Üzenet a világnak 2022. január 20-án

 

 

Volt két nővér. Az egyikük együgyű volt és tapasztalatlan, a másik irigy és rosszakaró, mivel az együgyű mindent könnyen vett és nem csinált gondot semmiből, elégedett volt önmagával.

 

Mi fog történni, ha bekerülnek az földi iskolába?

 

Az együgyű ráveti magát a világra szeretetet keresve és odaajándékozza magát a világnak, néhol boldog és szárnyaló lesz, aztán újra és újra csalódott és teli önsajnálattal, egyre inkább egyedül fogja magát érezni és teljes körűen önmagával fog foglalatoskodni, azzal, hogy szeretetet adjon és kapjon.

 

Az irigy feltesz mindent arra, hogy szebb vagy jobb legyen másoknál. Mindent megtesz azért szorgosan és a lehető legkedvezőbb fénybe kerüljön, hogy túltegyen másokon, leutánozza az együgyűt és ravasz köntösévé teszi majd az ő kecses könnyedségét és egyszerűségét, csellel kijátssza ellenfeleit és azon lesz, hogy felmérje azokat, akik ellene vannak. Megpróbálja elnyerni minél többek támogatását, mivel abban a feltevésben van, hogy aki nem vele van, az ellene van. Észrevétlenül hamarosan mindenki az ő véleménye szerint fog cselekedni. Megpróbál majd mindent és mindenkit a saját ellenőrzése alá vonni azon feltevésben, hogy jobban tud mindent másnál. Akinek megvan minden, aki mindent irányít, ő a kedvelt és a szeretett.

 

Megfogja próbálni magához kötni és függővé tenni az együgyűt, tűrni fogja, ha engedelmeskedik neki. Az együgyű, aki csalódottá vált a földi iskolában, mindent megad majd azért, hogy ne legyen többé egyedül és hálásan elfogadja majd a másik ajánlatát, hogy szeretve érezze magát általa és gondját viselve.

Bővebben…

Üzenet a világnak 2022. január 19-én

 

 

Volt két fivér. Az egyikük, ő egy semmirekellő volt, aki magához vett mindent amit csak akart, másokat meg becsapott. A másikuk, ő volt a türelmes, a jóságos, a csendes, a buta, aki hagyta magát becsapni.

 

Mit gondoltok, mit történne, ha mindegyiküket a földi iskolába küldenék?

 

Az egyik, a semmirevaló, ő elkezdene felosztani, uralkodni, hódítani, birtokolni, hatalmon lenni, becsapni, elvenni amit csak akar és még többet, birtokolna és lenne.

 

Sok-sok év telik el így.

 

Mi történne, ha a türelmes megtanulna felállni, kiállni magáért, ha követelné a magáét, ha ős is kivenné a részét? Az uralkodó veszélyben érezné magát és már nem jut elég mindenkinek. Fogy a készlet és növekednek a küzdelmek.

 

És mit jelentene a két fivér számára, kik harcban állnak egymással, ha visszatérnének az eredethez?

Bővebben…

Üzenet a világnak 2022. január 18-án

 

 

Ó ember, haladásodban előre lépkedtél – el az eredetedtől, el önmagadtól. Már nem érzel és nem érzed se magadat, se lényedet, se lelkiismeretedet, mert magad mögött hagytad mind haladásod folyamán, lelkiismeret furdalásodat elavultnak, értelmességedet meg kényszerként fogadtad el. Kényszer, mely elöl szökni akartál és amely elöl menekülni akartál. Nos önmagad elöl szaladtál el és az eredeted elöl, lényed, az egység elöl, amiből vagy.

 

Most megpillantod a véglegességet, amelyben találod önmagadat. Úgy tűnik, mintha megérkeztél volna a végtelen szabadság végére, amiről úgy vélted, keresned kell. Tartósan kárt okoztál az éghajlatban, melyben élsz. A tengerek üressé halászottak, a korall zátonyok elpusztítva, az erdők kivágva, a talaj kiszáradva, a messzeségek kiépítve, a hegyek megmászva, az világűr tele szemetelve, a felebarát becsapva és az állatok árucikké váltak, és számodra tudatossá válik: Magasabbra, gyorsabban, tovább – már nem megy!

 

Rien ne plus – és némelyekben már dereng: Rosszra tettek – és veszítettek.

 

De ember, legyél tudatában annak, mit is veszítettél valójában: Teremtőd isteni gyermekének tudatosságának becsülete és tisztelete az, aminek nem vagy többé tudatában. Elvesztetted becsületességedet, ami felelősségre von téged a Teremtőd előtt, megszabadultál tőle, mint valami nem kedvelt igától.

 

Ó ember, de ki, kérdezd magadtól, ki adta el neked ezt igaként?

Bővebben…

Üzenet a világnak 2022. január 2-án

 

 

Egy új dal érkezett meg világotokban. A győzelem dala, ami vakon teremtett; nem a külsőből jöttek a hangjegyek, hanem belülről teremtődtek a zenész által azon időre, melyben az elsők már ráhangolódhatnak ezen dalra. Szintúgy elkészült már a szövege is. Minden egyén győzelméről szól, a kereszténység győzelméről, mely magában hordozza ezt a dalt, mely befogadta lelkébe ezt a dalt a helyes szellemiség jelképeként a mennyekben. A kereszténység megénekli a szellem ezen új időszakát, melybe azok lépnek be, akik teljesítik a dal tartalmát, akik már felemelhetik lelküket Istennek Szellemébe.

 

Habár még nehezetekre esik megérteni, sőt felfogni is, hogy mi történik az időtökben, ezért is had mondjam nektek: Nagy dolog történik, korszakváltó és egyben csodálatos dolog! Mert egyre inkább láthatóvá válik a megváltás, amit Én, Krisztus Jézusban nyertem el nektek. Az Én követőim most már énekelni fogják, tudják is és szabad is nekik elénekelni a győzelem dalát, és ez összekapcsolja őket, mert megértik! Lebomlanak a korlátok, le lesznek döntve az elhatárolások és a kerítések, mert ezt teszi a szeretet, mert képes erre az irgalom és a szeretet!

 

Mélyüljetek el ezen szavakban, érezzetek beléjük és kezdjetek el, ó kezdjetek el együttműködni és részt venni ezen nagy győzelemben. A világ, amit az ember teremtett magának, nem tartható, ez nem a nemesség és a jóság világa, nem az Isten gyermekeié, fiaié és leányaié. Emberi világotok az ellenteremtés, mely rendszereire, úgymint a birtoklásvágyra és a tűnésvágyra alapszik. Nézzetek azokra, akik megmásszák a hit hegyét, Cion hegyét, ők elhagyják az anyagot, címerük fent fog lobogni a hegy csúcsán, az Atya trónja előtt, számuk hét. Mindegyik isteni családért lobog majd egy-egy és ti meglátjátok és megértitek, hogy mit is mond és jelent ez. És ha örömöt éreztek e szöveg hallatán, ha felébred a vágyatok és felismeritek benne a beteljesülést, akkor emelkedjetek fel ezen érzésekbe! Tegyetek bűnbocsánatot és tisztítsátok meg magatokat mindattól, ami méltatlanul, becstelenül és kegyetlenül hozzáköt titeket a korszellem világához. Ó, ti keresztény emberek, észleljétek a maradék nyomait annak, ami még befolyással hathat rátok! Oldjátok fel és adjátok át őket Nekem, mert Én vagyok a Megmentő, a ti Megváltótok! Megbánásban és szégyenkezésben helyezzétek adósságkönyveteket megváltásom tűzkehelyébe! Ez felszámol minden adósságot és bűnt, mind amit átadtok Nekem őszinte szívvel. Aki ezt el tudja hinni, ő számára valóság lesz, ő előre halad, megkönnyebbül és felszabadul. Teljesítsétek a dalt és kezdjétek el ti is énekelni a hit útján a hit hegyére, a felszabadulásba, igen, a Szabad Szellembe, a béke országában, a visszanyert paradicsomban, melyben újra azon neme lénnyé váltok, amik vagytok. AZ Én vezetésem alatt a világ egyre jobban megtapasztalja majd a fényemet, az igazságomat és az igazságosságomat, és az árnyékvilág nem fogja tudni magát tartani, az anyagnak múlnia kell, le lesz győzve. A halál sem lesz többé, az is le lesz győzve, ahogy Én is legyőztem, a követőim is legyőzik!

 

Ez az Én utam, az igazságom és a célom! Ez a ti igaz örök életetek! És ha te, ezen sorok olvasója azt hiszed nem lehet ez, azt mondom neked: Ez van! Az Én igazságom nem elképzelésen alapszik, hanem maga az igazság! Énekeljétek a győzelem dalát, énekeljétek a Velem való egység dalát és lássátok, már lobog egy zászló a hit hegyén, s ez az irgalmasság zászlaja. Ezen kapcsolatból, ami ezen új dal győzelmeiből áll, ebből váltak lehetővé ezen üzeneteim is!

Bővebben…

Üzenet a világnak 2021. december 31-én

 

 

Az Új Korszak kereszténységének, emberiségének dala. Csatlakozzatok ráhangolódva!

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.

 

Bővebben…

Üzenet a világnak 2021. december 24-én

 

 

Szavam a jelenidő kereszténységének, az emberek és az emberiség számára adatik, szavam nyíltan kerül felajánlásra nektek. Nem kötődik és nem köt egyetlen egy külső csoportosuláshoz sem, se egyházhoz vagy szektához. Tudd, Én vezettelek téged ezen szavamhoz, mindenkinél jelen vagyok, ki ezt olvassa. Én vagyok a válasz arra, amire vártok, Én vagyok az igazság, amire építkezhettek. Jönni fog egy hatalmas nagy áttörés és látható lesz mindazok által, akik követnek Engem, mindazok által, akik őszintén igyekeznek, akik feláldozóan és bátorsággal telve maguk mögött hagyják a régit és újba kezdenek.

 

Aki eljön jászolomhoz, aki képes felfogni, hogy akkoriban, 2000 évvel ezelőtt is elkezdődött egy Új Időszak, az érezni fogja, hogy az új szellem megérinti mindazokat, akik engedik, hogy megérintse őket Istennek Szent Szelleme. Lássátok, értsétek és fogjátok fel azon nagy irgalmasságot, mely alatt álltok és jártok. És ahogyan Én, Krisztus, újra eljöttem az anyagba és most tiszta forrásokon keresztül kiönthetem az Igazság Szavát a kereszténységről, az emberekről és az emberiségről, mindenki térdre borul, aki őszinte szívvel keres Engem, aki a jászol elé lép, mint akkoriban a segítség nélküli pásztorok és a keleti bölcs férfiak, Istennek tiszteletére, dicsőítésére és ünneplésére. Mindenki részesül az Én és az Atya szellemében, mindenki befogadást nyer az igazi karácsony belső varázsába. A Föld-bolygó, amit ajándékba kaptatok szabad használatra, már nem az, mint ami volt. Mára már kizsákmányolt és elpusztított. Haladásotok és találmányaitok bemocskolta és ez Isten teremtésének legsötétebbik helye, azonban ez se fogja tudni magát így tartani. Engem nem érdekelnek külső műveitek, amiket Nekem mutattok és amikre utaltok, Én egyedül a tetteitekre, cselekvéseitekre nézek, ezek fognak változatosan növekedni és ezzel megmutatni az Isten gyönyörűségét, végtelen jóságát és tökéletes szeretetét.

 

Ha magányos lennél és egyedül érzed magad, gyere jászolom elé és várj születésem karácsonyi csodájára. Nem hiszékenységben, hanem gyermeki hitben, ami jobban megérzi és reménnyel várja a titokzatosságot, amit nem képes megmagyarázni. Látásotok homályos marad minden hagyományban, minden csillogás-villogás közepett, alámerültök a világtörténések áradatában, de tudjátok meg, mindenki felé, igen, mindenki felé kinyújtom megmentő kezemet. Lélekkel töltöm mindazok szavát, akik őszinte szívvel segítenek és szolgálnak, az Atya megáldja az ő cselekedeteiket, láthatóan megáldja őket, és mindazok, akik segítenek ezen igazaknak és hűeknek, befogadást kapnak az Atya áldásáramlatába. Amit a Földön cselekednek, az a mennyekben arany értékű lesz, mint bensőjük mindazoknak, akik segédkeztek. Akik támogatják ezt a művet, azok közvetlen az Atyától kapják meg majd jutalmukat. Igazságot hozok nektek, fényt hozok nektek és megemelést hozok nektek.

Bővebben…

Üzenet a világnak 2021. december 22-én

 

 

Némely személy a kormányban, az orvostanban és a tudományokban hivatott megoldástalálásra a járvány nyomása alatt. Kikérnek több véleményt, meghallgatnak több hangot, egymásra találnak vélemények és elképzelések, és mindenki úgy véli, hogy ő már csak tudja és igaza van. Megkeményedik a vélemények harcmezeje és ezzel megszegik a tűrés és szabadság fontos szabályait. Hová vezet a felháborodás vihara, mely energiák lesznek felszabadítva nagy mértékben? Ezek az energiák átvonulnak városaitokon, mégpedig sötét füstgomolyagként. A fény, melyet meggyújtotok, nem képes világosságot teremteni ezen árnyékban, ez szánalmas próbálkozás a hangulat megemelésére, a bennetek és körülöttetek lévő sötétség megvilágosítására, a lehangoltság alóli menekülésre, ami bénító erőként ereszkedik az emberekre.

 

Ahogy a vírus újra és újra alkalmazkodik, fejlődik, éppúgy tettek előtte az emberek is. Ellenszegültek és ma is ellenszegülnek az isteni rendnek és úgy vélik, hogy mindez következmény nélkül marad. Amit vettek, azt fogjátok aratni is. Ha elhinnétek ezt a tudást, vajon befolyásolná-e mindennapi cselekvéseteket? Tudjátok, egy magasabb erkölcs lenne a következménye, de ti nem kutakodtok magatokban, azt hiszitek tovább folytathatjátok mint eddig, más utakat kerestek és alkalmazkodtok. De nem ez a helyes út, ez nem vezet felismerésbe, ez sokkal inkább egy ördögi kör, melyben forog az ember és az emberiség. És ha kérdeztek Engem imáitokban: «Meddig még?», Úgy Én nekem nincsen rá válaszom. Kizárólag az embereknek, az emberiségnek van rá válasza. A nektek feltett kérdések mindannyiótokat érint, egyszerűen mindenkit. A politika a hatalom látszatában él, a tudományok a kutatásaik eredményeiben, az orvosok pedig a saját vívmányaikban, melyekben életmentőkké emelték magukat. És mindegyiküknek megvan a vezetője, mindegyikük követ egy példaképet. A patkányfogóhoz hasonlóan követik őket a fiatal nemzedékek és az árnyékvilágmélyeibe rántják őket, mint akik nem rendelkeznének saját akarattal.

 

Minden téren lelepleződik és fény derül a megtévesztésre. Egyesek a másikra mutatnak, pellengérre állítják és vétkesnek kiáltják a másikat, és eközben elvonják magukról a figyelmet. Ismerjétek fel a nagy színjátékot, melynek részesei vagytok mindannyian, ismerjétek fel, ahogy mindez egy egyedüli drámába torkollik. Nézzétek, senki sem ismeri a megoldást, se az utat, mely kivezet a gonosz belső rabszolgaságából, akit továbbra is követ, igen, követni akar az ember és az emberiség.

Bővebben…

Üzenet a világnak 2021. december 16-án

 

 

Léteznek köztetek úgynevezett szerencsétlen flótások, ők azok, akiknek látszólag semmi sem sikerül, akik nehéz helyzetekbe kerülnek és nehéz feladatokat kapnak. Úgy mondják, nem jó hozzájuk a sors. Keményen éri őket az élet, mivel semmi sem tűnik javukra válni.

 

És emellett vannak azok, akiket az egyik szerencse a másik után ér, akik számára látszólag egyszerűen és könnyedén esik minden. Ezek a vagyonosok, az élet szerencsései, ezek a szerencsebogarak. Ezek azok, akik elé minden odapottyan mindenféle megerőltetés nélkül, és akik az élet napos oldalán állnak. Ezek azok, akiket soha el nem kapnak, akik mindig kibújnak a dolgok alól, mindenféle megerőltetés nélkül eléjük pottyan minden.

 

Most azt kérdem tőletek: Hogyan értékelitek ezt? Előnyben részesül-e az egyik, közelebb van-e Istenhez és Ő jobban szereti őt?

 

A szerencsebogár az, aki közelebb áll Istenhez és ezért jönnek be a lépései? És az, akit sorscsapás ér, ő lenne az, akihez az Isten nem annyira kedves, aki tévúton jár? Ő lenne az, akinek különlegesen sok a tanulni valója, mivel, talán az előző életében, túl sok mindent elrontott?

 

Kérdem tőletek: Úgy vélitek megítélhetitek ezt? Mi alapján hoztok ítéletet?

 

Vajon úgy van-e, hogy azzal történik jó, aki a jót kívánja és cselekszi? Ez lenne a jele annak, hogy bejön, azért, mert mindent jól csinált? Vagy netán ez lenne a különleges kegyelme Istennek, ha valaki előtt minden ajtó nyitva áll és minden eszköz kiterül előtte? Isten ezzel kiemelkedően ellátja őt?

 

Engem is kiemelkedően ellátott volna utamon? Nyitva állt előttem minden ajtó? Különlegesen vagyonos és képzett voltam?

Bővebben…

Üzenet a világnak 2021. december 13-án

 

 

Ti, akik a szakadás és a hasadás korszakváltásában vagytok, az Én újra eljövetelem idejében, hát nem látjátok? Hát nem így volt a Második Időben is és meg nem mondtam nektek előre?

 

Eljöttem, hogy ketté válasszam az embert az apjától és a leányt az anyjától és a menyet az anyóstól.

 

Az, ami foglalkoztatja és lélegzetben tartja a világot és vele egyidőben elveszi tőletek a levegőt, minden másnál is jobban felteszi nektek a kérdést a dolgok értelmére. Fejére állítja rendszereiteket, ellátási útvonalláncaitokat, biztonságotokat, harmóniátokat, fényűzéseteket, szabadságotokat, utazásaitokat, függetlenségeteket, tűrőképességeteket, nagylelkűségeteket, igazságérzeteteket, röviden mondva mindent, amit felépítettetek és amiről azt hiszitek, hogy felépítettétek. Ahogy látjátok, fején áll a világotok, mindegy miféle biztonságot építettetek magatoknak.

 

A szakadás, a hasadás, a bizonytalanság és az elégedetlenség felteszi a kérdést mint eddig sohasem: Minek és miért? És ez jól van, mert valóban az a kérdés: Meddig akarjátok még ezt folytatni?

 

Igen, megváltozott az éghajlat. Kényelmetlenebbé vált számotokra, kik létrehoztátok magatoknak a közömbösség oázisait, a szabadság, a függetlenség, a biztonság, a tűrőképesség és a jó szándék oázisait. És amint feltámad a vihar és mindent felkavar, talán még látni fogjátok a porfelhőn keresztül, hogy az oázisotok csupán egy apró folt a nagy sivatagban, még ennél is rosszabb, délibábnak bizonyul. Egyre sürgősebben feltevődik nektek a kérdés és már nem lehet félretenni sem, és mindenkihez szegődik: Mit akarsz? Mi a fontos számodra?

Bővebben…

Üzenet a világnak 2021. december 12-én

 

 

Lássátok és értsétek meg az időt, melyben vagytok. Előre bejelentettem nektek, elmagyaráztam nektek az óriások harcát, a kecsességek játszmáit, a bennetek lévő kígyót és a sárkány hatalmát – a «» a «gonosz» ellen, ha így akarjátok, az «érte» és «ellene».

 

Ó, lássátok és értsétek: Egyre őrültebbé válik a világotok, mert egyre jobban eltolódik, mert most egymás ellen lépnek fel az óriások, a rendszerek és a hatalmak. A kapitalizmussal szemben áll az éghajlat-lelkiismeret, az egészségügyi rendszerrel szemben áll az alternatíva, a kormány hatalmával szemben áll a lázadó nép, próbára állíttatik és terhelés alatt vizsgázik a türelem, megköveltetik a szabadság. Ez zavarodottság, egy megzavaró játék, amit zavarodottak űznek. Létrehoznak táborokat, melyeket két részre osztanak és egymás ellen áll aztán a két fél. Most az a nagy kérdés, és ez mindenki számára feltevődik:

 

Miben hiszel te? Melyik forrásokban bízol? És mire építesz?

 

Mert lássátok és értsétek: Azt, amiben hisztek, amit jogosnak tekintetek, amit támogattok energiátokkal, azt erősítitek meg magatokban. Mindenki a saját energiájával és erejével azt támogatja, amiben teljes szívvel hisz és hinni tud. Tehát mindenki kiveszi a részét abban, ami történik és lehetővé válik és abban is, ami nem történik meg, nem történhet meg és nem lehetséges ill. nem válik azzá. Nézzétek, a szellemi világ számtalan lehetőségekkel dolgozik. Ezek azok a lehetőségek, a döntések útjai, amelyek a szabad akarat alatt állnak, amit egy egyén vagy egy nép hoz meg döntésként, melyek aztán ismét új lehetőségeket teremtenek. Ha ezek Isten mellett szólnak, akkor más lehetőségek nyílnak meg, mint ha Isten vagy az egység ellen szólnának. Eközben mindig is az indíttatás a fontos. Ez kerül mérlegelésre és mérettetésre, mennyire is szólnak Isten mellett. Szóval a kérdés az: Mennyi jó alapra lehet építkezni?

Bővebben…