat törvényét, ébren kellene lenniük megítéléseikben és könnyen hozott állásfoglalásukban. Senki sem képes átlátni a bonyolult eljárásokon és csak kevesen kapnak belátást abba, amiket létrehozott magának az emberiség. Rendszereitek csapdák, melyekbe bevezetnek titeket, melyekben befolyásolás alá vonnak titeket, melyekben félelmet szítanak bennetek, úgy, hogy vélemények és elképzelések, tudósok által engeditek megmagyarázni merre halad a világ és mindaz, ami világi.

Bővebben…