Hejja TestVérek!

A következő isteni kinyilatkoztatás, amit szeretetből kaptunk, nagy terjedelme miatt két lépésben jelenik meg honlapunkon. Az első része alább már olvasható, kezdve a tartalomjegyzékkel. Már ez arra utal, hogy füzetbe foglaljuk és közzétesszük letölthető formában is (pdf), amit mindegyikőtök kinyomtathat magának és másnak is. Az üzenetet április 1. és május 16. között kaptuk.

Frissítés: Közzétettük a teljes kinyilatkoztatást és a letölthető, kinyomtatható 16 oldal terjedelmű változatot éppúgy.

Bővebben…

 

Hallasz-e Engem gyermekem? Hallasz-e Engem a sok hangos hang közepett? Hallod-e az Én halk hangomat a léted legbensőbb magjában? Hallasz-e?

 

Oly sok gyermekem nem hall Engem. Azokra hallgatnak, akik ez időben hangosan hangoztatják szavukat a világban. Oly sokan úton vannak, akik hang-szóróként nyilvánítják ki véleményüket. Ezek nagyon is jól tudják, mi az igazság és ezeket, mondják ők, el kell fogadniuk az embereknek.

 

És te, gyerekem, tudsz-e különbséget tenni azok között, akik az Én nevemben szólnak és azok között, akik csak úgy tesznek, mintha az Én nevemben szólnának? Képes vagy rá?

 

Beszéltem arról, hogy az én igám gyengéd (0). Tudod-e ember, mi az iga? Nos, az iga egy teherbíró állvány. Az Emberfia igáját külsőben a kereszt képezte. Szívemben viszont a „visszautasított szeretet“ terhét hordtam.

 

Valóban, azt mondom nektek: „Aki visszautasítja a szeretetet, aki elveti az elfogadását, aki megvonja a felebarátjától, az súlyos terhet cipel a vállán!“

 

Olyan sok gyűlölet és irigység, oly sok fukarság és kapzsiság van e világban! De nem nyíltan mutatkoznak meg, hanem pontokba foglaltan, elködösítve, elrejtve, a helyes vélemény álarca alatt bújnak elő. Oly sok rosszat adnak el jóként. Igen, eladnak! A szeretetet is eladják, az Én Szavamat is eladják.

 

Mindegyikőtök kapott egy ajándékot megszületésekor – Engem, a SZERETETET. S mégis üzletelnek az Én nevemmel, pénzért terjesztik az Én Szavamat. Mondjátok meg, ti, kik ezt csináljátok, láttátok-e ezt Én nálam? Az ás magának medret, ki hiszi, hogy Velem és a Szavammal üzletelhet. Ebbe a mederbe saját maga fog bele esni!

 

Oly sok kép terjeng Rólam a világban, oly sok kép, mint amennyi ember van. De nem azt mondtam nektek, sőt parancsolatba is foglaltam, hogy ne csináljatok képet Rólam? Valóban, ezt mondom nektek. Eszerint cselekedtek? Sokan a parancsolatom ellen cselekednek.

 

Figyelmeztettelek benneteket, hogy ne fussatok oda, ahol azt hirdetik, hogy Én ott vagyok. Figyelmeztettelek benneteket, nehogy jobban higgyetek a külső szavaknak, mint a szívetek hangjának. Figyelmeztettelek benneteket, nehogy azokat kövessétek, akik látszólag nagy tetteket fognak végrehajtani. Vajon miért figyelmeztettelek benneteket ezekre? Mert ez nem a ti utatok.

 

A ti utatok az életen át vezet ezen a Földön. Ezen élet elől ti ne fussatok el, hanem hassátok át szeretettel!

Bővebben…

Sötétségben jött el hozzánk a jövő! Ő, az ÖRÖKKÉVALÓ, eljött a mi sötétségünkbe SZERETETÉBEN, hogy világosságot teremtsen számunkra.

 

Valaha régen így szólt: „Legyen fény!“

 

Amikor felülkerekedett volna a sötétség, Ő maga jött el FÉNYKÉNT! EMBER lett az ISTEN! Ezzel meggyógyította az emberi létünket. És Ő beteljesítette, amit csakis Ő teljesíthetett: „Meggyógyította a bukást!“

 

Habár újra és újra sötét lett ezen idők óta, és igen, lesz még sötét ezután is, azonban soha többé nem lesz még egy ilyen szellemi sötétség, mint akkoriban. Ő közepettünk van és a fénye világít nekünk.

 

21 évvel ezelőtt feljegyezhettem egy nővér szavait, talán tégedet is megszólítanak. Az Ő békéje legyen te benned és te általad minden világban.

Bővebben…

Bőségesen megtelt a könnyek kelyhe és ezen kehely vize behálózza a Földet. Az meg vigaszra szomjazik, szeretetre szomjazik. Az irgalmasság sírt könnyei vigaszeső a Föld számára. Mindazon könny, amit szeretetből sírtak, benne foglaltatik ebben a kehelyben és most ki lészen ürítve a Földre.

 

A világ szédeleg, elkapta a szédelgés és ezt érzi is minden ember. Azonban az emberek java a külső világban keres magának biztonságot, pedig lelkük mélyén tudják, hogy ez a világ nem tud számukra biztonságot nyújtani.

 

Az emberiség szabadság után kiált. Oly sokan kiáltanak szabadságuk után és nem fogják fel, hogy ezen szabadságok gyakran ellentmondanak egymásnak, igen, ezen szabadságok háborút vezetnek egymás ellen. Ez a világ nem képes szabadságot nyújtani. Ezen világ szabadsága olyan mint egy áru, veszik és eladják.

 

Az emberiség igazságosság után kiált. Azonban sok ember összetéveszti a jogosságot az igazságossággal. A jogukra hivatkoznak és ezzel gyakran ellentmondanak az igazságosságnak. Lelkükben tudják ezt az emberek, de sokuk elzárta lelkének a terét és elrakták a kulcsát.

 

Sok ember már nem képes a saját világán is túl látni, a saját világi érdekük körül forog minden. Megfeledkeztek róla, hogy ők maguk is részei ezen világnak és nem külső megfigyelői. Megfeledkeztek róla, hogy részesei ezen történésnek.

 

Kiáltanak a tengerekben fulladozók. Hallod-e őket? Kiáltanak az éhezők. Hallod-e őket? Kiáltanak a fogvatartottak. Elmész-e hozzájuk a börtönökbe? Szörnyű sebeket hordoznak a megkínzottak. Segítesz-e bekötözni őket? A betegeknek szükségük van gyógyulásra, segítesz-e rajtuk?

 

Hol vagy, ó ember? Nem látlak téged! ÉN ott vagyok ezeken a helyeken, ezeknél az embereknél. Nem látlak tégedet, hol vagy?

Bővebben…

Kelj fel, ember! Emelkedj fel táborodból! Eleget késlekedtél. Mennydörgésként szólal meg a hang és az ember meghallja e szót. Kelj fel, te tunya ember, és ébredj álmodból! Eleget aludtál. Idő adatott a felébredésedre. Kelj fel, te tunya ember.

 

Halld és írd le, amit az Isten Szava mond neked. Úgy írd, ahogy hallod magadban. Egyetlen szót se toldj hozzá és egyet se vegyél el belőle. Úgy írd, ahogy viszont hangzik benned, hogy halljon a világ.

 

A legbelsőbb fényből áttöri tunyaságodat egy sugár és felébreszt téged, emberiség. A legbelsőbb fényből áttöri tunyaságodat egy sugár és késztet téged táborod elhagyására. Halld, ember, mit mond neked Az, aki teremtett téged.

 

Az élet közepébe tettelek téged, hogy összekösd magadban mindazt, ami eddig ketté választott. ÉN magam újra összekötöttem a halált az élettel. ÉN magam legyőztem az ellenállás gyűlöletét és megépítettem a hazatérés hídját. ÉN magam jöttem el, hogy újra hazajöhessetek Hozzám.

 

Így hívást intézek ezen időbe, hogy eltöltse Szavam ezt az időt. Azáltal, hogy a Szavam eltölti ezen időt, az átalakul és nemesül. ÉN vagyok az, aki megemeli ezt az időt és utat készít belőle, melyen hazavezetek mindenkit.

 

Pusztulás prófétái, hallgassatok! Tevékenységeteknek vége. Világ prófétái, hallgassatok! Hangotok üres szellőhöz hasonló. Hallgassatok, ti, akik hatalmat akartok adni az anyagnak a szellem felett! Megmérettelek benneteket és túl könnyűnek bizonyultatok. Tehát hallgassatok!

 

Ti kicsik, ti gyengék, ti ájultak e világ hatalmasaival szemben, ti szeretetlenek e világban, ti lenézettek, ti kiátkozottak, ti, kiknek életértelmét lopná e világ, emeljétek meg hangotokat és a világ rákényszerül, hogy meghallgasson titeket.

Bővebben…

 

A szeretetből (1) beszélek hozzád. De nem a dicsőséges szeretetből, hanem abból a szeretetből, mely sebzett. Jelölten a Megváltás jeleivel, hozzád fordulok, ki hívsz Engem és valóban, azt mondom neked: „ITT VAGYOK!“

 

Megölellek téged a Megváltás jeleivel, ki hívsz Engem és azt mondom neked: „Fektesd fejedet a mellkasomra, hogy érezd a szívemet, hogy érezd szívem dobogását!“

 

Megjelölt kezeimmel Magamhoz húzlak és azt mondom: „Jöjj ide Hozzám, te, aki fáradt és megterhelt vagy, megakarlak vigasztalni!“

 

Lásd, a jeleket a lábakon azt mondják neked, hogy a te világodban is szilárdan állok. A szeretet ezen jelei által szentelt a talaj, amin te és Én állunk.

 

A szeretet sebzettjeként közeledek hozzád, nehogy megijedj és nehogy félj. Nem kell félned, gyermekem, ha a szerető Atyád Szeretet-Fia alakjában közeledik hozzád. A szeretetem az, amivel találkozol ezen jelekben.

 

ÉN, az Örök ISTEN, szerető Atyaként közeledek hozzád. Nem bíróként, nem Teremtőként, hanem szerető Istenként. ITT VAGYOK!

 

Itt vagyok, nálad, minden bajodban. Itt vagyok, nálad, minden aggodalommal teli pillanatodban. Itt vagyok, nálad, kétségeid közepett és még akkor is itt vagyok nálad, ha civakodsz Velem. ITT VAGYOK!

 

Lásd, annyira szerettem a világodat, minden világot, hogy engedtem Magam leveretni, védekezés nélkül. A szeretet jegyében, a Megváltás keresztje által megmutatom Arcomat a világnak. De nem a levert vagyok, hanem a Feltámadott!

Bővebben…

 

A szív mélyén van az a hely, melyben formát ölt az ima, ha a külső ember engedi. A szív mélyén bontakozik ki az ember imaképessége; benne mutatkozik meg, mennyire nyíltan és szabadon képes imádkozni az ember. Így hát e kamrából indulva imádkozz és az ima kiáramlik a teremtés világaiba. Ezen ima angyalszárnyakon száll és eljut minden szeretet központjába. Mondom hát neked: „Ha ekképp imádkozol Hozzám, léptén válaszolok neked.“

 

2019. október 25.

 

Tudd, mind azok a dolgok, melyeket mostan eléd terítek, a szeretetből jönnek. Szívbeli szeretetemből áramlanak e szavak, s mégis minden tulajdonságomat hallani fogod bennük. Tehát a rend és a komolyság is megszólal. De mindig gondolj rá és így is add tovább: „Minden egyes szavamban jelen van az összes tulajdonságom. VAGYOK, AKI VAGYOK és LESZEK! Érted? – EGYSÉG!“

 

Egy térben van az emberiség és csak ezt a teret látja. De ez a tér nyitott minden oldal irányában és állandó változásban áll. De, mivel az emberiség önmagát tekinti középpontnak, nem érti, hogy ez a tér állandó változás alatt áll. Mialatt az időt figyeli, azt hiszi, zárt a tér és ha mégis, csak lassan nyílik meg.

 

Ó ember, még te magad sem vagy egy „zárt lény“, hanem folyton kapcsolatot létesítő lény vagy. Folyton azt jelenti: „Minden pillanatban mozgásba kerülsz belülről és kívülről. Egy folytonos mozgás központjában vagy.“ Semmi sem állandó, minden változásban van. Te ezt még nem tudod felismerni, mert állandóan intellektuálisan foglalkozol az életeddel.

Bővebben…

 

Meredten tekintetek a világ történéseire és ezen világ vezetői elméjükkkel akarják leküzdeni e világ gondjait. Ökonómia a leggyakrabban használt szó, mely felmerül e világ több részének elpusztításával kapcsolatosan.

 

Ökonómia! Nem ez a világ bálványa? Valóban, nem az emberek elsődleges jóléte a birtoklók legfőbb érdeke, hanem a saját anyagi birtokuk. A nyertesekhez számolják magukat, de már most vesztesek. A világi dolgok birtoklása időhöz kötött és az idő a rend mérlegével mérettetik.

 

Aki mindenek fölé helyezi a világi birtokát; aki felebarátja szükségletének kevesebb helyet ad ezen világon, mint a sajátjának; tehát aki a világ nyerteseihez akar tartozni, az egy vesztes. A vélt nagyságok oly soka szolgája egy bálványnak és e bálvány neve: „Nyereség!“

 

Két parancsolatot adtam nektek, és újra és újra megismétlem őket az emberek szívében. Így hangzanak: „Szeresd Istent mindenek felett és felebarátodat mint önmagadat!“

 

Az úgynevezett „megváltási játszmában“ is vannak nyertesek. Nem ismeritek? Nos, ez az a játék hatalommal, a játék állítólagos tudással, a játék a tudás eladásával, a nagy hatalommal rendelkező szellemek birodalmába való felemelkedésért.

Bővebben…

Előszó (2019. március 20.)

Hódolnak az uralkodónak (2019. március 25, 15:00 óra)

A távolság (2019. április 3.)

Szúrás a szívben (2019. április 5.)

Vasárnap van (2019. április 7.)

Meghívás (2019. április 8.)

 

 

Előszó (2019. március 20.)

 

Hívó Szavam számtalan csillagvilágot átszel, a legbelsőbből áthatol a külsőbe, így hiszed. Ekképp látod, ekképp érzed, ekképp közlik veled. De halld meg: „Nem a távolból jövök el hozzád; Itt Vagyok! Körülötted Vagyok, benned Vagyok. Ott Vagyok, ahol teremtés van és mivel te egy teremtmény vagy a teremtés közepett, természetesen itt is Vagyok.

 

Része vagy az Örökkévalóságnak és az örökkévalóság benned van. Része vagy, s léted mégis a sokaságát, igen, végtelen sokaságát tartalmazza a teremtés részének és részecskéjének. Olyan vagy, mint egy apró homokszem és a sivatag is te vagy, melyben otthon van mind a többi homokszem is. Olyan vagy, mint egy vízcsepp és mégis végtelen sok vízcseppet tartalmazol.

 

Belőlem vagy, az ÖRÖKKÉVALÓSÁGBÓL, s így az ÖRÖKKÉVALÓSÁG a te otthonod. Pontos helyed van ebben a végtelenségben és körülötted helyezkedik el sok világ. Igen, sok világ és e világok mindegyikét magadban hordod, igen, te magad vagy a sok világ.

 

Végtelenség! (1) Tudod-e mit jelent ez, gyermekem? Nos, a végeset bár kevésbé, de képes vagy felfogni az intellektusoddal – de csak kevésbé. Mindazt, ami ezt felülmúlja, nem tudod felfogni az intellektusoddal. Vajon miért van ez így? Nos, azért, mert az elméd a végeshez tartozik.

 

A bölcsesség (2), mely kibontakozik benned, áthatolhat ezen a végtelenségen, üzenetet hozhat neked ebből a végtelenségből, az intellektusod viszont nem fogja megérteni az üzenetet. Maga a bölcsesség áthatolhat ezen a végtelenségen, de az intelektusod ettől elzárt. Hisz ő a külső világhoz tartozik és nem képes áthatolni a belső világon. A belső viszont áthatolt a külsőn.

 

Most csodálkozol, miért nem képes a külső világ felismerni a belsőt, ha mindkettő kapcsolatban áll egymással? A szerkezete, az anyaga túl finom hozzá. Lásd, a fény át tud hatolni a sötétségen; a sötétség a fényben csak feloszlik. Bár te azt hiszed, hogy a sötétség elnyeli, eltünteti a fényt. De az intellektusoddal hiszed ezt. A fény áthatol a sötétségen és az utóbbi megérzi a fény tevékenységét, viszont nem látja azt, nem teheti láthatóvá. A fény finom szerkezete nem látható a sötétség számára.

 

Nézd a vízcseppet, mely a tengerből származik. Látod-e a sót a vízcseppben? Csak azután lesz látható a só mint anyag, miután a víz elpárolgott. S mégis ízlelhető benne a só. Amint feloszlik nyelveden a vízcsepp, érzed benne a sót. Így van ez a legbensőbb szóval is.

Ha csak ránézel, betűről-betűre nézed, egy történetnek fog tűnni. Sok-sok oldalt olvashatsz ekképp és mégis a felszínen fogsz maradni.

 

Csak ha megrezdül az érzésed, az érzeted, csak akkor lép felszínre azon érzés és érzet, ami eddig is benne rejlett a Szóban. Akkor megláthatod. Ha azután olvasod a szavakat, olyan, mintha képek sorát látnád. A képek egymáshoz illeszkednek, s így az intellektusod is megérti hirtelen. Mert a képeket tudja kezelni; a képek az ő világa.

Bővebben…

Minden emberben dobog egy szív. Minden szívben van egy hely – ez a hely a ti Betlehemetek!

 

Emlékszetek-e mit mondanak az írások, melyek a Jézus gyermek születéséről szólnak? Valóban emlékszetek, vagy csak elfelejtettétek ezen elmesélés valós belső értelmét külsőleges életetekben?

 

Énekelték az angyalok: „Ma született az Üdvözítő – a világ megmentője!

 

Igen, az Üdvözítő Én vagyok, az Örök ősidők óta!

 

Ez a hírnökök üzenete, akik egyszerű embereket láttak és csodálkoztak a békén, amit ezek a hírnökök hoztak üzenetükben. Kicsi gyermeket egy vályúban, ezt látták.

De azok, akik szeretet után égő vággyal beléptek ebbe a házba, valóban látták az Örök Szó valódi alakját és térdre borultak, mert megérintette őket a szeretet.

 

Egy szentelt éjszaka, melyben felvillant az Örök Fény, ezt érezték, és magukkal vitték ezt az üzenetet a szívükben. Fény támadt az éj közepette alatt és ők felismerték, hogy nem lettek elfeledve az idők zavarában.

Bővebben…