Egy új fényt adok nektek, lelketek erősítésére való ösztökélésképp. Elő akarlak készíteni és ki akarlak képezni benneteket a harcra. Hisz ti vagytok s haderőm, így hát vigaszt és reményt szeretnék adni nektek, adjon nektek erőt a harcra történő előkészületben, ahol helyt kell állnotok. És helyt is fogtok állni, mert az oldalatokon harcolok. Aki Értem harcol, az nagyon világosan érezni fogja a támogatásomat.

Épp ezért már most létesítenetek kell Velem egy erős kapcsolatot, akkor erősíthetlek és vigasztalhatlak benneteket, hogy helyt álljatok a vészben. Mindegy mi történik körülöttetek, segítségemmel helyt fogtok állni.

Eljön az idő, amikor minden oldalról szorongatni fognak titeket, de higgyétek el Nekem, csak rövid ideig fog tartani, mert lerövidítem, nehogy titeket is elveszítselek. Ezzel vége lesz a vészállapotnak és beköltözik a béke és a boldogság. Győzött a jó!

 

A korszakváltás után új élet veszi kezdetét az új Földön. A gonosz láncba lesz verve mindennel együtt, ami mélybe húzza az embert. Csak a jó fog megmaradni és minden olyan ember, akik szeretetben közelednek Felém és az emberekhez, azok megkapják jutalmukat a korszakváltásban tanúsított állhatatosságukért és kitartásukért. Ezzel megkezdődik egy új felfelé ívelő megváltási időszak, a földi paradicsomban.

Bővebben…

Egyre jobban közeledik a keresztényüldözés, ami a korszakváltás tetőpontjához tartozik és megfelel szenvedési időm képének.

 

Így szóltam: „Ebben a helyzetben súlyos ellenségeskedések lesznek a világban. Ez viszont erős hitet és mély szeretetet követel tőletek. Az igazságért folytatott bevetésetek megkövetelheti tőletek a készséget akár életetek odaadására is. De olyan összetűzésekre is sor kerül, ahol nem kell félnetek a földi hatalmaktól. Akik hirdetik az Én nevemet, azokat bár rabosítják, de Én mellétek fogok állni minden erőmmel, emiatt nem kell félnetek a szenvedéstől. Alig fogjátok érezni a nektek okozott fájdalmat, mert a védelmem alatt álltok. Az ellenfél viszont aggodalomba esik, mert felismeri bennetek a hatalmamat, amitől retteg. Gondoljatok az első keresztényekre, ők is az Én védelmem alatt voltak. Természetesen ők is féltek és bujdostak. Rabul ejtésük után azonban bátrak voltak, mert éreztek Engem és az örömöt, amiben részesültek Általam.“

 

Ellenfelem figyelme rátok, szóvivőimre összpontosul. Üzeneteitek, melyeket szétküldötök, világszerte terjed, anélkül, hogy tudnátok róla vagy észrevennétek. Azokat viszont az ellenfelem is olvassa és tombol mérgében.

 

De nektek nem kell félnetek, bátran kiállhattok az ellenfelem elé, mivel nálatok vagyok. Szerettek Engem és megbíztok Bennem, mint az őskeresztények tették és Én is szeretlek titeket és állandó jelleggel mellettetek állok.

Bővebben…

A korszakváltás, ami előre meg lett hirdetve nektek anno már az Ószövetség prófétáin keresztül, az egy roppant különleges eseménye e kornak. Ami azt jelenti, hírt kaptatok róla és figyelmeztetve lettetek.

De az, hogy előre gondoskodtam erről a végső időről, ahogy a prófétáknál nevezik, arról semmi sem áll a jövendölésükben, mivel Számomra magától értetődő az előkészület. Rossza Atya lennék, ha nem gondoskodnék előre a gyermekeimről.

 

Nézzétek, ti napgyermekek vagytok az előkészület a földi gyermekek számára. Az utolsó üzenetemben (2022.07.10.) hírt adtam nektek róla, hogy „Még mielőtt e Földre tettétek volna lábatokat, képek formájában ábrázolták nektek szándékotokat.“ Így az elhatározásotok ezen földi út mellett egy mély szeretetbeli cselekedet volt. Elhatároztátok, hogy felmutatjátok az igazi utat és példaszerűen élitek azt a föld emberei előtt, akik el lettek és el vannak csábítva. Az ezzel összefüggő kockázatot nem rejtettem el előletek.

Az eltévedt emberiség iránti szeretetből döntöttetek ezen földi menetel mellett és vállaltátok magatokra a kockázatot. Ezzel létrehozzátok a szeretet hídját az anyagi világ és a szellemi birodalom között és közvetítők lettetek Köztem és az emberek között.“

 

Igen, önként jöttetek a napokról támogatni megmenteni, ami még menthető. Ennek a tudatát viszont ködfátyolba borítottam e Földön, így mindenki számára azonosak a követelmények. A napok bölcsességi mennyek. A legrövidebb út bejutni a szeretet mennyébe csak ezen Földön át vezet benneteket, csak itt tudjátok elérni az Isteni Gyermekséget. Nem esett könnyen számotokra a földi menetel melletti döntés meghozatala, mivel tudtátok, itt ugyan olyan mértékben ki vagytok téve az ellenfelem befolyásának, mint a földi emberek.

Az elhatározás, lejönni segíteni e Földre, az hozzászámít az első szeretetbeli cselekedethez és azt jelenti, bennetek már felébredt a szeretet és ezzel horgonyt vetett. És most helyt kell állnia szereteteknek e Földön a világ befolyásai ellen és ezek aztán a szeretet további cselekedetei, melyekből aztán felébred a Belém vetett hit és ti megerősödtök ezen szeretetből kifolyólag. Ezzel meggyullad bennetek Istennek szikrája és fénylő lánggá alakul.

Bővebben…

Az idő, melyben vagytok, erősen az anyagiasságra összpontosuló, úgy hogy hagyományos eszközökkel nem tudtok megszabadulni tőle. Félre van állítva mind a szellem, mind a lélek, úgyhogy szinte már nem rendelkeznek szabad térrel. A szabad akarat által viszont, amivel megajándékoztalak titeket, Számomra nem lehetséges úgy irányítani ezen Föld embereit, hogy ők önként kövessék az Én versengésemet érettük.

Az ellenfelem nem esik ezen korlátozás alá, így hát felhasznál minden lehetőséget az emberek elcsábítására és önérdekű kihasználására és szabad akaratuk megsemmisítésére. Ezzel sikerült neki létrehozni a Földön egy szellemi szükségállapotot. Lakájai megszállták az ún. elit több lelkét és uralják őket.

Így az időt, melyben éltek, az erőszakos és embertelen rendszerek démoni szelleme jellemzi, amelyek nem állhatnak fent továbbra, mert elpusztítják a még megmaradt jót is az emberben. Ennek a hazug és könyörtelen világnak össze kell dőlnie, hogy talaján létrejöhessen egy új világa a békének, méghozzá szeretetemnek szellemében. A régi pénzelvek és hatalomrendszerek bukása szükséges és Általam akart, mert a kimenete a földi paradicsom, ami egyszer volt. Az összeomlás útjait úgy alakítottam, hogy saját magát leplezi le a hazug társadalom, felfedi a „tiszta lelkiismeretét“, s végül önmaga felett mond ítéletet és elpusztítja magát. Ezen törmelékhalmon jön létre aztán a béke és a szeretet új világa. 

Ehhez viszont sok önkéntes munkásra van szükségem, akik hajlandóak felmutatni az embereknek az Én országomba vezető utat, tanítani a követelményeimet és azokat példaszerűen élni mások előtt. A példaszerű élet tanításom leghitelesebb bizonyítási cselekvése. A korszakváltás, aminek ki vagytok téve, még sok mindent megkövetel tőletek. Ez számotokra, munkásaim, egy olyan földi menetelés, ami különleges és figyelemre méltó.

Még mielőtt e Földre tettétek volna lábatokat, képek formájában ábrázolták nektek szándékotokat. Döntésetek ezen földi menetel mellett egy mély szeretetbeli cselekedet volt. Elhatároztátok, hogy felmutassátok és példaképp éljétek azon földi emberek előtt az igazi utat, akiket elcsábítottak és ma is csábításban élnek. Az ezzel összefüggő kockázatot nem rejtettem el előletek.

Bővebben…

Amióta elolvastad a „Hogyan érkezik meg egy ilyen gyűlölettel teli lélek a túlvilágon?“ sorait, azóta nagyon elgondolkodtál róla és együtt érzel a téged nem kedvelő lelkekkel, kik felé szeretettel szeretnél közeledni. De nem látsz lehetőséget arra, hogy közelíts feléjük merev és megkeményült állapotukban.

Így hát Hozzám fordulsz és Engem kérsz, nyissak meg előtted egy járható utat, hogy békét teremthess és megmenthesd ezen lelkeket.

 

Ezelőtt azt akarom mondani neked – és ezzel megszólítom ezen sorok olvasóit is – hogy teljesen mindegy milyen kéréssel fordulsz Hozzám, szíved Irántam érzett vágyódása és kívánata döntő jellegű, mennyi szeretettel közeledek hozzád, hozzátok. Szeretetem végtelen, így a mindent átható szeretetemmel közeledek felétek, a szerető felé ugyanúgy, mint a gyűlölködőhöz – hisz gyermekeim mindnyájan. A szerető örömöt okoz Nekem, míg a gyűlölködő szenvedést, szeretetem azonban ugyanúgy közelít mindenkihez.

A szeretet mértéke, amit kapsz, függ az Irántam érzett vágyódástól és a szeretetem iránti kívánattól, de ezt te magad határozod meg. Minél többet kívánsz Tőlem teljes szívedből, annál többet kapsz. De ez tisztára a szív dolga. A mérték viszont még attól is függ, hogy milyen mértékben szolgál a lelkednek ill. Szolgál-e neki egyáltalán. Ezt megint csak Én tudom leginkább megítélni.

 

Teremtésedkor beléd ültettem a szeretetet, hogy valamikor majd betérhess a boldogságba örökkön örökre.

 

Az elmondott érvényes mind ezen Földre, mind a túlvilági síkokra is. Az Irántam érzett vágyódásból és kívánatból jön létre a boldogság, ami megfelel az isteni tulajdonságokban való örökös hullámzásnak, melyek szeretetben ingadoznak egy oldalt az igazságban, a rendben és a komolyságban, valamint túloldalt az akaratban, türelemben és irgalomban. És ez számotokra örökös boldogságos állapotot jelent, vagy jobban mondva egy örökös boldogságos élvezést magatokban.

 

Az érme másik oldala a gyűlölet, ami romlást hoz rátok. Kimondhatatlan fájdalmakat okoz a léleknek és a legnagyobb rossz, ami nem engedi szabadon a lelket, hanem leláncolja, úgy hogy már nem képes emlékezni a jóra és nemesre. Ahol gyűlölet uralkodik, ott nem tud kifejlődni egy erény sem, mint ami lenne az alázat, szívbeli jóság, emberiesség, jótett és irgalmasság. A gyűlölet elpusztít mindent, amit a szeretet felépít, ellensége minden jó lelkiségnek. Egy gyűlölködő ember sohasem jut el a tökéletesedésig.

Bővebben…

Tudom, mennyire szenvedsz azalatt, hogy mások nem akarják megbocsájtani neked vétkeidet. Ők azok, akik úgy vélik, hasznot húzhatnak a hibáztatásból. Ezzel találtak maguknak valakit, akire újjal mutogathatnak, és ezzel kedvezőbb helyzetbe állíthatják önmagukat.

Ahol úgy véled, még rendbe hozhatsz valamit és már többször bocsánatot kértél, de sikertelenül, ott süket fülekre találsz. Szívük keménységet mutat és ezzel még dicsekednek is, mintha valami különleges jellemkép lenne a keménységük. Nem tudják, hogy ezzel gyengeségüket tárták fel. Én látom mindezt.

Azt veszed észre, idővel egyre többen lesznek azok, akik ujjukkal mutogatnak rád és elutasítanak. Nem képesek elviselni a szeretetedet és a közeledésedet, még a testvéri köreikben sem. Úgy vélik, ők az igazabbak és a jobbak és gondolkodásmódjukkal nyugtatják a lelkiismeretüket. Ne engedd magadat megtéveszteni általuk. Tudnod kell, a gyűlölet magában hordozza a gonoszt. Ez a leggonoszabb, ami van az emberben. Elnyom minden jót és nemest. Egy szív, mely gyűlöletet hordoz magában, nem képes megbocsájtani.

 

Ugyanígy viselkedtek az emberek 2000 évvel ezelőtt Velem szemben is. Esélyem sem volt. Járnom kellett a magányos utat életen és halálon át. Csekély volt a követőim száma, csak a halálom után kezdett gyarapodni. Ezzel vesztett poszton álltam.

 

Egyet viszont tudj, ezek azok, akik önszántukból terhelték meg magukat, ők azok a gátlástalan gőgösök, akik nem hordoznak Engem szívükben és gyűlölettel mérgezik környezetüket. Ahol azonban gyűlölet honol, onnan elköltözött a szívbéli szeretet és csak az önző szeretet maradt hátra. Egy gyűlölettel teli ember nem lehet jó ember. Akiket szeret, azoknak eljátssza a szeretetet, mivel hasznot húz belőlük. És ahol a szeretet felépít magának valamit fáradtságok közepett, azt a gyűlölet se perc alatt elpusztítja.

Bővebben…

Hát nem fura? Immár évek óta tanulmányozod a szavamat, foglalkozol a prófétákkal és több szóvivővel is, mégsem szólít meg téged mélységében mind a sok tudás. Tanulmányoztad, elsajátítottad a sok tudást, hozzájárulsz vele társalgások kapcsán, de önmagadban semmi mozgás nem történt. Mindent csak a fejedben forgattál meg, de sokáig nem tudott vagy nem akart élő lenni benned a szavam.

 

És aztán eljön a nap és mintha fejen csaptak volna. Rábukkansz egy szóra, ami mélyen eltalál a szívedben, megérint és hirtelen megérted az eddig értetlent. Egy szöveg, amit eddig többször is elolvastál, ami nem volt eddig hatással a fejedben, az most megérinti szívedet egy történés során és olyannyira lenyűgöz, hogy magadon kívül vagy örömödben, ujjongani szeretnél és hálát adni, mert végre érzékeltél Engem a bensődben. Eljött a pillanat, ahol már nem csak a fejedben érzel meg Engem, hanem élő lettem a szívedben is. Érzed és meg vagy telve hálával, hogy megszólítottalak téged.

 

Minden mélységében tudatossá vált benned, hogy Én, Jézus Krisztus, az Istenség és te számodra maga az Atya vagyok, Aki mindenek felett szeret téged. És most a szíved éppúgy szeretettel válaszol nekem erre. Most jött el a pillanat, mert meghatódott Tőlem a szíved.

 

És most felébredt benned a vágyódás és az áhítozás, hogy egészen közel kerülj Hozzám. Ez a vágyódás most egy boldogság teli állapot, aminek vége sosem lesz. Ez az áhítozás olyan, mint egy gyermeké. Aki nem lesz olyan, mint egy gyermek, semmit sem ért belőle.

 

Igen, újra olyannak kell lenned, mint egy gyermek, egyszerűnek, közvetlennek, derültnek. Érezned kell, mint a gyermek, egyszerűen engedd magad a karjaimba zuhanni és ne töprengj és nem tanulmányozz. Nem kell, hogy az elméddel felfogj – habár azzal is, de sokkal jobban az érzésvilágoddal kell felfognod és érezned Engem. Ekkor egyre csak növekedni fog a vágyódásod Irántam.

Ezért jöttem el hozzátok e Földre, hogy belém szeressetek és vágyódjatok Irántam és hogy csillapítható legyen e vágyódás szeretetem által.

Bővebben…

Mennyire kívánom a bensős kapcsolatot veled, gyermekem. Vágyódok utánad.

Értem azalatt mindannyiótokat, mindegyikőtök a gyermekem. Bent lakom mindegyikőtökben és küldök nektek jelzéseket, hogy felhívjam Magamra a figyelmeteket. De amíg tetszésedet találod a világban – amik sokszor jelentéktelen, felszínes dolgok, melyek eltérítik a figyelmedet -, addig nem fogsz tudni kapcsolatot találni Velem.

 

A tetszetősség alatt nem azt a külső világot értem, melyben élsz és melynek szépségeit meglátod és melyben csodálod a teremtői erőmet és teremtői ötleteimet. Sétálsz a szabad természetben és örülsz a virágok szépségének, mint ahogy a madarak dalolásának is és halás vagy érte Nekem. Így teszed, ha kapcsolatban állsz Velem.

 

A tetszetősség alatt azt a külső világot értem, melyben luxusban élsz a házadban és reggeltől estig annak fényezésén vagy, hogy minden csillogjon-villogjon és hogy a látogatóid megcsodálják – legyenek azok ruhák, járművek vagy berendezési áruk – és őket is ösztönözze, hogy maguknál is hasonlóan rendezkedjenek be, eközben te magad se találsz nyugtat, hogy elgondolkozz a dolgok értelméről. Ekkor aztán ez már a pokol és az ellenfelem hittérítése, anélkül, hogy ez tudatos lenne számodra.

 

Épp ezért, maradj szerény. Öltözködhetsz tisztán és feltűnésmentesen, eléred célodat egyszerű járműveddel is, és jól érezheted magad egy szerényen, de szín gazdagon berendezett házban is. Fel fogod ismerni, ha környezetedben vagy a házadban jól érzik magukat szegény emberek, mert felismerik benne meleg szívedet.

 

Ismerd fel, mire lettél megteremtve! Megajándékoztalak szemekkel, nem azért, hogy elveszítsd magad a világ luxusában, hanem hogy meglásd körülötted a természet szépségét – a csodás embereket körülötted, nappal a nap fényét, a növényvilág zöldjét, a tél fehérségét, a felhők szürkeségét, az ég kékét, éjjel a csillagok szikrázását – mindezek az Én teremtői gondolataim és ötleteim, ha még nem fedezted volna fel eddig.

Bővebben…

Az ellenfél nem hagy téged szem elől, amit világosan érezhettél az utóbbi időben. Erről szólt a kórházban való tartózkodásod tüdőgyulladással. De az ellenfél sakk-matt helyzetbe akart hozni téged, úgyhogy koronára teszteltek. A COVID-19 PCR-teszt természetesen pozitív lett és ennek megfelelően kezeltek téged, ami egy hosszadalmas gyógyulási időtartamot jelentett számodra. Áldó kezeim védelmet nyújtottak, így hát lélekben megerősödve kerültél ki ebből és tele voltál hálával.

 

A második bent tartózkodás akarván volt az Én részemről. Elzártságban tudtalak legjobban elérni – és itt is hálával éltél meg Engem. Itt észlelhetted, hogy a lelked újból csak megerősödve hagyhatta el a klinikát.

 

De most se hagy békén tégedet az ellenfél és ismételten megpróbál kárt tenni benned. Figyel, mert eléri célját, amint csak eltereli a figyelmedet. Ezt tapasztalhattad a számítógéped merevlemezére történt támadáskor is. Eközben egyből fel is tűnt neked a támadás okozója – nyomokat hagyott maga után – mivel a merevlemezen megmaradt minden dokumentum, azokon kívül, melyeknek szellemi tartalmuk volt; minden üzenet, ájtatosság, a Szellemi-Betánia, körlevél címek, Jézus képek és sok minden más törölve lett.

 

Az ellenfél Nekem is már sok kárt okozott, miképp elragadta Tőlem több álmos gyermekemet megtévesztés (pl. félelem) által. Sajnálatos módon nem szabad közbe avatkoznom ismert okokból. Mindeközben az ellenfelemnek még mindig szabad és él is vele annál inkább. Azonban ez az ő utolsó próbára tétele ezen időben.

 

Ha megtámadnak, az esetben azon atyai tanácsot adom neked, hogy hívj fel Engem és kérj meg bizalommal, hogy segítsek neked, csak ezután szabad tevékenynek lennem, azaz kérésed nélkül nem szabad beavatkoznom. De te mindezt tudod.

Bővebben…

Itt a Földön sosem fogjátok megélni azt a boldogságot, amit a szellemi szinteken tartok készen számotokra. Ennek ellenére bátorítalak titeket életetek olyan szintű berendezésére, hogy az életre érdemes legyen számotokra. Nem akarlak szenvedni látni benneteket.

Nem hoztam létre szenvedést, hanem csak határokat szabtam, melyeket nem kellene átlépnetek. Ha átlépitek őket, ti vagytok szenvedésetek, bánatotok és aggodalmatok okozója. De mindemezeknek nem kellene létezniük.

Útmutatást adok nektek és figyelmeztetlek a meghágások elöl, mert szeretlek benneteket! Sőt, fel is bátorítalak benneteket az élet elvezésére. Csak nem szabad határtalanul kicsapongania az élvezetnek, nem szabad káros szenvedéllyé válnia, mert pont az élvhajhászássá az, ami beteggé tesz és boldogtalanságba taszít benneteket.

Épp ezért, élvezzétek az életet! Azonban maradjatok szabadok! Figyeljetek, nehogy rabjaivá váljatok az élvhajhászásnak. Vigyázzatok a mohóságra, az irigységre és a szenvedélyekre, melyek széttépnek és pusztulásba visznek titeket. Ezeket a bűnöket követitek el és ezek teszik tönkre egészségeteket illetve az életeteket.

Megteremtésetekkel megadtam nektek az életre való szabadságot. Örülök, hogy megajándékoztalak titeket a szabadsággal és örömöt okoz, ha boldogan látlak benneteket. Élvezzétek az életet és maradjatok szabadok, örvendjetek és nevessetek!

Legyetek hálásak! Legyetek hálásak minden egyes napért, mely új élettel ajándékoz meg titeket. Legyetek hálásak, hogy minden reggel felkel a nap és meleg ágyban aludhattatok. Legyetek hálásak, hogy sugárzó szívű emberekkel találkoztok, akik jó napot kívánnak nektek. Mindez nem magától értetődő. Ahol nincsen öröm és hála, ott nem is vagytok szabadok.

Ez a szabad élet, ami örömben és hálában talál kifejezést, a veletek fenntartott barátságnak jele, ami a titeket körülvevő természetre tekintve új kifejezéserőt nyer. Ezzel új szemszögből láthatjátok örömömet. Mosolyomat felismerhetitek minden napsugárban és minden virágban. Érezhetitek örömömet minden egyes szóban, minden egyes kézfogásban és ölelésben. Mind ezek olyan örömök, melyek mély benyomást keltenek bennetek, melyek mennyeiek. És már ez a mennyet jelenti bennetek, mely kezdetét veheti és vegye is már itt a Földön, és amit magatokkal hoztok majd Hozzám. Mennyeteket aztán egybeteszem az Enyémmel és a kisebb örömöket egybeteszem a végtelen örömökkel, a szeretet örökös körforgásával.

Bővebben…