Egy láthatatlan kéz ereszkedett a fejtetőmre (1) és a boldogság érzete járta át. Felülről a fejembe hatolt az örömérzet ereje és lassacskán az egész testemet átjárta. És szavak formálódtak.

 

Ne feledkezzetek meg az örömről!

 

Sokaknál felismerhető az igyekezet. Az igyekezet tisztaság iránt a gondolkodásban. Igyekezet tisztaság iránt az érzésben. Igyekezet az Isten iránti közeledéshez. De sokaknál ez küzdelemmel kísért folyamat, ami feszültséghez vezet. Nincs bennük könnyedség, hiányzik az öröm.

 

Az Evangélium pont ezt az örömet hirdeti. Valóban, örvendjetek, mert feltámadott az ÚR, így énekelnek azok hangjai, akik megélték a földi utat, amit megjárt a Jóisten a szeretetében. Látták a külső történést és örömet, boldogságot éltek meg, s e mellett mély és zavart keltő szenvedést. Ez a szenvedés oly sokakat megpecsételt, hogy a „szenvedés útját“ tekintik az Isten Szívéhez vezető útnak. Ezen szenvedés hősiessé tétele oly annyi szenvedést okoz a világban. Mivel oly annyira szenvednek az emberek, különösen foglalkozik velük az Isten. Külön helyet kapnak az Isten Birodalmában.

 

Ha ezen szavakat adnám neked emberként, ezek emberszóként értékesek lennének. Mert valóban, oly sok lélek tisztul meg szenvedés által. De ez nem az szenvedés megemeléseként történik, hanem a legbenső lélekmag felszabadulásáért. És ebben a legbenső lélekmagban bent lakozik az öröm. Van-e nagyobb öröm annál, hogy az Isten barátja vagy? Megijeszt-e ez a szó: „Isten barátja“? Nos,így nevezlek téged és sokan másokat is, akik olvassák ezen szavaimat. Igen, mindegyiküket így nevezek! Én, az Istenszeretet barátnak nevezlek benneteket. Ahogy Én számotokra Atya vagyok, úgy barát is vagyok számotokra az úton.

 

„Leszek“, így mondtam a törvény hordozójának. „Leszek“, így mondom neked is és ezzel azt mondom neked, hogy te is leszel. Bárhol is vagy, Én is akarok ott lenni. Ahol Én vagyok, ott leszel te is.

Bővebben…

Kapcsolat 2018.09.23-án

Arc (1):

 

Egy hegyi tó ereszkedett le felülről lelki látómezőmbe. A hegyi tó környéke nem volt látható. Azonban tisztán láttam a körvonalát és ahogy leereszkedett, egészen az aljáig láttam a tiszta vízen keresztül.

 

Odalent az alján láttam egy szívet, és ez a szív sok apró vízgömböt pumpált fel a tó aljáról fel a víz felületére. A víz felülete aztán felszabadította őket és csupa kis erőörvények váltak láthatóvá.

 

Amint ránéztem ezekre az erőörvényekre, olyan érzésem támadt, mintha a szívem kapcsolatba lenne a tó alján lévő szívvel. Igen, olyan érzés volt, mintha a szívem össze lenne fonódva ezzel a nagy szívvel és formát öltött bennem egy szó, mégpedig: „Kettős szív“.

 

És amikor újra lenéztem a tó aljára, felismertem, hogy csak látszólag nem volt teste a szívnek. Nem tudtam felismerni a szívet magába foglaló testet, mivel olyan fényből volt, mai a felülmúlta a felismerésemet. És újra formálódott bennem egy szó, mégpedig: „Jézus szíve!“

 

A vízgömbök elérték a szívemet és olyan volt, mintha minden vízgömb egy betű lenne és ezekből a betűkből szavak formálódtak, mégpedig: „Kezdetben volt az szó és a szó Istennél volt és az Isten a szó. Ebből a szóból lett minden ami van és örökkön lesz is!“

 

Ekkor felismertem, hogy lenézhettem a forrásra, ahonnan a szavak jönnek, amiket leírhatok – a szeretet szavai!

Bővebben…

Halld meg népem: „Olyan utakon jártok, amelyeket nem ismertek teljességében!“

Halld meg népem: „Ítélkeztek a világ felett, pedig nem is ismeritek!“

Halld meg népem: „Hisztek, s hitetek mégis oly gyenge és üres.“

 

Kérjétek Tőlem, hogy erősítsem hiteteket, hogy ezen erősséggel felvértezve járhassatok világotok terén és idején át. Imádkozzatok, hogy felvilágosítson benneteket a szellem és megértsétek, mi mindent tart készen számotokra a tér és az idő. Ez egy „időszak teli zűrzavarral, egy időszak teli hitetlenséggel!“ De ti ne féljetek!

 

Mellétek állítottam az angyalomat, hogy vezessen és irányítson benneteket. Gondoljatok arra, hogy sosem vagytok egyedül, történjen is bármi térben és időben. Tudjátok és ne felejtsétek soha: „Ez az angyal az Én akaratom megnyilvánulása, hogy a teremtményeimet mindig körülvegye egy kísérő a fényes birodalmakból. Ő a belvilág hírnöke azok számára, akik a külvilágban élnek!“

 

De ma, a mai napon, ezen órában beszélni akarok veled, hogy felismerd, mennyire átszőttek azon világok, melyek az emberi látásotok mögött rejlenek, s azok mennyire beleérnek a ti világotokba. Igen, egymásba szőttek mint egy háló, és csak egy vékony fátyol válassza el egymástól a két látómezőt. Számotokra, kik a világra néző oldalán éltek a fátyolnak, sűrű, vastag a fátyol. Azok számára, kik a másik oldalon élnek, nem látható a fátyol, és emiatt sokuk – önhatalmúan – beavatkoznak a világotokba. Többetek azt hiszi, és a vallások ezt hirdetik nekik, hogy az úgynevezett holtak elmentek és nincs befolyásuk többé a világotokra. Ó, mily tévedés.

Bővebben…

Hallod-e a próféták hanyatlását?

A beszédük elárulja őket!

Háborút jövendölnek a népeknek és azt mondják, hogy az Istenük reájuk önti haragját.

Hallod-e a mammon prófétáit, ahogyan el akarják csábítani az embereket pompájukkal?

Hallod-e az állítólagos jótevőket, ahogyan beosszák az embereket igazságosnak és nem igazságosnak, megmentettnek és elátkozottnak?

Hallod-e az állítólagos jókat, akik megvetik a gonoszt és azon embereket, akik állítólag gonoszak?

Nem az Én hangom az, amit hallasz!

Nem az Én hangom az, melyik elítél.

Nem az Én hangom az!

 

Jöjj szeretetem mélyébe, hogy lásd az üdvösséget, mely ÉN vagyok!

 

Gyere gyermekem szeretetem mélyébe; gyere Hozzám, ki a szeretet vagyok.

Bárányaim hallják a hangomat és bejönnek a karámba, mert ezen karámban felismerik az Én országom.

Nem azt mondtam az embereknek, akik emberfiának ismertek?: „Az Én országom nem e világi“? Ezt mondtam! S ezt mondom neked is, nektek is!

Bővebben…

Érzed-e, a szív lángolását?

 

Érzed-e, ahogyan növekszik a láng?

 

Érzed-e, ahogyan átjárja egész testedet a láng?

 

Ez az élet melegítő lángja, mely mostan fellángol, hogy kivilágosodjon az egész ember.

 

Ez a szív lángolás annak az előrejelzése, hogy a szellem átveszi a vezetést és ez a szellem -tehát a te belső léted- lesz a vezető téren és időn át.

 

Ő, aki az örök életláng képmása, a szikra az Istenség őstengeréből, világít az emberekből. Ezáltal fényerőt kap az ember, amit eddig így még nem élt meg.

 

A lelke át lesz világítva és láthatóvá válnak a lélekszerkezet egyedi ágazatai. Láthatóvá válik a belső ember szerkezete és ez az ember az, aki a tökéletes emberré fog válni.

 

Minden egyes lélekrészecskét kivilágít és átvilágít ez a láng. Megmutatkozik, hol még vannak árnyékoltság. Ezen árnyékoltságokat a fénybe emeltetik, újra át lesznek világítva, hogy meggyógyuljon, ami eddig nem gyógyult.

 

Érzed-e a szív lángolását? Bejelenti neked az új korszakot. Bejelenti a szellem újjászületését az emberben. Bejelenti az „emberek egyesülését“ térben és időben. Bejelenti az emberek egyesülését a legbensőbb lényükkel és bejelenti a szellem újjászületését a húsban.

Bővebben…

Virágvasárnap, 2018. március 25.

Nagypéntek kapcsán azt hallottam: „Azt hiszed nem szerettem a hóhérszolgáimat? Azt hiszed nem szerettem azokat, akik erre a tettre hajtották őket? Azt hiszed nem szerettem azt a szellemet, mely mindezért viselni akarta a felelősséget, habár túlságosan is nagy volt az számára?” Azt mondom neked: „Szerettem őket és még mindig szeretem őket, mert ez a >szeretet lényisége, hogy szeret<!

 

Mit tudsz a szeretetről te kicsi ember, hogy azt hiszed ítéletet mondhatsz felette? Ha megpróbálod értékelni a szeretet, akkor osztasz és akkor megpróbálod megosztani magadban – fontold meg és vedd vissza magad – az ős-részt!“

 

Légy alázatos, ó ember, ezt mondom mindannyitoknak újra és újra. Ezt mondom minden időben, mindenütt, minden embernek. Aki mást elítél, mert nem érti meg a szeretetet, az saját magát ítéli el. Ha akkor mindenkit, aki pokolba kívánja felebarátját, ugyanide dobnám, az telis-tele lenne! Áldott légy, mivel hallasz; áldott légy, mert vagy! JÉZUS

Bővebben…

Az idő azon kígyó, amely elcsábítja az embert. Előír és az ember engedelmeskedik. Engedelmeskedik az időnek és hagyja, hogy az előírja neki hétköznapjait.

 

Ember, készen állsz-e kilépni az előírás alól? Készen állsz-e magad mögött hagyni az idő előírását és követni az örök ritmust? Készen állsz-e követni Engem az utaimon, a tér és az idő feletti uralkodót? Készen állsz? Ha igen, vezetni akarlak az élet útjain és megmutatom neked mi a teremtés és mi vagy te a teremtésben. Hívni akarlak! Hívni akarlak az Én időmben és valóban, ez az örök hívó szó! Kövess Engem és megtanítom neked megérteni az időt és az örökkévalóságot.

 

Örökkévalóság, egy fogalom? Örökkévalóság, egy szó? Örökkévalóság, egy világ (1)? Ó gyermek, világok világok felett, terek szám nélkül és az élet ritmusai, mindez egy röpke történés az örökkévalóságban. Világok és terek, jönnek és mennek; halnak és újrakeletkeznek. Arculatot váltanak és újra megmutatkoznak nagy változatosságban. S mégis, ez egy életfolyam, ez egy idő – az Én időm.

 

A kígyó idő! Olvassátok és értsétek meg, hogyan csábította el a kígyó az Évát. Éva, az a külső ember. Éva, az a külső élet. Éva, az az élet megnyilvánulása ezen világ térében és idejében. Mind Éva vagytok, mert mind külső élet vagytok. Ez a külső élet, a ti életetek ebben a világban az idő előírásának az alárendeltje. Megszülettek, éltek -ahogy mondjátok- és meg kell halnotok. Tehát a külső ember meghal, mert alárendeltje az idő előírásának. Nézzetek az időmérő eszközeitekre. Mutatják a másodpercet, a percet, az órát, a napot és a hónapot, igen, e világ éveit. Felmutatják, mely világban éltek. És ezen felmutatás által tudatosul bennetek, hogyan múlik az idő; ahogy tovaszáll. Azt mondjátok: „Kevés az időnk és ez idő alatt sok a dolgunk!“ Gyermekek, mit akartok tenni? Rohanni akartok az idő után? Meg akartok méretkezni ezzel az idővel? Valóban akarjátok követni a kígyót?

 Bővebben…

  1. július 19.

Olvasd: Pál, 2. Levél a korintusiakhoz, 1. fejezet, 4-5. bekezdés

Béke legyen veled!

 

Legyen veled az a béke, amit csakis én vagyok képes adni!

 

Fogadd el, ezt a békét, és hagyd gyökeret vetni szívedben.

 

Béke legyen benned!

 

Ebben a békében közeledek hozzád és elhozom neked a béke igazságosságát.

 

Csak az, aki valóban érzi a békémet, csak ő élhet békében.

 

Ez a béke olyan, mint egy tűz, mely szíved mélyében ég, és ezen szívbéke lángja fényesen lángol. Nagy tűz keletkezik belőle és ez a tűz megérint mindenkit, akikkel találkozol és ezekben a találkozásokban új találtatik. Feltűnnek új kapcsolatok, összefonódnak és egy nagy kapcsolati hálózatot képeznek és ebben a kapcsolati hálózatban szívről-szívre terjed a béke.

Bővebben…

  1. július 29.

A szavak, melyeket ezen írnokon keresztül juttatok el hozzátok, egyszerűen írottak. De át vannak itatva szeretetemmel. Ez az ő feladata, hogy közvetítse felétek ezeket az egyszerű szavakat és ezáltal a szeretetemet is.

 

Ébredjetek álmotokból!

 

Vegyétek szemügyre egy sebész szikéjét. Éles és annak is kell lennie a daganat, a torzulás elválasztásához az egészséges szövettől. Ez egy szike és felhasználja, hogy újra teret kapjon az egészséges szövet. Az emberi test ezáltal újból a saját gyógyerőire összpontosíthat.

 

Így van ez az Én szeretetemmel is. Néha szikeként hatnak a szavak és szétvágják a hazugság hamisságát. Ez a szeretet-szike egészen a lélek alapjaiba hatol és szétválasztja a burjánzást az egészséges lélekruhától. Ez a szeretet-szike a gyógyulás eszköze.

 

Nagyon sokszor nem értitek, mi hat az életetekre. Sajnáljátok a súlyt, a terhet, panaszkodtok a földi életetek nehézségeiről és mégis ezek a pillanatok azok, melyekben hat a szeretet-szike.

Bővebben…

  1. április 9.

Ne emeld magad felebarátod fölé;

Szállj le a fölényesség nyeregéből.

Tartsd gyeplőn a szenvedélyt

és ne lépd túl felebarátod védvonalát

 

Ezekről a mondatokról akarok beszélni veletek az elkövetkező napokban. Lassan elmagyarázom, miért pont ezeket a szavakat intézem felétek.

A kereszténység ma ünnepeli a Megváltó bevonulását Jeruzsálembe. Tehát ma ünnepeli a kereszténység az Én bevonulásomat Dávid városába szamárháton.

Halljátok az éljen kiáltásokat?

Halljátok, ahogyan odakiáltanak a nap királyához?

Halljátok a kiáltásokat?

Bennetek is visszhangzik?

Ti is éljenezzetek, „dicsőség (1) annak, aki itt jön az Úr nevében”

Bővebben…