Érzed-e, a szív lángolását?

 

Érzed-e, ahogyan növekszik a láng?

 

Érzed-e, ahogyan átjárja egész testedet a láng?

 

Ez az élet melegítő lángja, mely mostan fellángol, hogy kivilágosodjon az egész ember.

 

Ez a szív lángolás annak az előrejelzése, hogy a szellem átveszi a vezetést és ez a szellem -tehát a te belső léted- lesz a vezető téren és időn át.

 

Ő, aki az örök életláng képmása, a szikra az Istenség őstengeréből, világít az emberekből. Ezáltal fényerőt kap az ember, amit eddig így még nem élt meg.

 

A lelke át lesz világítva és láthatóvá válnak a lélekszerkezet egyedi ágazatai. Láthatóvá válik a belső ember szerkezete és ez az ember az, aki a tökéletes emberré fog válni.

 

Minden egyes lélekrészecskét kivilágít és átvilágít ez a láng. Megmutatkozik, hol még vannak árnyékoltság. Ezen árnyékoltságokat a fénybe emeltetik, újra át lesznek világítva, hogy meggyógyuljon, ami eddig nem gyógyult.

 

Érzed-e a szív lángolását? Bejelenti neked az új korszakot. Bejelenti a szellem újjászületését az emberben. Bejelenti az „emberek egyesülését“ térben és időben. Bejelenti az emberek egyesülését a legbensőbb lényükkel és bejelenti a szellem újjászületését a húsban.

Bővebben…

Virágvasárnap, 2018. március 25.

Nagypéntek kapcsán azt hallottam: “Azt hiszed nem szerettem a hóhérszolgáimat? Azt hiszed nem szerettem azokat, akik erre a tettre hajtották őket? Azt hiszed nem szerettem azt a szellemet, mely mindezért viselni akarta a felelősséget, habár túlságosan is nagy volt az számára?” Azt mondom neked: “Szerettem őket és még mindig szeretem őket, mert ez a >szeretet lényisége, hogy szeret<!

 

Mit tudsz a szeretetről te kicsi ember, hogy azt hiszed ítéletet mondhatsz felette? Ha megpróbálod értékelni a szeretet, akkor osztasz és akkor megpróbálod megosztani magadban – fontold meg és vedd vissza magad – az ős-részt!“

 

Légy alázatos, ó ember, ezt mondom mindannyitoknak újra és újra. Ezt mondom minden időben, mindenütt, minden embernek. Aki mást elítél, mert nem érti meg a szeretetet, az saját magát ítéli el. Ha akkor mindenkit, aki pokolba kívánja felebarátját, ugyanide dobnám, az telis-tele lenne! Áldott légy, mivel hallasz; áldott légy, mert vagy! JÉZUS

Bővebben…

Az idő azon kígyó, amely elcsábítja az embert. Előír és az ember engedelmeskedik. Engedelmeskedik az időnek és hagyja, hogy az előírja neki hétköznapjait.

 

Ember, készen állsz-e kilépni az előírás alól? Készen állsz-e magad mögött hagyni az idő előírását és követni az örök ritmust? Készen állsz-e követni Engem az utaimon, a tér és az idő feletti uralkodót? Készen állsz? Ha igen, vezetni akarlak az élet útjain és megmutatom neked mi a teremtés és mi vagy te a teremtésben. Hívni akarlak! Hívni akarlak az Én időmben és valóban, ez az örök hívó szó! Kövess Engem és megtanítom neked megérteni az időt és az örökkévalóságot.

 

Örökkévalóság, egy fogalom? Örökkévalóság, egy szó? Örökkévalóság, egy világ (1)? Ó gyermek, világok világok felett, terek szám nélkül és az élet ritmusai, mindez egy röpke történés az örökkévalóságban. Világok és terek, jönnek és mennek; halnak és újrakeletkeznek. Arculatot váltanak és újra megmutatkoznak nagy változatosságban. S mégis, ez egy életfolyam, ez egy idő – az Én időm.

 

A kígyó idő! Olvassátok és értsétek meg, hogyan csábította el a kígyó az Évát. Éva, az a külső ember. Éva, az a külső élet. Éva, az az élet megnyilvánulása ezen világ térében és idejében. Mind Éva vagytok, mert mind külső élet vagytok. Ez a külső élet, a ti életetek ebben a világban az idő előírásának az alárendeltje. Megszülettek, éltek -ahogy mondjátok- és meg kell halnotok. Tehát a külső ember meghal, mert alárendeltje az idő előírásának. Nézzetek az időmérő eszközeitekre. Mutatják a másodpercet, a percet, az órát, a napot és a hónapot, igen, e világ éveit. Felmutatják, mely világban éltek. És ezen felmutatás által tudatosul bennetek, hogyan múlik az idő; ahogy tovaszáll. Azt mondjátok: „Kevés az időnk és ez idő alatt sok a dolgunk!“ Gyermekek, mit akartok tenni? Rohanni akartok az idő után? Meg akartok méretkezni ezzel az idővel? Valóban akarjátok követni a kígyót?

 Bővebben…

  1. július 19.

Olvasd: Pál, 2. Levél a korintusiakhoz, 1. fejezet, 4-5. bekezdés

Béke legyen veled!

 

Legyen veled az a béke, amit csakis én vagyok képes adni!

 

Fogadd el, ezt a békét, és hagyd gyökeret vetni szívedben.

 

Béke legyen benned!

 

Ebben a békében közeledek hozzád és elhozom neked a béke igazságosságát.

 

Csak az, aki valóban érzi a békémet, csak ő élhet békében.

 

Ez a béke olyan, mint egy tűz, mely szíved mélyében ég, és ezen szívbéke lángja fényesen lángol. Nagy tűz keletkezik belőle és ez a tűz megérint mindenkit, akikkel találkozol és ezekben a találkozásokban új találtatik. Feltűnnek új kapcsolatok, összefonódnak és egy nagy kapcsolati hálózatot képeznek és ebben a kapcsolati hálózatban szívről-szívre terjed a béke.

Bővebben…

  1. július 29.

A szavak, melyeket ezen írnokon keresztül juttatok el hozzátok, egyszerűen írottak. De át vannak itatva szeretetemmel. Ez az ő feladata, hogy közvetítse felétek ezeket az egyszerű szavakat és ezáltal a szeretetemet is.

 

Ébredjetek álmotokból!

 

Vegyétek szemügyre egy sebész szikéjét. Éles és annak is kell lennie a daganat, a torzulás elválasztásához az egészséges szövettől. Ez egy szike és felhasználja, hogy újra teret kapjon az egészséges szövet. Az emberi test ezáltal újból a saját gyógyerőire összpontosíthat.

 

Így van ez az Én szeretetemmel is. Néha szikeként hatnak a szavak és szétvágják a hazugság hamisságát. Ez a szeretet-szike egészen a lélek alapjaiba hatol és szétválasztja a burjánzást az egészséges lélekruhától. Ez a szeretet-szike a gyógyulás eszköze.

 

Nagyon sokszor nem értitek, mi hat az életetekre. Sajnáljátok a súlyt, a terhet, panaszkodtok a földi életetek nehézségeiről és mégis ezek a pillanatok azok, melyekben hat a szeretet-szike.

Bővebben…

  1. április 9.

Ne emeld magad felebarátod fölé;

Szállj le a fölényesség nyeregéből.

Tartsd gyeplőn a szenvedélyt

és ne lépd túl felebarátod védvonalát

 

Ezekről a mondatokról akarok beszélni veletek az elkövetkező napokban. Lassan elmagyarázom, miért pont ezeket a szavakat intézem felétek.

A kereszténység ma ünnepeli a Megváltó bevonulását Jeruzsálembe. Tehát ma ünnepeli a kereszténység az Én bevonulásomat Dávid városába szamárháton.

Halljátok az éljen kiáltásokat?

Halljátok, ahogyan odakiáltanak a nap királyához?

Halljátok a kiáltásokat?

Bennetek is visszhangzik?

Ti is éljenezzetek, „dicsőség (1) annak, aki itt jön az Úr nevében”

Bővebben…

Levelet írok nektek, mert karácsony van. És a karácsonyotok emlékeztet a leszületésemre a kenyér házába. Én, aki az örök kenyér vagyok, eljöttem a tulajdonomba. Így lettem ember.

Levelet írok nektek, mert szeretlek benneteket.

Olyan erősséggel szeretlek benneteket, melyről elképzelésetek sincs. De abban, aki ezt megtapasztalja önmagában, abban az elfogadás érzését kelti ez a szeretet; egy érzetet a teremtésbeli nagyságról és egyfajta gyengédséget minden iránt, amit Én teremtettem – életre keltettem.

S így gyermekem, neked írom e levelet.
Bővebben…

VAGYOK

ikon-beszel-a-szeretetKépek, képek, képek elárasszák ezt a világot és ti majdhogynem megfulladtok a képek árhullámában. Képek! Szörnyűséges képek, szép képek, reklámképek, a befolyásolás képei, a „fontosságok és igazságok” képei.

Árhullámként törnek be világotokba ezek a képek, a ti kis emberi világotokba és oly fontosságot adtok ezeknek a képeknek, mint előttetek egyetlen nemzedék sem adott.

Ti vagytok azok, akik otthon vagytok ebben a képvilágban és azt hiszitek, a valóságot mutatják.

Eképp van azokkal a képekkel is, amiket az Istenetekről rajzoltok!

Nem, nem Rólam, mert ki akar Engem képben felfogni? Nem azt mondtam?: „Ne alkossatok Rólam képet!” Ezek olyan istenképek, melyekkel Engem illetek, de mégis a ti képeitek maradnak!

Ezeken a képeken vitatkoznak az emberek; ezeken a képeken vitatkoznak a népek; ezen képek körül létesítenek imádatot az emberek és a népek. Ez nem Én Vagyok, akit eképp imádnak, ezek csak istenképek!

Szobrokat állítanak; képeket rajzolnak; kitalálnak vallásgyakorlatokat; világgá viszik ezen szobrok, ezen képek, ezen vallásgyakorlatok üzenetét és azt állítják, hogy ezek Engem ábrázolnak és Engem hirdetnek.

Bővebben…

ikon-beszel-a-szeretetA szeretet szavait adtam és adom neked (az írnoknak). Sok szinten elérnek téged.

Az érzés, a józan ész, az értelem síkján.

Szellemed, lelked, és a világod síkján.

A szeretet szavai, megérintenek-e téged? Valóban és mélyen megérintenek-e? Csodálkozok, hogy eképp kérdezlek?

Igen, csoda a szeretet, és veled együtt sok ember csodálkozik. Igen, majdnem minden ember csodálkozik a „szeretet csodáján”. És a „csodálkozást” kérdések követik. A kérdéseket kétség követi, a kétséget a vita. Vita a „helyes és helytelen”-ről.

Olyannyira megérinti a szeretet az embereket, hogy nem maradnak érintetlenek. Megérintődnek. Megérintettek.

A legkülönbözőbb síkokon tapasztalják ezen érintéseket, a legkülönbözőbb életszakaszban, a legkülönbözőbb helyzetekben. Megélik ezt az érintést a csendben, az egyedüllétben, viszont  a zajos világban és a páros együttlétben is. Nincs olyan vonatkozása az életnek, amit nem érintene meg a szeretet. Hogyan is lehetne másképp, hisz a szeretet az élet

És hozzád, írnokom, kérdéseket intéznek az emberek, akik többet szeretnének megtudni a szeretetről. Olyan emberek is, akik kételkednek, akik kétségbe estek. Olyan emberek, akik úgy hiszik ismerik a választ, mivel a „szeretet általi megérintésüket” „általános megérintésnek” vélik.
Bővebben…

ikon-beszel-a-szeretetSokszorosan elhangzott a hívás – sokan mégsem hallották meg!

Sokszorosan elhangzik a hívás – hallod-e?

 

 

Ebben az időben is felhangzik a Szavam, de nem hallják meg közületek sokan és azok, akik meghallják, kételkednek benne gyakran, vajon az Én hangom-e az. Vizsgáljátok meg! Vizsgáljátok a szívetekkel, vizsgáljátok a józan eszetekkel és fel fogjátok ismerni, kinek a hangja hív titeket!

 

Az emberek oly soka fogoly. Foglyai elképzeléseiknek und képeiknek, melyek ősidőkkel ezelőtt jöttek el hozzájuk és melyeket –gyakran vizsgálat nélkül- átvették.

 

Te kedves olvasó, te is eféle fogoly vagy? Te is rabja vagy elképzeléseidnek? Te is rabja vagy „külsőséges képeknek”? Ne ess kétségbe, ha az vagy, mert lásd, itt vagyok, hogy ledöntsek minden börtönfalat. De vedd figyelembe, hogy a szabadság, ami keletkezik, elfogadásra vár.    Bővebben…